Стратегія 2020—2022

Матеріал з Вікімедіа Україна
(Перенаправлено з Стратегія 2020)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Стратегічний план громадської організації «Вікімедіа Україна» (далі — Організації) на 2020—2022 роки включає в себе нашу місію, бачення та цінності, а також огляд внутрішніх змін в Організації та зовнішніх факторів, що впливають на нашу діяльність. Також визначені основні напрями діяльності, цілі та підцілі за кожним напрямом, карта ризиків.

Місія, бачення та цінності

Місія

Сприяти реалізації права людини на користування спільним спадком людства через підтримку ініціатив з генерування, розвитку, поширення та популяризації вільних знань.

Бачення

Світ, де всі мають доступ до знань своєю рідною мовою, і можуть грамотно ними користуватися.

Довгострокова візія Організації

ГО «Вікімедіа Україна» є лідером масового, різноманітного та впізнаваного волонтерського руху за вільні знання. Підтримує їхнє генерування, популяризацію та відкритий доступ до них. Сприяє поширенню контенту українською та іншими мовами, особливо мовами етнічних груп, що традиційно проживають на теренах України, а також активному та якісному розвитку спроможностей вікіспільноти.

Цінності

 • Вільні знання. Ми створюємо умови для генерування й поширення вільних знань та відкритого доступу до них.
 • Якість. Для нас важлива якість нашої роботи, і ми прагнемо до постійного вдосконалення.
 • Відкритість. Ми приймаємо рішення прозоро та відкрито й намагаємося бути настільки публічними, наскільки це можливо.
 • Волонтерство. Ми є насамперед об'єднанням волонтерів.
 • Незалежність. Ми є незалежними від політичних сил та комерційних інтересів.
 • Співпраця. Співпраця, побудована на принципах рівності і взаємодопомоги, є нашим стержнем.
 • Різноманітність. Ми підтримуємо справедливість знань та є відкритими для будь-кого, хто поділяє наші цінності.

Внутрішні зміни

Вікімедіа Україна існує з 2009 року. До 2014 року всі проєкти виконувалися тільки волонтерами, а з 2014 року вперше до програмної діяльності почали залучатися працівники та підрядники. З 2016 року зменшується роль Правління в операційному управлінні, і відбувається перехід до стратегічного управління. З 2018 року почалися суттєві вдосконалення у фінансовому менеджменті Організації. З 2019 року — зміни в організації заходів, більш системний підхід до адвокації, комунікації та управління проєктами.

2019 року ми вперше розробили стратегію Організації, щоб краще пріоритезувати нашу діяльність і вибирати, які проєкти ми втілюємо, а які — ні.

Зовнішнє середовище

«Вікімедіа Україна» залежить від зовнішнього середовища — світу, що швидко змінюється та розвивається, і місця в ньому України. На нашу діяльність впливають різноманітні фактори:

 • Соціальні. Наша діяльність залежить від соціальної ситуації в Україні: рівня розвитку громадської думки та ЗМІ, стану свободи слова, культури волонтерства та фандрейзингу в Україні.
 • Політичні. На нас впливає політичний клімат в Україні, від якого залежить зокрема можливість законодавців, політичного керівництва країни та лідерів думок приділити достатню увагу тим питанням, за які ми боремось.
 • Законодавчі. Наша діяльність базується на законодавстві України: законах України та прийнятих нашою країною міжнародних договорів; зміни до законодавства можуть значною мірою на нас впливати.
 • Технологічні. «Вікімедіа Україна» працює в умовах стрімкого технологічного розвитку — поширення інтернету, розвитку штучного інтелекту, усе ширшого використання великих даних, появи й поширення нових моделей медіаспоживання.
 • Економічні. Наш розвиток залежить від економічного становища України та загальної економічної ситуації у світі, зокрема від можливості й бажання жертводавців підтримувати розвиток вільних знань.
 • Екологічні. Організація існує в умовах усе більшої важливості питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

«Вікімедіа Україна» є частиною міжнародного вікімедійного руху, тому залежить від зовнішнього середовища у світовому масштабі: економічні, технологічні, соціальні та інші зміни, що зачіпатимуть проєкти Вікімедіа, впливатимуть і на нас. Крім того, ми залежимо від політичної, економічної та соціальної ситуації в Сполучених Штатах Америки як країни, де діє Фонд Вікімедіа — організація, яка підтримує технічну інфраструктуру проєктів Вікімедіа та розподіляє фінансування, від якого залежить «Вікімедіа Україна».

Стратегічні напрями та цілі

Програмна діяльність «Вікімедіа Україна» поділяється на п'ять напрямів: 1) збагачення контенту; 2) підвищення участі; 3) підтримка та розвиток спільноти проєктів Вікімедіа; 4) обізнаність про Вікімедіа; 5) адвокація.

Збагачення контенту

Ключовим способом реалізації генерування та розвитку вільних знань, що є частиною нашої місії, є підтримка ініціатив зі збагачення контенту проєктів Вікімедіа. Цей напрям був невід'ємною частиною програмної діяльності Організації у тій чи іншій формі протягом більшості її історії.

