Рішення Правління №12/2020 від 13 лютого 2020

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Правління вирішило затвердити проект змін до Статуту від Правління, які запропонувати до розгляду на чергових Загальних зборах:

1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:
3.2. Підтримка публікації і надання доступу через Інтернет до вмісту, створеного в рамках названих проектів на основі вільних ліцензій.
2. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:
3.3. Популяризація і сприяння діяльності Інтернет-проектів Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела, Вікімандри, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, Вікідані та інших, започаткованих Вікімедіа Фаундейшн, Інк. (далі за текстом — «Фонд Вікімедіа»), що далі звуться «проектами Вікімедіа», особливо українською мовою, а також усіма іншими мовами, які вживаються етнічними групами, що традиційно проживають на теренах України.
3. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:
3.4. Підтримка Фонду Вікімедіа з метою реалізації статутних цілей Організації.
4. Доповнити Статут пунктом 3.6:
3.6. Організація не несе відповідальності за зміст Вікіпедії та інших проектів Вікімедіа, визначених у пункті 3.3
5. Пункт 5.11 викласти в такій редакції:
5.11. У разі неможливості особистої присутності члена Організації на Загальних зборах, він може бути представлений уповноваженим представником, який також є членом Організації та діє на підставі довіреності. Оригінал довіреності пред'являється перед початком Загальних зборів, а копія надається голові Правління Організації щонайменше за 7 днів до Загальних зборів. Кожен член Організації має право бути представником не більше двох інших членів. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законодавством.

Публікація щонайменше як за п'ять днів до Загальних зборів інформації про отримані/надані довіреності на офіційному сайті Організації на сторінці, що містить попередній список учасників, прирівнюється до пред'явлення Оригіналу довіреності перед початком Загальних зборів.

6. Пункт 5.14 викласти в такій редакції:
5.14. Рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про припинення діяльності Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів присутніх на загальних зборах учасників.
7. Доповнити Статут пунктом 5.42 такого змісту:
5.42. Загальні збори та засідання Правління Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі їх членів, уповноважених представників за довіреністю, так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій.
Якщо Загальні збори проводяться за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій, порядок реєстрації членів Організації зазначається в повідомленні про скликання Загальних зборів а голосування в такому випадку відбувається в порядку, визначеному окремим Положенням про голосування, яке затверджується Правлінням.
При проведенні Загальних зборів за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій, кожен член має однакове право голосу незалежно від місця голосування (фактично присутні на місці проведення Загальних зборів або онлайн)
8. Розділ 8 викласти в такій редакції:
Припинення діяльності Організації
8.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
8.1.1. за рішенням Загальних зборів, прийнятим не менше ніж 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах учасників, шляхом саморозпуску або реорганізації;
8.1.2. за рішенням суду.
8.2. У випадку прийняття рішення про припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску Загальні збори створюють ліквідаційну комісію, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації.
8.3. Кошти та майно Організації, що залишилися після її саморозпуску, передаються одному або кільком громадським об’єднанням відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету. У разі реорганізації Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
9. Ці зміни викласти у новій редакції Статуту (додається).
10. Уповноважити голову Загальних зборів ____ та секретаря Загальних зборів _____ підписати нову редакцію Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затверджену цим рішенням.
11. Уповноважити голову Правління ГО «Вікімедіа Україна» здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затвердженої цим рішенням, та відповідних змін відомостей, що містяться в ЄДР.

(«За» — IgorTurzh, Наталія Ластовець, Ilya, NickK; «Не голосували» — Friend, JTs, Олександр Гаврик)

13.02.2020, м. Київ