Загальні збори №16/Протокол

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Загальні збори 2021: ПовідомленняТимчасовий порядокРеєстрація учасниківЗвіт Організації (за 2020 рік)Звіт ПравлінняФінансовий звітЗвіт РККандидатури до Правління та РКФорма довіреностіПорядок денний і регламент (пропозиції)РішенняПротоколПосібник з таємного голосування


(в цій електронній версії протоколу ПІБ членів Громадської організації замінені на імена користувачів у проєктах ФВМ (SUL))

ПРОТОКОЛ № 16 Чергових Загальних зборів членів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА»

[ред.]

(Ідентифікаційний код: 36628786) (Надалі – ГО «Вікімедіа Україна» або Громадська організація)

Дата проведення чергових Загальних зборів членів ГО «Вікімедіа Україна» (надалі – Загальні збори) – 28 лютого 2021 року.
Місце проведення Загальних зборів: місто Київ, вул. Бориса Грінченка, б. 9, офіс 20.
Час проведення Загальних зборів: 10 година 00 хвилин.
Загальна кількість членів ГО «Вікімедіа Україна», які мають право на участь у Загальних зборах – 69 (шістдесят дев'ять) членів.
За результатом реєстрації членів ГО «Вікімедіа Україна» (їх представників) зареєструвалося 49 (сорок дев'ять) членів з 69 членів ГО «Вікімедіа Україна».
Кворум досягнуто. Відповідно до п. 5.12 Статуту ГО «Вікімедіа Україна» Загальні збори Організації є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання мандатно-лічильної комісії Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна».
 2. Обрання президії Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна».
 3. Затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна».
 4. Про внесення змін до Статуту ГО «Вікімедіа Україна» шляхом викладу його в новій редакції.
 5. Розгляд звіту Правління ГО «Вікімедіа Україна» та затвердження результатів його розгляду.
 6. Внесення пропозицій щодо оцінки роботи Правління ГО «Вікімедіа Україна».
 7. Розгляд звіту Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» (фінансовий стан, виконання рішень) та затвердження результатів його розгляду.
 8. Обрання Правління ГО «Вікімедіа Україна».
 9. Обрання Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна».
 10. Обговорення основних напрямів діяльності ГО «Вікімедіа Україна» на 2021 рік.
 11. Різне, підбиття підсумків та закриття Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна».

Голова Правління ГО «Вікімедіа Україна» Ilya відкрив засідання Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» та перейшов до розгляду питань порядку денного:

Питання № 1: Обрання мандатно-лічильної комісії Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна»

[ред.]

Слухали: Голову Правління ГО «Вікімедіа Україна» Ilya, який запропонував обрати мандатно-лічильну комісію Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» у складі трьох осіб: Vlasenko D, Kharkivian, Anntinomy та затвердити їх пакетним голосуванням.

Проект рішення: Обрати мандатно-лічильну комісію Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» у складі трьох осіб: Vlasenko D, Kharkivian, Anntinomy.

Повноваження мандатно-лічильної комісії припиняються з моменту оголошення про закриття Загальних зборів членів ГО «Вікімедіа Україна».

Результати голосування:

 • «За» – 49;
 • «Проти» – 0;
 • «Утримались» – 0.

ВИРІШИЛИ: Обрати мандатно-лічильну комісію Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» у складі трьох осіб: Vlasenko D, Kharkivian, Anntinomy.

Повноваження мандатно-лічильної комісії припиняються з моменту оголошення про закриття Загальних зборів членів ГО «Вікімедіа Україна».


Мандатно-лічильна комісія обрала з-поміж себе головою Kharkivian, заступником голови – Vlasenko D, секретарем – Anntinomy.

Питання № 2: Обрання Президії Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна»

[ред.]

Слухали: Голову Правління ГО «Вікімедіа Україна» Ilya, який запропонував обрати Президію Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» у складі трьох осіб та обрати її у складі Ahonc, Aced та Antanana та затвердити їх пакетним голосуванням.

Проект рішення: Обрати Президію Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» у складі трьох осіб: Ahonc, Aced та Antanana.

Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

Повноваження Президії припиняються з моменту оголошення про закриття Загальних зборів членів ГО «Вікімедіа Україна».

Результати голосування:

 • «За» – 44;
 • «Проти» – 0;
 • «Утримались» – 5.

ВИРІШИЛИ: Обрати Президію Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» у складі трьох осіб: Ahonc, Aced та Antanana.

Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.

Повноваження Президії припиняються з моменту оголошення про закриття Загальних зборів членів ГО «Вікімедіа Україна».