Зараз Організації важливо працювати задля визначення конкретних прогалин у вмісті проєктів Вікімедіа та стимулювання їхнього закриття, а також звертати більше уваги на якість контенту (якість статей, релевантність медіафайлів тощо).

Ціль 1. Розширення, підвищення різноманітності та якості вмісту Вікіпедії та сестринських вікіпроєктів
Підціль 1. Заповнення прогалин текстового контенту
 • Організація роботи із заливки джерел під вільними ліцензіями
 • Організація досліджень із виявлення прогалин у Вікіпедії та робота з волонтерами та волонтерками з їхнього закриття
 • Покращення вмісту, пов'язаного з місцевим (локальним) контекстом
 • Залучення контенту до сестринських вікіпроєктів, зокрема, оцифрування для Вікіджерел
Підціль 2. Підвищення якості контенту
 • Організація цільового поліпшення ключових статей[1]
 • Поліпшення доступу до інформації: упорядкування, структурування, категоризація вже наявної інформації (зокрема, Вікісховище, Вікідані)
 • Організація експертного оцінювання якості статей
Підціль 3. Залучення медіаконтенту
 • Організація досліджень із виявлення прогалин українського контенту Вікісховища та робота з волонтерами та волонтерками з їхнього закриття
 • Проведення конкурсів для збору світлин та інших медіа
 • Робота з інституціями й фахівцями з залучення тематичного медіаконтенту

Підвищення участі

Робота з підвищення участі у проєктах Вікімедіа є одним з ключових завдань «Вікімедіа Україна». Вікіпроєкти існують завдяки спільноті волонтерів, і розширення цієї спільноти позитивно впливає на розвиток вікіпроєктів, а отже й поширення вільних знань. Для цього Організація працює над підтримкою новачків та залученням до спільноти дописувачів Вікіпедії та вікіпроєктів, а також над підвищенням різноманітності вікіспільноти.

Ми прагнемо тісніше інтегровувати роботу з Вікіпедією в освітній процес, використовувати сучасні онлайн-технології для залучення нових людей та стимулювання участь фахівців у роботі над проєктами Вікімедіа.

Ціль 2. Збільшення кількості активних волонтерів та волонтерок у всіх сферах вікімедійної діяльності
Підціль 1. Залучення нових дописувачок і дописувачів до проєктів Вікімедіа
 • Організація офлайнових тренінгів для залучення нових дописувачок і дописувачів до Вікіпедії та сестринських проєктів
 • Використання сучасних онлайн-технологій для навчання широкого загалу редагуванню Вікіпедії
 • Інтеграція читання та редагування Вікіпедії в освітній процес
Підціль 2. Підвищення різноманітності спільноти дописувачів
 • Співпраця з державними, науковими, культурними, освітніми закладами для збільшення участі фахівців у редагуванні Вікіпедії
 • Ідентифікація недопредставлених груп користувачів та цільові заходи з метою залучення їх до редагування Вікіпедії
 • Підтримка розвитку спільнот сестринських проєктів та проєктів мовами етнічних груп, що традиційно проживають на теренах України

Підтримка та розвиток спільноти проєктів Вікімедіа

Проєкти Вікімедіа наповнюються та підтримуються самоорганізованою спільнотою волонтерів, однак для цієї спільноти корисною є організаційна підтримка, яку може надати «Вікімедіа Україна». Цей напрям давно є частиною програмної діяльності Організації, і ми будемо продовжувати використовувати напрацьовані шляхи роботи з вікіспільнотою.

Разом із тим, ми прагнемо зробити додатковий акцент на розвитку технічних навиків спільноти, щоб уникнути «вузьких місць»: ситуацій, коли навички кількох людей є визначальними для якості та вчасності виконання проєктів. Окрім того, ми плануємо приділяти більше уваги ініціативам, спрямованим на мотивування дописувачів, і покращити комунікацію щодо діяльності Організації з вікіспільнотою.

Ціль 3. Умотивована, проінформована, активна, відповідальна, навчена спільнота, яка ефективно та злагоджено діє задля поширення та популяризації вільних знань
Підціль 1. Навчання для членів та членкинь спільноти
 • Організація тренінгів з окремих навичок (шаблони, файли, менторство тощо)
 • Проведення заходів для обміну досвідом між дописувачами
 • Організація хакатонів, інших заходів для розвитку технічних знань щодо проєктів Вікімедіа
 • Підтримка участі представників і представниць спільноти в міжнародних вікімедійних заходах обміну досвідом та здобуття навичок
Підціль 2. Підвищення мотивації та поінформованості спільноти
 • Підтримка ініціатив спільноти з відзначення й мотивування дописувачів (віртуальні або фізичні відзнаки, підтримка початківців)
 • Удосконалення комунікації, інформування та популяризація діяльності Організації в спільноті Вікіпедії та сестринських проєктів.

Обізнаність про Вікімедіа

Ефективне поширення та популяризація вільних знань можливі лише за наявності широкої публічної обізнаності про проєкти Вікімедіа та принципи їхньої роботи. Популяризація Вікіпедії, вікіпроєктів та вільних знань завжди була серед завдань, які виконувала Організація.

