Загальні збори №15/Протокол

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Загальні збори 2020: Реєстрація учасниківСтратегічна сесія (22 лютого)Звіт Організації (за 2019 рік)Звіт ПравлінняФінансовий звітЗвіт РККандидатури до Правління та РКФорма довіреностіМісце проведенняПорядок денний і регламентПроект змін до СтатутуПоложення про облік членівПротоколФотоetherpad: 23.02


ПРОТОКОЛ № 15

Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна»

23 лютого 2020 р. м. Київ

Загальна кількість членів Організації: 67 членів.

Присутні: 46 членів Організації, в т. ч. 11 — за довіреностями (список — у додатку).


Гості: OleksandrKotliar (WMUA), PavloKostin (WMUA)


Голова зборівKharkivian


Заступник голови зборівAhonc


Секретар зборівAced


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 1. Вибори мандатно-лічильної комісії, заслуховування її висновку про стан кворуму
 2. Вибори президії Зборів
 3. Затвердження порядку денного і регламенту Зборів
 4. Голосування щодо внесення змін до Статуту Організації, запропонованих Правлінням
 5. Звіт Правління
  1. Звіт Правління (голова Правління)
  2. Обговорення звіту Правління
 6. Звіт Ревізійної комісії (фінансовий стан, виконання рішень)
  1. Звіт Ревізійної комісії (голова РК)
  2. Обговорення звіту Ревізійної комісії
 7. Внесення пропозицій щодо оцінки роботи Правління
 8. Голосування щодо прийняття звіту та оцінки діяльності Правління
 9. Голосування щодо прийняття звіту Ревізійної комісії
 10. Положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна»
  1. Презентація Положення
  2. Обговорення Положення
  3. Голосування щодо затвердження Положення
 11. Вибори Правління
  1. Висунення кандидатур до Правління
  2. Голосування, підрахунок голосів, оголошення підсумків
 12. Вибори Ревізійної комісії
  1. Висунення кандидатур до Ревізійної комісії
  2. Голосування, підрахунок голосів, оголошення підсумків
 13. Обговорення основних напрямів діяльності на 2020 рік
 14. Різне, підбиття підсумків і закриття зборів


1. Про обрання мандатно-лічильної комісії Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Про обрання мандатно-лічильної комісії Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Kharkivian запропонував обрати мандатно-лічильну комісію Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» у складі трьох осіб: Сергій Липко, Mcoffsky та MeOlya та затвердити їх пакетним голосуванням.

ГОЛОСУВАЛИ: За обрання мандатно-лічильної комісії Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» у складі Сергій Липко, Mcoffsky та MeOlya.

Результати голосування:

«За» 31;
«Проти» 0;
«Утримались» 2.

ВИРІШИЛИ: Обрати мандатно-лічильну комісію Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» у складі Сергій Липко, Mcoffsky та MeOlya.

Член мандатно-лічильної комісії Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» Mcoffsky повідомив про легітимність та правомочність Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна», оскільки на Загальних зборах ГО «Вікімедіа Україна» присутні особисто та за довіреностями 46 членів Організації з 67, і відповідно до п. 5.12. Статуту ГО «Вікімедіа Україна» Загальні збори Організації є правомочними. Для прийняття рішення потрібно щонайменше 24 голоси.

2. Про обрання Президії Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Про обрання Президії Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Kharkivian запропонував обрати Президію Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» у складі трьох осіб та обрати її у складі Kharkivian, Ahonc та Aced.

ГОЛОСУВАЛИ: За обрання Президії Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» у складі Kharkivian, Ahonc та Aced.

Результати голосування:

«За» 34;
«Проти» 1;
«Утримались» 2.

ВИРІШИЛИ: Обрати Президію Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» у складі Kharkivian, Ahonc та Aced.

Президія Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» обрала з-поміж себе головою зборів Kharkivian, заступником голови — Ahonc, секретарем зборів — Aced.

3. Затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Голова зборів Kharkivian виступив із пропозицією продовжити реєстрацію членів Громадської організації «Вікімедіа Україна» на Загальних зборах до 12 години 00 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ: За продовження реєстрації членів Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» до 12 години 00 хвилин.

Результати голосування:

«За» 32;
«Проти» 5;
«Утримались» 3.

ВИРІШИЛИ: Продовжити реєстрацію членів Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» до 12 години 00 хвилин.