Президія Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» обрала з-поміж себе головою Загальних зборів Aced, заступником голови Загальних зборів – Antanana, секретарем Загальних зборів – Ahonc

Питання № 3: Затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна»

[ред.]

Слухали: Голову Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced, який виступив із пропозицією затвердити порядок денний у редакції, затвердженій рішенням Правління № 3/2021 від 13 лютого 2021 року, із зазначенням часу тривалості та додаванням обідньої перерви.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Олександр Гаврик запропонував розглянути питання про щоквартальні звіти Правління. Олександр Гаврик зазначив, що це можна обговорити у Різному, а можна розглянути під час розгляду звіту Правління. За результатами обговорення вирішили розглянути це питання під час розгляду звіту Правління.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Visem запропонував включити до Порядку денного розгляд його скарги на пункт 2 рішення Правління № 4/2021 від 13 лютого 2021 року (припинення членства Кодоли В. І.). За результатами обговорення вирішили розглянути це питання під час Різного.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Perohanych запропонував включити до Порядку денного розгляд проекту змін до Статуту, над яким він працював. Голова зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced уточнив, що відповідно до п. 7.2 Статуту, цей проект змін повинен мав бути висунутий ініціативною групою, що складається із не менше десяти відсотків членів Організації та бути наданий кожному члену Організації для ознайомлення та внесення своїх пропозицій не пізніше ніж за десять днів до запланованої дати проведення Загальних зборів. Натомість ініціативної групи не було створено, а проект, запропонований членом ГО «Вікімедіа Україна» Perohanych, було надіслано на розсилку членів Організації тільки 18 лютого 2021 року, за 9 днів до зборів. Тому цей проект не може розглядатися на цих Загальних зборах.

Голова Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced під час обговорення питання порядку денного № 3 оголосив, що член ГО «Вікімедіа Україна» Perohanych залишив Загальні збори Організації. Мандатно-лічильна комісія уточнила, що присутні 48 членів Організації, що це не змінює того, що є кворум і Загальні збори Організації є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Заступник голови Загальних зборів Antanana запропонувала додати до Різного питання створення Ініціативної групи щодо змін до Статуту. За результатами обговорення вирішили розглянути це питання під час Різного.

Член ГО «Вікімедіа Україна» NickK виступив щодо необхідності змін у часі на розгляд деяких питань. Заперечень не надійшло.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Visem запропонував розглянути питання визначення правил дійсності бюлетенів у частині кількості підтриманих кандидатів. За результатами обговорення вирішили розглянути це питання під час обрання Правління.

Голова Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced запропонував проголосувати за затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» у редакції, затвердженій рішенням Правління № 3/2021 від 13 лютого 2021 року, із змінами часу та додаванням обідньої перерви, а також зі змінами і доповненнями, внесеними під час обговорення.

Проект рішення: Затвердити порядок денний і регламент Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» у редакції, затвердженій рішенням Правління № 3/2021 від 13 лютого 2021 року, із змінами часу та додаванням обідньої перерви, а також зі змінами і доповненнями, внесеними під час обговорення у такій редакції:

 1. Обрання мандатно-лічильної комісії Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» 11:30–11:50 (20 хв.)
 2. Обрання президії Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» 11:50–12:10 (20 хв.)
 3. Затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» 12:10–12:30 (20 хв.)
 4. Про внесення змін до Статуту ГО «Вікімедіа Україна» шляхом викладу його в новій редакції 12:30–14:00 (1 год 30 хв.)
 5. Обідня перерва 14:00–14:30 (30 хв.)
 6. Розгляд звіту Правління ГО «Вікімедіа Україна» та затвердження результатів його розгляду (2 хвилини — виступи, 1 хвилина на репліки осіб, про яких йшла мова у виступах, 1 хвилина на повторний виступ):
  1. Звіт Правління (голова Правління) 14:30–14:40 (10 хв.)
  2. Обговорення звіту Правління 14:40 – 14:55 (15 хв.)
 7. Внесення пропозицій щодо оцінки роботи Правління ГО «Вікімедіа Україна» 14:55–15:00 (5 хв.):
  1. Голосування щодо прийняття звіту та оцінки діяльності Правління 15:00–15:10 (10 хв.)
 8. Розгляд звіту Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» (фінансовий стан, виконання рішень) та затвердження результатів його розгляду:
  1. Звіт Ревізійної комісії (голова Ревізійної комісії) 15:10–15:20 (10 хв.)
  2. Обговорення звіту Ревізійної комісії 15:20–15:35 (15 хв.)
  3. Голосування щодо прийняття звіту Ревізійної комісії 15:35–15:45 (10 хв.)
 9. Обрання Правління ГО «Вікімедіа Україна»:
  1. Визначення кількості членів Правління (п.5.20 Статуту) 15:45–15:55 (10 хв.)
  2. Визначення правил дійсності бюлетенів у частині кількості підтриманих кандидатів 15:55–16:05 (10 хв.)
  3. Представлення кандидатур до Правління 16:05–16:30 (25 хв, по 2 хв на кандидата)
  4. Голосування 16:30–17:00 (30 хв.)
  5. Підрахунок голосів, оголошення підсумків 17:00–17:10 (10 хв.)
 10. Обрання Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна»:
  1. Представлення кандидатур до Ревізійної комісії 17:10–17:30 (20 хв, по 2 хв на кандидата)
  2. Голосування 17:30–18:00 (30 хв.)
  3. Підрахунок голосів, оголошення підсумків 18:00–18:10 (10 хв.)
 11. Обговорення основних напрямів діяльності ГО «Вікімедіа Україна» на 2021 рік 18:10–18:20 (10 хв.)
 12. Різне, підбиття підсумків та закриття Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» 18:20–19:00 (40 хв.):
  1. Скарга Visem на пункт 2 рішення Правління № 4/2021 (припинення членства Кодоли В. І.);
  2. Питання щодо ініціативної групи щодо змін до Статуту.

