Правила процедури РК

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ревізійна комісія:  ЧлениПравила процедуриПитання на розглядіЗвернення до РК (Архів) • Проекти ухвалУхвалиПротоколи засіданьЗвіти

Правила процедури

Прийняті ухвалою РК №1/2015 від 16 лютого 2015
Зі змінами згідно з ухвалою РК №1/2016 від 3 січня 2016

Правила процедури Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна»

1. Загальні положення

1.1. Ревізійна комісія (далі — РК) Громадської організації «Вікімедіа Україна» (далі — Організація) діє відповідно до Статуту Організації та цих Правил процедури.

2. Порядок збору, місце та формування порядку засідань РК

2.1. Засідання РК проводяться:

  • установче (вибори голови РК та інші питання) — в термін не пізніше одного місяця з дати проведення Загальних зборів,
  • підсумкове (розгляд річного звіту Правління та затвердження Акту перевірки фінансової діяльності для винесення на Загальні збори, підготовка звіту РК для доповіді Загальним зборам) — не пізніше як за один тиждень до Загальних зборів,
  • чергові — в міру необхідності, зокрема для розгляду звернень до РК.

Місце, дата та час проведення засідання РК визначається за згодою більшості членів РК.

2.2. Допускається проведення засідання РК в онлайн-режимі (Skype, Google HangOuts, ICQ, IRC-канали, обмін листами тощо та іншими взаємоприйнятними способами) за згодою більшості членів РК.

2.3. Порядок денний засідання РК, місце, дата і час засідання публікуються в розсилці РК не пізніше, ніж за два дні до призначеної дати засідання.

2.4. Порядок денний засідання РК формується на сайті Організації. До порядку включаються всі питання, запропоновані членами РК, а також ті, за якими не було прийнято рішення на попередніх засіданнях. Член РК, який ініціює включення питання до порядку денного, пропонує свій проект ухвали з цього питання.

2.5. Запропоновані проекти ухвал публікуються в розсилці РК не пізніше, ніж за один день перед засіданням.

2.6. За загальним правилом, засідання РК проводяться у відкритому режимі. За згодою більшості членів РК засідання може бути закритим. За згодою більшості членів РК на засіданні РК можуть бути присутніми і/або брати участь в обговоренні особи, запрошені РК або які звернулися до РК з відповідним зверненням.

2.7. За добу до засідання на сайті Організації публікується інформація про наступне засідання, його місце, дата та час проведення, порядок денний і проекти ухвал. Ця інформація також розсилається всім членам Організації електронною поштою через список розсилки для анонсів.

2.8. Засідання РК може бути ініційоване будь-яким членом РК. Ініціатор засідання зобов'язаний повідомити членам РК про причини та орієнтовне місце, дату і час проведення засідання.

3. Порядок прийняття ухвал

3.1. При розгляді звернень, РК протягом одного місяця повинна або взяти запит до розгляду і відкрити відповідну справу, або обґрунтовано відхилити звернення.

3.2. Голосування розпочинається після того, як усі члени РК мали можливість ознайомитися з проектом ухвали і висловити власні аргументи стосовно проекту ухвали.

3.3. Ухвала набуває чинності після її публікації на офіційному сайті Організації.

3.4. Тексти прийнятих ухвал підписуються головою РК і зберігаються в офісі Організації.

4. Порядок ведення засідання і голосування

4.1. Засідання РК ведуться відповідно до порядку денного. Головуючим на засіданнях РК є голова РК, а при його відсутності — головуючий на засіданні визначається учасниками засідання.

4.2. Голосування є відкритим, якщо інше не встановлено ухвалою РК.

4.3. Член РК може підтримати тільки одне з таких формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримався».

5. Протокол

5.1. На засіданні РК ведеться протокол, він повинен бути оформлений і опублікований на сайті Організації протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

5.2. Проект протоколу засідання РК повинен бути підготовлений головуючим засідання протягом дня після засідання РК та розісланий членам РК.

5.3. У протоколі засідання зазначаються:

  • місце, дата, час і форма його проведення;
  • порядок денний;
  • повний список присутніх;
  • головуючий;
  • питання, поставлені на голосування;
  • підсумки голосування по кожному питанню, а в разі таємного голосування — список голосуючих;
  • прийняті ухвали.

5.4. Протокол повинен бути підписаний головуючим, який несе відповідальність за його повноту та правильність.

5.5. Член РК, який не згоден з текстом протоколу, має право внести до протоколу окрему думку.

6. Зміни та доповнення

6.1 Внесення змін та доповнень до цих Правил процедури приймаються Ревізійною комісією.