Голова зборів Kharkivian виступив із пропозицією зробити Загальні збори Громадської організації «Вікімедіа Україна» відкритими, допустивши до них гостей.

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію зробити Загальні збори Громадської організації «Вікімедіа Україна» відкритими, допустивши до них гостей.

Результати голосування:

«За» 41;
«Проти» 2;
«Утримались» 0.

ВИРІШИЛИ: За пропозицію зробити Загальні збори Громадської організації «Вікімедіа Україна» відкритими, допустивши до них гостей.


Голова зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» Kharkivian виступив із пропозицією затвердити порядок денний у редакції, затвердженій рішенням Правління №10/2020 від 8 лютого 2020:

 1. Вибори мандатно-лічильної комісії, заслуховування її висновку про стан кворуму 10:00—10:05 (5 хв)
 2. Вибори президії Зборів 10:05—10:10 (5 хв)
 3. Затвердження порядку денного і регламенту Зборів 10:10—10:20 (10 хв)
 4. Голосування щодо внесення змін до Статуту Організації, запропонованих Правлінням 10:20—10:50 (30 хв)
 5. Звіт Правління
  1. Звіт Правління (голова Правління) 10:50—11:05 (15 хв)
  2. Обговорення звіту Правління 11:05 — 11:35 (30 хв)
 6. Звіт Ревізійної комісії (фінансовий стан, виконання рішень)
  1. Звіт Ревізійної комісії (голова РК) 11:35—12:00 (25 хв)
  2. Обговорення звіту Ревізійної комісії 12:00—12:20 (20 хв)
 7. Внесення пропозицій щодо оцінки роботи Правління (3 хвилини — виступи, 1 хвилина на репліки осіб, про яких ішла мова у виступах, 1 хвилина на повторний виступ) 12:20—12:50 (30 хв)
 8. Голосування щодо прийняття звіту та оцінки діяльності Правління 12:50—13:00 (10 хв)
 9. Голосування щодо прийняття звіту Ревізійної комісії 13:00—13:05 (5 хв)
 10. Положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна»
  1. Презентація Положення 13:05—13:10 (5 хв)
  2. Обговорення Положення 13:10—13:25 (15 хв)
  3. Голосування щодо затвердження Положення 13:25—13:30 (5 хв)
 11. Обідня перерва 13:30—14:10 (40 хв)
 12. Вибори Правління
  1. Висунення кандидатур до Правління 14:10—14:30 (20 хв, по 2 хв на кандидата)
  2. Голосування, підрахунок голосів, оголошення підсумків 14:30—15:00 (30 хв)
 13. Вибори Ревізійної комісії
  1. Висунення кандидатур до Ревізійної комісії 15:00—15:15 (15 хв, по 2 хв на кандидата)
  2. Голосування, підрахунок голосів, оголошення підсумків 15:15—15:30 (15 хв)
 14. Обговорення основних напрямів діяльності на 2020 рік 15:30—16:00 (30 хв)
 15. Різне, підбиття підсумків і закриття зборів 16:00—16:30 (30 хв)

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» у редакції, затвердженій рішенням Правління №10/2020 від 8 лютого 2020.

Результати голосування:

«За» 35;
«Проти» 4;
«Утримались» 4.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний і регламент Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна» у редакції, затвердженій рішенням Правління №10/2020 від 8 лютого 2020.

4. Голосування щодо внесення змін до Статуту Організації, запропонованих Правлінням

СЛУХАЛИ: Голосування щодо внесення змін до Статуту Організації, запропонованих Правлінням

Ilya Korniiko (WMUA) представив проект змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропонований рішенням Правління №12/2020 від 13 лютого 2020.

Юрій Булка запропонував внести зміни до абзацу 2 пункту 7 проекту змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропонованих Правлінням, виклавши його в такій редакції: «Якщо Загальні збори проводяться за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій, порядок реєстрації членів Організації зазначається в повідомленні про скликання Загальних зборів, а голосування в такому випадку відбувається в порядку, визначеному окремим Положенням про голосування, яке затверджується Загальними зборами».