Результати голосування:

 • «За» – 43;
 • «Проти» – 0;
 • «Утримались» – 5.

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний і регламент Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» у редакції, затвердженій рішенням Правління № 3/2021 від 13 лютого 2021 року, із змінами часу та додаванням обідньої перерви, а також зі змінами і доповненнями, внесеними під час обговорення у такій редакції:

 1. Обрання мандатно-лічильної комісії Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» 11:30–11:50 (20 хв.)
 2. Обрання президії Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» 11:50–12:10 (20 хв.)
 3. Затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» 12:10–12:30 (20 хв.)
 4. Про внесення змін до Статуту ГО «Вікімедіа Україна» шляхом викладу його в новій редакції 12:30–14:00 (1 год 30 хв.)
 5. Обідня перерва 14:00–14:30 (30 хв.)
 6. Розгляд звіту Правління ГО «Вікімедіа Україна» та затвердження результатів його розгляду (2 хвилини — виступи, 1 хвилина на репліки осіб, про яких йшла мова у виступах, 1 хвилина на повторний виступ):
  1. Звіт Правління (голова Правління) 14:30–14:40 (10 хв.)
  2. Обговорення звіту Правління 14:40 – 14:55 (15 хв.)
 7. Внесення пропозицій щодо оцінки роботи Правління ГО «Вікімедіа Україна» 14:55–15:00 (5 хв.):
  1. Голосування щодо прийняття звіту та оцінки діяльності Правління 15:00–15:10 (10 хв.)
 8. Розгляд звіту Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» (фінансовий стан, виконання рішень) та затвердження результатів його розгляду:
  1. Звіт Ревізійної комісії (голова Ревізійної комісії) 15:10–15:20 (10 хв.)
  2. Обговорення звіту Ревізійної комісії 15:20–15:35 (15 хв.)
  3. Голосування щодо прийняття звіту Ревізійної комісії 15:35–15:45 (10 хв.)
 9. Обрання Правління ГО «Вікімедіа Україна»:
  1. Визначення кількості членів Правління (п.5.20 Статуту) 15:45–15:55 (10 хв.)
  2. Визначення правил дійсності бюлетенів у частині кількості підтриманих кандидатів 15:55–16:05 (10 хв.)
  3. Представлення кандидатур до Правління 16:05–16:30 (25 хв, по 2 хв на кандидата)
  4. Голосування 16:30–17:00 (30 хв.)
  5. Підрахунок голосів, оголошення підсумків 17:00–17:10 (10 хв.)
 10. Обрання Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна»:
  1. Представлення кандидатур до Ревізійної комісії 17:10–17:30 (20 хв, по 2 хв на кандидата)
  2. Голосування 17:30–18:00 (30 хв.)
  3. Підрахунок голосів, оголошення підсумків 18:00–18:10 (10 хв.)
 11. Обговорення основних напрямів діяльності ГО «Вікімедіа Україна» на 2021 рік 18:10–18:20 (10 хв.)
 12. Різне, підбиття підсумків та закриття Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» 18:20–19:00 (40 хв.):
  1. Скарга Visem на пункт 2 рішення Правління № 4/2021 (припинення членства Кодоли В. І.);
  2. Питання щодо ініціативної групи щодо змін до Статуту.

Питання № 4: Про внесення змін до Статуту ГО «Вікімедіа Україна» шляхом викладу його в новій редакції

[ред.]

