Ревізійна комісія

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Про насСтатутКерівні органиВступ до організаціїКонтактиЧасті питанняAbout us in English

Стратегія 2024План на 2024 (календар) • ГрантиЗвітиІдеїСувеніриВиданняБібліотекаПартнери


ПравлінняЗагальні збориРевізійна комісія

Ревізійна комісія:  ЧлениПравила процедуриПитання на розглядіЗвернення до РК (Архів) • Проекти ухвалУхвалиПротоколи засіданьЗвіти

Склад

[ред.]
Вячеслав Мамон, голова Ревізійної комісії
Сергій Липко
Марина Лютинська

Поточна Ревізійна комісія обрана на Загальних зборах 28 лютого 2021 року.

Витяг зі Статуту

[ред.]

5.31. Ревізійна комісія є органом, створеним для контролю за діяльністю Правління Організації.

5.32. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

5.33. Члени Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням простою більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх на Загальних зборах членів.

5.34. Члени Ревізійної комісії не можуть виконувати будь-які інші функції в органах Організації.

5.35. Члени Ревізійної комісії не можуть бути у відносинах шлюбу, родинних стосунків, або підлеглості чи залежності від членів Правління.

5.36. Члени Ревізійної комісії не можуть бути судимими за вчинення навмисних неправомірних дій.

5.37. Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову Ревізійної комісії.

5.38. До повноважень Ревізійної комісії належить:

 • загальний контроль за діяльністю Організації;
 • подання Правлінню висновків, що випливають з перевірок;
 • право вимагати скликання позачергових Загальних зборів членів, а також право вимагати засідання Правління;
 • скликати Загальні збори членів, якщо такі збори не скликані Правлінням у встановлений Статутом термін;
 • внесення пропозицій Загальним зборам про затвердження звіту Правління;
 • звітування про свою роботу на Загальних зборах членів.

5.39. Ревізійна комісія діє згідно з правилами процедури, прийнятими нею.

5.40. Ревізійна комісія має право вимагати від членів Організацій та органів Організації всіх рівнів подання письмових або усних пояснень, що стосуються контрольованих справ.

5.41. Ухвали Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів при наявності не менше двох голосів членів. На прохання будь-якого члена комісії голосування з певного питання може бути таємним.

Правила процедури

[ред.]
Прийняті ухвалою РК №1/2015 від 16 лютого 2015
Зі змінами згідно з ухвалою РК №1/2016 від 3 січня 2016

Правила процедури Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна»

1. Загальні положення

[ред.]

1.1. Ревізійна комісія (далі — РК) Громадської організації «Вікімедіа Україна» (далі — Організація) діє відповідно до Статуту Організації та цих Правил процедури.

2. Порядок збору, місце та формування порядку засідань РК

[ред.]

2.1. Засідання РК проводяться:

 • установче (вибори голови РК та інші питання) — в термін не пізніше одного місяця з дати проведення Загальних зборів,
 • підсумкове (розгляд річного звіту Правління та затвердження Акту перевірки фінансової діяльності для винесення на Загальні збори, підготовка звіту РК для доповіді Загальним зборам) — не пізніше як за один тиждень до Загальних зборів,
 • чергові — в міру необхідності, зокрема для розгляду звернень до РК.

Місце, дата та час проведення засідання РК визначається за згодою більшості членів РК.

2.2. Допускається проведення засідання РК в онлайн-режимі (Skype, Google HangOuts, ICQ, IRC-канали, обмін листами тощо та іншими взаємоприйнятними способами) за згодою більшості членів РК.

2.3. Порядок денний засідання РК, місце, дата і час засідання публікуються в розсилці РК не пізніше, ніж за два дні до призначеної дати засідання.

2.4. Порядок денний засідання РК формується на сайті Організації. До порядку включаються всі питання, запропоновані членами РК, а також ті, за якими не було прийнято рішення на попередніх засіданнях. Член РК, який ініціює включення питання до порядку денного, пропонує свій проект ухвали з цього питання.

2.5. Запропоновані проекти ухвал публікуються в розсилці РК не пізніше, ніж за один день перед засіданням.

2.6. За загальним правилом, засідання РК проводяться у відкритому режимі. За згодою більшості членів РК засідання може бути закритим. За згодою більшості членів РК на засіданні РК можуть бути присутніми і/або брати участь в обговоренні особи, запрошені РК або які звернулися до РК з відповідним зверненням.

2.7. За добу до засідання на сайті Організації публікується інформація про наступне засідання, його місце, дата та час проведення, порядок денний і проекти ухвал. Ця інформація також розсилається всім членам Організації електронною поштою через список розсилки для анонсів.

2.8. Засідання РК може бути ініційоване будь-яким членом РК. Ініціатор засідання зобов'язаний повідомити членам РК про причини та орієнтовне місце, дату і час проведення засідання.

3. Порядок прийняття ухвал

[ред.]

3.1. При розгляді звернень, РК протягом одного місяця повинна або взяти запит до розгляду і відкрити відповідну справу, або обґрунтовано відхилити звернення.

3.2. Голосування розпочинається після того, як усі члени РК мали можливість ознайомитися з проектом ухвали і висловити власні аргументи стосовно проекту ухвали.

3.3. Ухвала набуває чинності після її публікації на офіційному сайті Організації.

3.4. Тексти прийнятих ухвал підписуються головою РК і зберігаються в офісі Організації.

4. Порядок ведення засідання і голосування

[ред.]

4.1. Засідання РК ведуться відповідно до порядку денного. Головуючим на засіданнях РК є голова РК, а при його відсутності — головуючий на засіданні визначається учасниками засідання.

4.2. Голосування є відкритим, якщо інше не встановлено ухвалою РК.

4.3. Член РК може підтримати тільки одне з таких формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримався».

5. Протокол

[ред.]

5.1. На засіданні РК ведеться протокол, він повинен бути оформлений і опублікований на сайті Організації протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

5.2. Проект протоколу засідання РК повинен бути підготовлений головуючим засідання протягом дня після засідання РК та розісланий членам РК.

5.3. У протоколі засідання зазначаються:

 • місце, дата, час і форма його проведення;
 • порядок денний;
 • повний список присутніх;
 • головуючий;
 • питання, поставлені на голосування;
 • підсумки голосування по кожному питанню, а в разі таємного голосування — список голосуючих;
 • прийняті ухвали.

5.4. Протокол повинен бути підписаний головуючим, який несе відповідальність за його повноту та правильність.

5.5. Член РК, який не згоден з текстом протоколу, має право внести до протоколу окрему думку.

6. Зміни та доповнення

[ред.]

6.1 Внесення змін та доповнень до цих Правил процедури приймаються Ревізійною комісією.

Див. також

[ред.]