Base запропонував внести зміни до абзацу 1 пункту 7 проекту змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропонованих Правлінням, виклавши його в такій редакції: «5.42. Загальні збори, засідання Правління та Ревізійної комісії Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі їх членів, уповноважених представників за довіреністю, так і за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій».

Учасники Загальних зборів обговорили проект змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропонований рішенням Правління №12/2020 від 13 лютого 2020, та доцільність внесення запропонованих Юрій Булка та Kharkivian змін.

Kharkivian запропонував проголосувати спочатку окремо за внесення запропонованих Юрій Булка та Base змін до проекту змін до Статуту, а потім за затвердження проекту змін до Статуту в цілому.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження пропозиції Юрій Булка внести зміни до абзацу 2 пункту 7 проекту змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропонованих Правлінням, виклавши його в такій редакції: «Якщо Загальні збори проводяться за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій, порядок реєстрації членів Організації зазначається в повідомленні про скликання Загальних зборів, а голосування в такому випадку відбувається в порядку, визначеному окремим Положенням про голосування, яке затверджується Загальними зборами».

Результати голосування:

«За» 24;
«Проти» 13;
«Утримались» 8.

ВИРІШИЛИ: Затвердити пропозицію Юрій Булка внести зміни до абзацу 2 пункту 7 проекту змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропонованих Правлінням, виклавши його в такій редакції: «Якщо Загальні збори проводяться за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій, порядок реєстрації членів Організації зазначається в повідомленні про скликання Загальних зборів, а голосування в такому випадку відбувається в порядку, визначеному окремим Положенням про голосування, яке затверджується Загальними зборами».ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження пропозиції Base внести зміни до абзацу 1 пункту 7 проекту змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропонованих Правлінням, виклавши його в такій редакції:

«5.42. Загальні збори, засідання Правління та Ревізійної комісії Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі їх членів, уповноважених представників за довіреністю, так і за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій».

Результати голосування:

«За» 42;
«Проти» 0;
«Утримались» 2.

ВИРІШИЛИ: Затвердити пропозицію Base внести зміни до абзацу 1 пункту 7 проекту змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропонованих Правлінням, виклавши його в такій редакції: «5.42. Загальні збори, засідання Правління та Ревізійної комісії Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі їх членів, уповноважених представників за довіреністю, так і за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій».


Kharkivian запропонував проголосувати за зміни до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна» у редакції, запропонованій рішенням Правління №12/2020 від 13 лютого 2020, з урахуванням змін, прийнятих Загальними зборами Громадської організації «Вікімедіа Україна»; уповноважити голову Загальних зборів Kharkivian та секретаря Загальних зборів Aced підписати нову редакцію Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затверджену цим рішенням; уповноважити голову Правління ГО «Вікімедіа Україна» здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затвердженої цим рішенням, та відповідних змін відомостей, що містяться в ЄДР.

ГОЛОСУВАЛИ: за затвердження змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна» у редакції, запропонованій рішенням Правління №12/2020 від 13 лютого 2020, з урахуванням змін, прийнятих Загальними зборами Громадської організації «Вікімедіа Україна»; уповноваження голови Загальних зборів Kharkivian та секретаря Загальних зборів Aced підписати нову редакцію Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затверджену цим рішенням; уповноваження голови Правління ГО «Вікімедіа Україна» здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затвердженої цим рішенням, та відповідних змін відомостей, що містяться в ЄДР.

Результати голосування:

«За» 44;
«Проти» 0;
«Утримались» 2.

ВИРІШИЛИ: затвердити зміни до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна» у редакції, запропонованій рішенням Правління №12/2020 від 13 лютого 2020, з урахуванням змін, прийнятих Загальними зборами Громадської організації «Вікімедіа Україна»; уповноважити голову Загальних зборів Kharkivian та секретаря Загальних зборів Aced підписати нову редакцію Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затверджену цим рішенням; уповноважити голову Правління ГО «Вікімедіа Україна» здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затвердженої цим рішенням, та відповідних змін відомостей, що містяться в ЄДР.


Kharkivian запропонував Загальним зборам Громадської організації «Вікімедіа Україна» доручити Правлінню Громадської організації «Вікімедіа Україна» провести обговорення і розробити проект механізму проведення Загальних зборів за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій.

ГОЛОСУВАЛИ: за доручення Правлінню Громадської організації «Вікімедіа Україна» провести обговорення і розробити проект механізму проведення Загальних зборів за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій.