Слухали: Членів Правління ГО «Вікімедіа Україна» Ilya та NickK, які представили проект змін до Статуту ГО «Вікімедіа Україна», запропонований рішенням Правління № 6/2021 від 17 лютого 2021 року.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Dgho запропонував внести низку змін, а саме:

У пункті 1.1 потрібно викласти повну назву організації з зазначенням організаційно-правової форми. Dgho запропонував викласти п.1.1 в такій редакції: «1.1. Громадська організація «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА» (далі по тексту — «Організація») є громадською організацією, створеною громадянами для досягнення мети, визначеної цим Статутом.»

У пункті 1.10 потрібно оновити термінологію (громадські спілки), Dgho запропонував викласти п.1.10 в такій редакції: «1.10. Організація на добровільних засадах може засновувати та вступати в громадські спілки, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.»

У пункті 1.11 також застаріла термінологія, Dgho запропонував викласти п.1.1 в такій редакції: «1.11. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність безпосередньо або шляхом створення нею юридичних осіб (товариств, підприємств).»

У пункті 4.7 у другому абзаці неточність. За законом України «Про громадські об'єднання» членство припиняється з моменту подання заяви, Dgho запропонував викласти п.4.7 в такій редакції: «Членство припиняється з моменту подання такої заяви.»

У пункті 5.16 за чинним законодавством для скликання позачергових зборів достатньо підписів однієї десятої членів, і ці члени повинні мати можливість самостійно скликати збори, якщо збори не будуть скликані. Dgho запропонував викласти п.5.16 в такій редакції: «5.16. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається самим Правлінням Організації, або на прохання до Правління чи Ревізійної комісії, або на письмову вимогу не менше як однієї десятої частини членів Організації з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Організації. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.»

У пункті 5.38 потрібно додати, що Ревізійна комісія звітує перед членами на Загальних зборах аналогічно до п. 5.19 для Правління, Dgho запропонував викласти п. 5.38 у такій редакції: «5.38. Ревізійна комісія діє згідно з правилами процедури, прийнятими нею. Ревізійна комісія звітує перед членами Організації на Загальних зборах.»

У пункті 6.6 також потрібно оновити термінологію аналогічно до п. 1.11, Dgho запропонував викласти п.6.6 в такій редакції: «6.6. Створені Організацією підприємства, товариства зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, стати на облік в податкових органах та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.»

Також потрібно замінити формулювання «в органах державної податкової адміністрації» на «в податкових органах» по тексту Статуту. Член ГО «Вікімедіа Україна» Spudei підтримав цю пропозицію.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Antanana уточнила, що внесення найменування Організації англійською мовою потребує окремої реєстраційної дії, і тому запропонувала виключити п.1.13 з нової редакції Статуту і розглянути уже з новою редакцією, над якою може працювати Ініціативна група.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Arxivist зауважив, що у Статуті відсутня згадка про абсолютну більшість або інших роз'яснень, які вказують на необхідність 50%+1 необхідних голосів для кожного претендента під час виборів Президії, Правління або Ревізійної комісії Організації. Однак у пп. 5.2, 5.9, 5.13, 5.22, 5.25, 5.32 вказано, що процес виборів є таємним голосуванням звичайним або простою більшістю без уточнень необхідних голосів. Arxivist навів приклад використання принципу відносної (простої) більшості під час виборів депутатів до Верховної Ради України міський чи сільських рад. Arxivist також згадав, що у ст. 98, ч. 2 «Загальні збори учасників товариства» Цивільного кодексу України сказано, що «Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами або законом», відповідно, на думку Arxivist математичне розуміння простої більшості (50%+1 голос) під час виборів до Правління та Ревізійної комісії не відповідає демократичним процесам та практикам в Організації, а є примусом до необхідно-бажаного відсотка голосів, а отже не може вважатися за демократичне волевиявлення під час виборів Президії, Правління та Ревізійної комісії. Arxivist зробив висновок, що визначення простої та звичайної більшості у Статуті потребує додаткових уточнень шляхом внесення змін до Статуту; він запропонував упровадити практику організації українських виборів до Президії Загальних зборів, Правління та Ревізійної комісії Організації на підставі відносної (простої) більшості; або ж розглянути та впровадити практику принцип простої/звичайної більшості в розумінні демократичної (виборчої) термінології країн розвинутої демократії Європейського Союзу, США тощо, де власне зазначається найбільша кількість голосів «за», аніж «проти» без необхідності абсолютної більшості у прийнятті звичайних рішень без примусу до необхідної легітимності в рішеннях 50%+1 голос; або ж взагалі виключити слова «проста» та «звичайна» у Статуті Організації пп. 5.2, 5.9, 5.13, 5.22, 5.25, 5.32, залишивши визначення «більшість» без уточнення (простої, звичайної). Ця пропозиція не була підтримана учасниками Загальних зборів, як така, що потребує довшого обговорення.

