Форма довіреності на Загальні збори ГО «Вікімедіа Україна»

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Форма довіреності на Загальні збори ГО «Вікімедіа Україна»

Прийнята рішенням Правління №3/2022 від 22 лютого 2022
ДОВІРЕНІСТЬ

Я, ________________________________,  

цією довіреністю уповноважую

________________________________, який(-а) є членом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА» (скорочене найменування: ГО «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА», Ідентифікаційний код юридичної особи  36628786),

представляти мої інтереси (бути моїм представником) на Загальних зборах ГО «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА», що відбудуться «__»______________ 202_ року;

приймати рішення та голосувати від мого імені з будь-яких питань, що попередньо усно узгоджуються зі мною, без доказування факту такого узгодження третім особам;

здійснювати всі інші права та обов'язки, належні мені як члену ГО «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА» та передбачені цією довіреністю, а також виконувати інші юридично значимі дії, пов'язані з цією довіреністю.

Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам терміном до «____» _____________  дві тисячі двадцят_____________ року.

ПІДПИС ___________________(________________________________)


Місто/село ____________, ____________ .

«____» ______________________дві тисячі двадцят_____________ року.

Примітки:

  1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.
  2. Оригінал довіреності або нотаріальна копія довіреності надається представником члена Організації під час проходження реєстрації комісії, що здійснює реєстрацію, та в подальшому залишається у матеріалах загальних зборів.
  3. Скан-копія довіреності (або фотографія в хорошій якості) надсилається довірителем електронною поштою на адресу board@wikimedia.org.ua щонайменше за 2 робочі дні до Загальних зборів.
  4. Кожен член Організації має право бути представником не більше двох інших членів.

Посилання