Результати голосування:

«За» 32;
«Проти» 1;
«Утримались» 10.

ВИРІШИЛИ: доручити Правлінню Громадської організації «Вікімедіа Україна» провести обговорення і розробити проект механізму проведення Загальних зборів за допомогою інтернет-зв'язку з використанням аудіовізуальних комп'ютерних програм онлайн-конференцій.

5. Звіт Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Звіт Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Голова Правління Ilya Korniiko (WMUA) представив загальні положення звіту Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» за 2020 рік.

Aced представив результати проектів, реалізованих Громадською організацією «Вікімедіа Україна» у 2019 році.

Учасників Зборів обговорили звіт про роботу Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» та проекти, реалізовані Громадською організацією «Вікімедіа Україна» у 2019 році.

Ilya Korniiko (WMUA) звернувся з пропозицією затвердити звіт Правління Організації.


6. Звіт Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Звіт Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Голова Ревізійної комісії Tohaomg представив звіт Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» за 2019 рік.

Tohaomg звернув увагу на низку позитивних аспектів у роботі Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» та Організації загалом, зокрема, на розробку стратегічного плану Організації, високий рівень підготовки грантових заявок та звітів, поліпшення представлення діяльності Організації у засобах масової інформації та проведення регулярних щотижневих голосових та/або текстових нарад Правління з менеджерами проектів для кращого обміну інформацією. У той же час, Tohaomg зауважив, що залишаються нерозв'язані питання щодо внесення змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», розробки Правил етичної поведінки та інші питання.

Учасники Загальних зборів обговорили звіт Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».


7. Внесення пропозицій щодо оцінки роботи Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Внесення пропозицій щодо оцінки роботи Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».

BruneiWMUA звернув увагу на необхідність покращення інформування членів Організації про роботу Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Base наголосив на необхідності підвищення прозорості діяльності Правління, зокрема анонсування часу засідань Правління.


8. Голосування щодо прийняття звіту та оцінки діяльності Правління

СЛУХАЛИ: Голосування щодо прийняття звіту та оцінки діяльності Правління

Kharkivian запропонував затвердити звіт Правління Організації і визнати його роботу задовільною та доручити Правлінню врахувати пропозиції BruneiWMUA та Base

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження звіту Правління Організації і визнання його роботи задовільною та затвердити зауваження до звіту Правлінню, висловлені у пропозиціях BruneiWMUA та Base.

Результати голосування:

«За» 38;
«Проти» 0;
«Утримались» 4.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління Організації і визнати його роботу задовільною та доручити Правлінню врахувати пропозиції BruneiWMUA та Base.

9. Голосування щодо прийняття звіту Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Голосування щодо прийняття звіту Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Голова зборів Kharkivian запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» за 2019 рік та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

MeOlya повідомила, що Antanana запропонувала зобов'язати Ревізійну комісію публікувати щоквартальні звіти про свою діяльність та рекомендації до роботи Правління.

Голова зборів Kharkivian запропонував зобов'язати членів Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» наступної каденції за сприяння членів Ревізійної комісії поточної каденції завершити інвентаризацію майна Організації.

Aced висловив пропозицію винести на окреме голосування пропозиції Ревізійної комісії щодо затвердження звіту та пропозиції Antanana і Kharkivian.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження звіту Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» за 2019 рік та визнання роботи Ревізійної комісії задовільною.

Результати голосування:

«За» 33;
«Проти» 0;
«Утримались» 8.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» за 2019 рік та визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.ГОЛОСУВАЛИ: За зобов'язання Ревізійної комісії публікувати щоквартальні звіти про свою діяльність та рекомендації до роботи Правління.

Результати голосування:

«За» 38;
«Проти» 0;
«Утримались» 3.

ВИРІШИЛИ: Зобов'язати Ревізійну комісію публікувати щоквартальні звіти про свою діяльність та рекомендації до роботи Правління.ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження пропозиції щодо зобов'язання членів Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» наступної каденції за сприяння членів Ревізійної комісії поточної каденції завершити інвентаризацію майна Організації.

Результати голосування:

«За» 31;
«Проти» 1;
«Утримались» 11.