Учасники Загальних зборів обговорили проект змін до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропонований рішенням Правління № 6/2021 від 17 лютого 2021 року, та доцільність внесення запропонованих членами Організації змін.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ГО «Вікімедіа Україна» у редакції, запропонованій рішенням Правління № 6/2021 від 17 лютого 2021 року, з урахуванням змін, прийнятих Загальними зборами ГО «Вікімедіа Україна» (додається).

Уповноважити голову Загальних зборів Aced та секретаря Загальних зборів Ahonc підписати нову редакцію Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затверджену цим рішенням.

Уповноважити голову Правління ГО «Вікімедіа Україна» з правом передовіри третім особам на здійснення необхідних дій з державної реєстрації Статуту ГО «Вікімедіа Україна» у новій редакції.

Результати голосування:

 • «За» – 44;
 • «Проти» – 0;
 • «Утримались» – 4.

ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Статуту ГО «Вікімедіа Україна» у редакції, запропонованій рішенням Правління № 6/2021 від 17 лютого 2021 року, з урахуванням змін, прийнятих Загальними зборами ГО «Вікімедіа Україна» (додається).

Уповноважити голову Загальних зборів Aced та секретаря Загальних зборів Ahonc підписати нову редакцію Статуту ГО «Вікімедіа Україна», затверджену цим рішенням.

Уповноважити голову Правління ГО «Вікімедіа Україна» з правом передовіри третім особам на здійснення необхідних дій з державної реєстрації Статуту ГО «Вікімедіа Україна» у новій редакції.

Питання № 5: Розгляд звіту Правління ГО «Вікімедіа Україна» та затвердження результатів його розгляду

[ред.]

Слухали: Голову Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced, який повідомив, що звіт Правління ГО «Вікімедіа Україна» був доступний усім членам Організації на офіційному сайті ГО «Вікімедіа Україна».

Член ГО «Вікімедіа Україна» Kharkivian запропонував додати формулювання про зобов’язання Правління подавати щоквартальні звіти Правління.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Олександр Гаврик запропонував визнати роботу Правління задовільною та зауважив, що Правління може й саме визначити з якої дати рахувати квартал для подання щоквартальних звітів. Звіт має бути подано протягом місяця після завершення календарного кварталу.

Голова Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced підтримав затвердження звіту правління та визнання роботи Правління задовільною.

Заступник голови Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Antanana зауважила, що щоквартальні звіти Правління допоможуть бачити прогрес роботи Правління протягом року, а не в останню ніч перед Загальними зборами.

Учасники Загальних зборів обговорили доцільність зобов’язання Правління надавати такі щоквартальні звіти, наскільки це справедливо щодо Ревізійної комісії, яка зобов'язана такі звіти подавати, наскільки це ускладнює звітування тощо. Думки розділилися, тому було вирішено провести два окремі голосування з цих питань.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ГО «Вікімедіа Україна» та визнати його роботу задовільною. Результати голосування:

 • «За» – 36;
 • «Проти» – 2;
 • «Утримались» – 9;
 • «Не голосував» – 1.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління ГО «Вікімедіа Україна» та визнати його роботу задовільною.

ГОЛОСУВАЛИ: За зобов'язання Правління ГО «Вікімедіа Україна» публікувати щоквартальні звіти у період не пізніше одного місяця після завершення кварталу. Результати голосування:

 • «За» – 24;
 • «Проти» – 11;
 • «Утримались» – 12;
 • «Не голосував» – 1.

Рішення не прийнято.

Питання № 7: Розгляд звіту Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» (фінансовий стан, виконання рішень) та затвердження результатів його розгляду

[ред.]

Слухали: Голову Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced, який повідомив, що звіт Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» був доступний усім членам Організації на офіційному сайті ГО «Вікімедіа Україна».

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» та визнати її роботу задовільною, а також зобов'язати членів Ревізійної комісії наступної каденції за сприяння членів Ревізійної комісії поточної каденції провести інвентаризацію майна організації. Результати голосування:

 • «За» – 37;
 • «Проти» – 0;
 • «Утримались» – 10;
 • «Не голосував» – 1.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» та визнати її роботу задовільною, а також зобов'язати членів Ревізійної комісії наступної каденції за сприяння членів Ревізійної комісії поточної каденції провести інвентаризацію майна організації.