Ми хочемо розділити роботу із обізнаності про проєкти Вікімедіа й вільні ліцензії та роботу з адвокації. Також нашою метою є розробка комунікаційної стратегії Організації, побудованої на цьому стратегічному плані.

Ціль 4. Збільшувати обізнаність про Вікімедіа Україна, проєкти Фонду Вікімедіа та вільні ліцензії
Підціль 1. Медіапідтримка та промоція Вікіпедії та проєктів Вікімедіа
 • Розробка комунікаційної стратегії Організації
 • Поширення інформації про діяльність Організації, проєкти Фонду Вікімедіа та вільні ліцензії шляхом поширення прес-релізів, публікацій у соціальних мережах та блогах
 • Організація промоційних заходів (прес-сніданків, прес-конференцій, лекцій тощо)
Підціль 2. Робота з читачами й читачками та широким загалом для підвищення обізнаності
 • Співпраця з національними та міжнародними партнерами в галузі вільних знань
 • Проведення опитувань читачів та цільових аудиторій
 • Підготовка матеріалів про Вікіпедію, проєкти Вікімедіа та вільні ліцензії, участь у заходах для підвищення обізнаності про них

Адвокація

Однією з цілей «Вікімедіа Україна» є адвокація змін, котрі необхідні для розвитку вільних знань, на державному рівні. У цьому напрямку зараз ми працюємо майже винятково над «свободою панорами», і наявність в Україні «свободи панорами» є основною ціллю Організації в контексті адвокації на наступні три роки.

У той же час, ми також повинні працювати над адвокацією інших змін у законодавстві, що приносять користь розвитку вільних знань. Адвокація раніше не була окремим напрямом діяльності Організації, але обговорення показали, що її доречно виділити окремим напрямом.

Виділення цього окремого напряму також акцентуватиме увагу на необхідності розбудовувати адвокаційну спроможність Організації та волонтерської спільноти, а також налагодження контактів із потенційними партнерами в адвокації позитивних змін для вільних знань в Україні.

Ціль 5. Україна має «свободу панорами»

Інституційний розвиток

Здійснення стратегічного плану неможливе також без подальших змін в Організації. Ці зміни умовно поділені на три великі блоки: стратегічний, операційний та фінансовий. Організації потрібно працювати над удосконаленням комунікації Організації, а також шукати шляхи для стабільного фінансування.

Стратегічний менеджмент

 • Правління відповідає за стратегічні рішення, не операційні
 • Перегляд стратегічного плану, ризиків відбувається регулярно: раз на рік
 • У 2022 році проведено обговорення стратегічного плану на наступні три роки

Операційний менеджмент

 • У 2020 році є окрема людина, що відповідає за комунікацію Організації
 • Розроблена та впроваджується комунікаційна стратегія Організації
 • У 2022 році є окрема людина, що відповідає за фандрейзинг Організації
 • Розроблений та впроваджується фандрейзинговий план Організації

Фінансовий менеджмент

 • Забезпечено вчасне подання інформації Правлінню про залишки та потенційні відхилення від запланованого бюджету

Карта ризиків

Карта ризиків дає уявлення про ризики різного рівня (стратегічні та операційні), які можуть впливати на Організацію та її діяльність. Ці ризики та шляхи їхньої мінімізації повинні регулярно переглядатися Правлінням.

Стратегічні ризики

Маловпливові, малоймовірні Впливові, малоймовірні Впливові, ймовірні Маловпливові, ймовірні
Нездатність організації адаптуватися до суттєвих змін у зовнішньому середовищі Масштабна ескалація військових дій чи масові заворушення на вулицях Києва Відсутність сталого фінансування
Уведення воєнного стану Прийняття законодавства, яке суттєво обмежує діяльність громадських організацій
Прихід до влади недемократичних сил Суттєве зниження культури волонтерства в Україні
Колапс фінансової (банківської) системи Несприйняття вікіспільнотою діяльності Організації
Репресивні заходи проти організації з боку органів влади
Рейдерське захоплення організації
Утрата Вікіпедією та вікіпроєктами релевантності

Операційні ризики

Маловпливові, малоймовірні Впливові, малоймовірні Впливові, ймовірні Маловпливові, ймовірні
Переростання працівниками та підрядниками своєї ролі в організації Неготовність працівників, підрядників та волонтерів Організації, а також її усталених практик, до динаміки її зростання Затримка, суттєве зменшення чи втрата фінансування від Фонду Вікімедіа Нерозвинутість внутрішнього моніторингу та оцінки в організації
Слабкий механізм оперативного реагування на зовнішні події Утрата конфіденційної інформації
Раптовий відтік ключових для діяльності Організації працівників, підрядників чи/та волонтерів

Примітки

 1. Маються на увазі статті, які є ключовими для розуміння певної тематики. Це може бути визначено різними способами (наприклад, формуванням списку статей, що обов'язково мають бути з певної теми, як було тут Вікіпедія:Проект:1000+500+ чи шаблонами оцінок статей: Вікіпедія:Проект:Біологія/Оцінки тощо). Для роботи над цією ціллю потрібно буде спершу визначити «ключові» статті

Див. також