ВИРІШИЛИ: Затвердити пропозицію щодо зобов'язання членів Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» наступної каденції за сприяння членів Ревізійної комісії поточної каденції завершити інвентаризацію майна Організації.

10. Положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна»

СЛУХАЛИ: Положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна»

Ahonc представив проект положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна».

Ahonc повідомив, що проект положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна» доступний на веб-сайті Громадської організації «Вікімедіа Україна» (https://ua.wikimedia.org).

Учасники Загальних зборів обговорили проект положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна».

Kharkivian зазначив, що NickK запропонував вилучити пункт 3.8. із проекту положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна».

ГОЛОСУВАЛИ: за вилучення пункту 3.8. із проекту положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна» та вважання пункту 3.9 як пункт 3.8.

Результати голосування:

«За» 27;
«Проти» 10;
«Утримались» 9.

ВИРІШИЛИ: Вилучити пункт 3.8. із проекту положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна» та вважати пункт 3.9 як пункт 3.8.


MeOlya зазначила, що Antanana запропонувала змінити пункт 4.2 проекту положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна», виклавши його в такій редакції: «4.2. У Реєстрі містяться такі відомості щодо кожного члена Організації:

 • прізвище, ім'я, по батькові члена Організації;
 • дата народження;
 • адреса електронної пошти;
 • номер телефону та інші контактні дані;
 • дата набуття та/або припинення членства в Організації».

ГОЛОСУВАЛИ: За пропозицію змінити пункт 4.2 проекту положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна», виклавши його в такій редакції: «4.2. У Реєстрі містяться такі відомості щодо кожного члена Організації:

 • прізвище, ім'я, по батькові члена Організації;
 • дата народження;
 • адреса електронної пошти;
 • номер телефону та інші контактні дані;
 • дата набуття та/або припинення членства в Організації».

Результати голосування:

«За» 41;
«Проти» 5;
«Утримались» 0.

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до пункту 4.2 проекту положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна», виклавши його в такій редакції: «4.2. У Реєстрі містяться такі відомості щодо кожного члена Організації:

 • прізвище, ім'я, по батькові члена Організації;
 • дата народження;
 • адреса електронної пошти;
 • номер телефону та інші контактні дані;
 • дата набуття та/або припинення членства в Організації».


Ahonc запропонував затвердити проект положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна», що розміщений на веб-сторінці https://ua.wikimedia.org/w/index.php?title=Загальні_збори_№15/Положення_про_облік_членів_ВМУА&oldid=67246.

ГОЛОСУВАЛИ: За затвердження проекту положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна», що розміщений на веб-сторінці https://ua.wikimedia.org/w/index.php?title=Загальні_збори_№15/Положення_про_облік_членів_ВМУА&oldid=67246.

Результати голосування:

«За» 40;
«Проти» 2;
«Утримались» 3.

ВИРІШИЛИ: затвердити проект положення про облік членів громадської організації «Вікімедіа Україна», що розміщений на веб-сторінці https://ua.wikimedia.org/w/index.php?title=Загальні_збори_№15/Положення_про_облік_членів_ВМУА&oldid=67246.

11. Про обрання Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Про обрання Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Голова зборів Kharkivian запропонував обрати до Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» нової каденції 7 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: За обрання до Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» нової каденції 7 осіб.

Результати голосування:

«За» 37;
«Проти» 3;
«Утримались» 3.

ВИРІШИЛИ: Утворити Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» у складі 7 осіб.


Kharkivian запропонував визнати дійсними лише ті бюлетені для голосування, у яких учасники голосування поставили позначки рівно за 7 кандидатів до Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».

ГОЛОСУВАЛИ: За визнання дійсними лише тих бюлетенів для голосування, у яких учасники голосування поставили позначки рівно за 7 кандидатів Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Результати голосування:

«За» 26;
«Проти» 8;
«Утримались» 8.

ВИРІШИЛИ: Визнати коректними лише ті бюлетені для голосування, у яких учасники голосування проголосували рівно за 7 кандидатів Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».


Голова зборів Kharkivian запропонував висувати кандидатури до Правління ГО «Вікімедіа Україна» нової каденції.