Питання № 8: Обрання Правління ГО «Вікімедіа Україна»

[ред.]

Слухали: Голову Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced, який зауважив, що п.5.20 Статуту передбачає, що кількість членів Правління може бути від 3 до 7. Також потрібно визначитися із правилами дійсності бюлетенів у частині кількості підтриманих кандидатів. Aced також запропонував, щоб кількість членів Правління була максимальною, тобто 7 членів. Секретар Загальних зборів Ahonc запропонував обговорити два питання і голосувати разом.

Член ГО «Вікімедіа Україна» NickK запропонував визнати дійсними лише ті бюлетені для голосування, у яких учасники голосування поставили позначки рівно за 7 кандидатів до Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» та рівно за 3 кандидати до Ревізійної комісії відповідно.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Arxivist висловив свою окрему думку, що на підставі пунктів Статуту 4.2.2, 5.4, 5.13, учасники Загальних Зборів мають право на один голос для прийняття рішень, тому практика, коли визнаються лише ті бюлетені для голосування, у яких учасники голосування поставили позначки рівно за певну кількість кандидатів до Правління та Ревізійної комісії, не відповідає демократичності та така, яка дискредитує та обмежує право голосу для учасників Організації. Arxivist обумовив свою позицію тим, що надане право одного голосу для кожного питання не може бути виставлено в межах певної кількості необхідних голосів, оскільки Статутом надано право одного голосу для кожного питання. А отже, якщо один учасник бажає проголосувати по кожному питанню на власний роздум один раз, у тому числі при виборі Правління та Ревізійної комісії – він може це зробити за кожного кандидата в межах одного голосу. Тобто, голосування за одного кандидата дорівнює одному голосові. Arxivist зауважив, що, на його думку, практика, коли визнаються лише ті бюлетені для голосування, у яких учасники голосування поставили позначки рівно за певну кількість кандидатів до Правління та Ревізійну комісію є дискримінаційна та не відповідає принципам демократичності, порушує та обмежує право голосу учасника Організації та Загальних Зборів, не має бути впроваджена зараз і надалі.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Visem також висловив свою окрему думку, що голосування за визначену кількість кандидатів є дискримінаційним стосовно членів Організації, які планують підтримати меншу кількість, а отже обмежує право вибору члена організації.

Учасники Загальних зборів обговорили технічні можливості рахувати бюлетені з відмінною кількістю позначок, чи можна трактувати, що один член Організації має при голосуванні тільки один голос за члена Правління чи Ревізійної комісії. Думки розділилися, тому вирішили провести два окремі голосування з цих питань (скільки осіб має бути у Правлінні та щодо бюлетенів). Щоб не повторювати голосування щодо бюлетенів для Ревізійної комісії окремо, вирішили голосувати за правила для обох типів бюлетенів – і за Правління, і за Ревізійну комісію.

Проект рішення: Обрати Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» нової каденції у складі 7 осіб.

Результати голосування:

 • «За» – 44;
 • «Проти» – 1;
 • «Утримались» – 2;
 • «Не голосував» – 1.

ВИРІШИЛИ: Обрати Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна» нової каденції у складі 7 осіб.

Проект рішення: Визнати дійсними лише ті бюлетені для голосування (у Правління і Ревізійну комісію), в яких підтримано лише ту кількість кандидатів, яка дорівнює кількості місць, на яку відбуваються вибори.

Результати голосування:

 • «За» – 26;
 • «Проти» – 14;
 • «Утримались» – 7;
 • «Не голосував» – 1.

ВИРІШИЛИ: Визнати дійсними лише ті бюлетені для голосування, в яких підтримано лише ту кількість кандидатів, яка дорівнює кількості місць, на яку відбуваються вибори.

Слухали: Голову Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced, який запропонував кандидатам до Правління ГО «Вікімедіа Україна» нової каденції представляти себе.

Серед кандидатур на розгляд: Олександр Гаврик, Ahonc, NickK, Ilya, EleNte, Mcoffsky, Base, MeOlya, Tohaomg, Visem, Friend.

Кандидати до Правління ГО «Вікімедіа Україна» представили себе та свої плани.

Голова Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» запропонував учасникам Загальних зборів голосувати за кандидатів до складу Правління ГО «Вікімедіа Україна».

Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Правління
Громадської організації «Вікімедіа Україна»
Кількість голосів за кандидата
1. Олександр Гаврик 11 (одинадцять) голосів
2. Ahonc 16 (шістнадцять) голосів
3. NickK 36 (тридцять шість) голосів
4. Ilya 33 (тридцять три) голоси
5. EleNte 36 (тридцять шість) голосів
6. Mcoffsky 28 (двадцять вісім) голосів
7. Base 34 (тридцять чотири) голоси
8. MeOlya 31 (тридцять один) голос
9. Tohaomg 32 (тридцять два) голоси
10. Visem 16 (шістнадцять) голосів
11. Friend 21 (двадцять один) голос

ВИРІШИЛИ: Обрати до складу Правління ГО «Вікімедіа Україна» NickK, Ilya, EleNte, Mcoffsky, Base, MeOlya, Tohaomg.

Питання № 9: Обрання Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна»

[ред.]

Слухали: Голову Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced, який запропонував кандидатам до Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» нової каденції представляти себе.

Серед кандидатур на розгляд: Standin.GLHF, Ahonc, Arxivist, Сергій Липко, Марина Лютинська, Venzz.

Кандидати до Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» представили себе та свої плани. Учасники зборів задали запитання кандидатам.

Голова зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced запропонував учасникам зборів голосувати за кандидатів до складу Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна».

ГОЛОСУВАЛИ: За кандидатів до складу Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна». Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії
Громадської організації «Вікімедіа Україна»
Кількість голосів за кандидата
1. Standin.GLHF 16 (шістнадцять) голосів
2. Ahonc 25 (двадцять п'ять) голосів
3. Arxivist 14 (чотирнадцять) голосів
4. Сергій Липко 25 (двадцять п'ять) голосів
5. Марина Лютинська 26 (двадцять шість) голосів
6. Venzz 29 (двадцять дев'ять) голосів

Зважаючи на рівність голосів Ahonc та Сергій Липко, проведено другий тур голосування між цими двома кандидатами.

ГОЛОСУВАЛИ: За кандидатів до складу Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна», які набрали рівну кількість голосів (Ahonc та Сергій Липко).

Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії
Громадської організації «Вікімедіа Україна»
Кількість голосів за кандидата
1. Ahonc 20 (двадцять) голосів
2. Сергій Липко 24 (двадцять чотири) голоси

Зважаючи на відсутність необхідної кількості голосів для прийняття рішення, проведено третій тур голосування між цими двома кандидатами.

ГОЛОСУВАЛИ: За кандидатів до складу Ревізійної комісії Громадської організації «Вікімедіа Україна» (Ahonc та Сергій Липко).

Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії
Громадської організації «Вікімедіа Україна»
Кількість голосів за кандидата
1. Ahonc 12 (дванадцять) голосів
2. Сергій Липко 32 (тридцять два) голоси

ВИРІШИЛИ: Обрати до складу Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна» Сергій Липко, Марина Лютинська, Venzz.

Патання № 10: Обговорення основних напрямів діяльності ГО «Вікімедіа Україна» на 2021 рік

[ред.]

Голову Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced, який представив основні напрями діяльності Громадської організації «Вікімедіа Україна» на 2021 рік у контексті стратегічного плану громадської організації «Вікімедіа Україна» на 2020—2022 роки.

Учасники Загальних зборів обговорили основні напрями діяльності Громадської організації «Вікімедіа Україна» на 2021 рік.

З питання № 10 порядку денного учасники Загальних зборів рішень не приймали.

Питання № 11: Різне, підбиття підсумків та закриття Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна»

[ред.]

а) Скарга Visem на пункт 2 рішення Правління №4/2021 (припинення членства Кодоли В. І.)

[ред.]

Член ГО «Вікімедіа Україна» Visem запропонував скасувати пункт 2 рішення Правління ГО «Вікімедіа Україна» № 4/2021 від 13 лютого 2021 та відновити членство Кодоли В. І. у ГО «Вікімедіа Україна».

Учасники Загальних зборів обговорили пропозицію Visem та у результаті обговорення Голова Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced запропонував скасувати все рішення Правління ГО «Вікімедіа Україна» № 4/2021 від 13 лютого 2021 року.

За результатами обговорення Голова Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced запропонував проголосувати щодо скасування рішення Правління ГО «Вікімедіа Україна» № 4/2021 від 13 лютого 2021.

Проект рішення: Скасувати рішення Правління ГО «Вікімедіа Україна» № 4/2021 від 13 лютого 2021 року.

Результати голосування:

 • «За» – 5;
 • «Проти» – 27;
 • «Утримались» – 8;
 • «Не голосував» – 8.

Пропозиція скасувати рішення Правління ГО «Вікімедіа Україна» № 4/2021 від 13 лютого 2021 року не була підтримана. Рішення не прийнято.

б) Питання щодо ініціативної групи щодо змін до Статуту

[ред.]