Під час обговорення до Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» були запропоновані такі кандидатури: EleNte, Tohaomg, Anntinomy, Білецький В.С., Ahonc, Visem, Юрій Булка, Olga Loboda 0806, Педагог Світлана, BruneiWMUA, Андрій Гриценко, Oleh Kushch, Ilya Korniiko (WMUA), IgorTurzh, Валентина Кодола, Friend, Base, Yakudza, MeOlya, Venzz, Krutyvuss, NickK, Сергій Липко, Нестеренко Оля.

Anntinomy, Білецький В.С., Ahonc, Visem, Юрій Булка, Olga Loboda 0806, Педагог Світлана, BruneiWMUA, Андрій Гриценко, Oleh Kushch, Валентина Кодола, Yakudza, MeOlya, Venzz, Krutyvuss, Сергій Липко, Нестеренко Оля взяли самовідвід.

ГОЛОСУВАЛИ: За кандидатів до складу Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».


Результати голосування (голосів «За» на підтримку кандидата):

Ahonc 21;
NickK 38;
Ilya Korniiko (WMUA) 38;
EleNte 38;
Base 30;
Tohaomg 31;
Friend 38;
IgorTurzh 32;

ВИРІШИЛИ: Обрати до складу Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» NickK, Ilya Korniiko (WMUA), EleNte, Friend, IgorTurzh, Tohaomg, Base.

12. Про обрання Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Про обрання Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Kharkivian запропонував визнати дійсними лише ті бюлетені для голосування, у яких учасники голосування проголосували рівно за 3 кандидатів до Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».

ГОЛОСУВАЛИ: За визнання дійсними лише тих бюлетенів для голосування, у яких учасники голосування поставили позначки рівно за 3 кандидатів Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Результати голосування:

«За» 37;
«Проти» 6;
«Утримались» 1.

ВИРІШИЛИ: Визнати дійсними лише ті бюлетені для голосування, у яких учасники голосування поставили позначки рівно за 3 кандидатів Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна».


Голова зборів запропонував висувати кандидатури до складу Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» нової каденції.

Під час обговорення до Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» були запропоновані такі кандидатури: Олександр Гаврик, Anntinomy, Ahonc, Oleh Kushch, Педагог Світлана, Nickispeaki, Mcoffsky, Venzz, Perohanych.

Anntinomy, Oleh Kushch, Педагог Світлана, Nickispeaki взяли самовідвід.

ГОЛОСУВАЛИ: За кандидатів до складу Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна»


Результати голосування (голосів «За» на підтримку кандидата):

Ahonc 19;
Олександр Гаврик 31;
Venzz 30;
Mcoffsky 35;
Perohanych 14;

ВИРІШИЛИ: Обрати до складу Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» Олександр Гаврик, Mcoffsky, Venzz.

13. Обговорення основних напрямів діяльності на 2020 рік

СЛУХАЛИ: Обговорення основних напрямів діяльності на 2020 рік

Aced представив основні напрями діяльності Громадської організації «Вікімедіа Україна» на 2020 рік у контексті стратегічного плану громадської організації «Вікімедіа Україна» на 2020—2022 роки.

Учасники Загальних зборів обговорили основні напрями діяльності Громадської організації «Вікімедіа Україна» на 2020 рік.


14. Різне, підбиття підсумків і закриття Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна».

СЛУХАЛИ: Різне, підбиття підсумків і закриття Загальних зборів Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Aced запропонував Загальним зборам Громадської організації «Вікімедіа Україна» уповноважити голову Загальних зборів Kharkivian, заступника голови Загальних зборів Ahonc та секретаря Загальних зборів Aced підписати протокол Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: За уповноваження голови Загальних зборів Kharkivian, заступника голови Загальних зборів Ahonc та секретаря Загальних зборів Aced підписати протокол Загальних зборів.

Результати голосування:

«За» 40;
«Проти» 0;
«Утримались» 0.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити голову Загальних зборів Kharkivian, заступника голови Загальних зборів Ahonc та секретаря Загальних зборів Aced підписати протокол Загальних зборів.


Голова зборів Kharkivian запропонував закрити чергові Загальні збори Громадської організації «Вікімедіа Україна».


ВИРІШИЛИ: Оголосити чергові Загальні збори Громадської організації «Вікімедіа Україна» закритими.


Голова зборів _______________________
(підпис)
Kharkivian
Заступник голови зборів _______________________
(підпис)
Ahonc
Секретар зборів _______________________
(підпис)
Aced