Враховуючи додаткову зацікавленість членів Громадської організації, які не встигли подати свої пропозиції щодо змін до Статуту, Загальні збори обговорили утворення ініціативної групи, яка в майбутньому розробить та запропонує проєкт змін до Статуту ГО «Вікімедіа Україна» до наступних Загальних зборів.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Antanana повідомила, що вона підготує сторінку на офіційному сайті ГО «Вікімедіа Україна» для зголошення до Ініціативної групи.

Інше:

[ред.]

Член ГО «Вікімедіа Україна» Arxivist підняв питання про те, що у звіті Правління Організації відсутні згадки про те, що Правління Організації зайняло певну позицію щодо можливості визнання групи незалежних користувачів проєктів Фонду Вікімедіа «Вікімедійці Хмельницького». Arxivist висловив свою окрему думку, що прийняття Правлінням Організації непублічного рішення з цього питання, без інформування членів Організації, негативно відобразилося на зацікавленості учасників цієї групи до проєктів Фонду Вікімедіа та призупинило їхній розвиток. Arxivist при цьому навів речення з листа Комітету з приєднання Фонду Вікімедіа до групи незалежних користувачів проєктів Фонду Вікімедіа «Вікімедійці Хмельницького» про те, що однією з причин відмови визнанню цієї групи є «стурбованість філіалів, що працюють в географічному просторі, тобто України, а власне ГО "Вікімедіа Україна"», назвавши його «підсумовуючому висновку відмови представників Комітету з приєднання Фонду Вікімедіа», та висловив готовність надати наявні у нього документи Ревізійній комісії.

Також, член ГО «Вікімедіа Україна» Arxivist сказав, що це потребує комплексної перевірки від Ревізійної комісії у контексті, щоб зрозуміти чому Правління або ж представники Правління чи Організації діяли без інформування учасників Організації в цій ситуації; чому відсутні рішення Правління по цій ситуації; хто має за це нести відповідальність. На думку Arxivist, потрібно вибачитися перед групою незалежних користувачів проєктів Фонду Вікімедіа «Вікімедійці Хмельницького» та надіслати відповідні звернення до представників Фонду Вікімедіа у питанні афіліатизації груп користувачів з відозвою попередньої позиції Організації щодо групи користувачів «Вікімедійці Хмельницького» та провести публічне обговорення ситуації серед членів Організації.

Член ГО «Вікімедіа Україна» NickK зауважив, що рішення Правління з цього питання не приймалося, оскільки Правлінню не надходило офіційного запиту від Комітету з приєднання Фонду Вікімедіа щодо офіційної позиції ГО «Вікімедіа Україна» до можливості визнання групи користувачів «Вікімедійці Хмельницького». Член ГО «Вікімедіа Україна» NickK висловив припущення, що член ГО «Вікімедіа Україна» Arxivist, говорячи про офіційну позицію Правління ГО «Вікімедіа Україна» щодо цієї ситуації, має на увазі електронний лист, адресований 20 березня 2020 року персонально членам ГО «Вікімедіа Україна» NickK як заступнику голови Правління та Ilya як голові Правління, відповідь на який була надана електронним листом 27 березня 2020 року без виходу за межі компетенції, оскільки згідно зі Статутом відповідь на електронні листи не вимагає рішення Правління. Член ГО «Вікімедіа Україна» NickK також додав, що ні йому, ні Правлінню не надсилалося «підсумовуючий висновок відмови представників Комітету з приєднання Фонду Вікімедіа», про який згадував член ГО «Вікімедіа Україна» Arxivist. А обговорення документа, на який посилається член ГО «Вікімедіа Україна» Arxivist, без можливості з ним ознайомитися, є порушенням вимоги п. 1.3 Статуту щодо рівності членів Організації. По суті на це можна буде відповісти тільки після надсилання цього документа для ознайомлення Правлінню, Ревізійній комісії чи/та членам Організації.

Член ГО «Вікімедіа Україна» Ilya зачитав учасникам Загальних зборів листа, якого було надіслано працівникові Фонду Вікімедіа, який відповідає за підтримку роботи Комітету з приєднання Фонду Вікімедіа. Члени ГО «Вікімедіа Україна» Ilya та NickK висловили готовність переслати цього листа на розсилку Організації.

Виступив: Голова Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» Aced про те, що порядок денний Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» вичерпано, у зв'язку з чим Загальні збори оголошуються закритими.

Протокол Загальних зборів ГО «Вікімедіа Україна» підписується головою Загальних зборів та секретарем Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ____(підпис)_______ AcedСекретар Загальних зборів ____(підпис)_______ Ahonc