Проект Статуту 2013

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Проект Статуту у редакції, опублікованій 4 грудня 2013

Із зауваженнями Ю. Пероганича.

Загальні положення[ред.]

1.1. Громадська організація «Вікімедіа Україна» (далі — «Організація») є неприбутковою громадською організацією, що об'єднує на добровільних засадах осіб, зацікавлених в досягненні мети, визначеної цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації:

 • українською мовою — Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
 • англійською мовою — Wikimedia Ukraine;
 • російською мовою — Общественная организация «Викимедиа Украина».

Скорочене найменування Організації:

 • українською мовою — ГО «Вікімедіа Україна»;
 • англійською мовою — WMUA;
 • російською мовою — ОО «Викимедиа Украина».|

1.2. Повне найменування Організації:

 • українською мовою — Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
 • англійською мовою — «Wikimedia Ukraine» Civil Society Organization.

Скорочене найменування Організації:

 • українською мовою — ВМУА;
 • англійською мовою — WMUA.
Обґрунтування: Англійський і український тексти мають відповідати один одному. Потреби у перекладі мовами національних меншин — не бачу. --Perohanych (обговорення) 08:08, 8 грудня 2013 (UTC)Відповісти[відповісти]
Назви англійською та російською обрані відповідно до того, як пишуться в поточних банківських документах. У такому випадку можна буде в банку просто показати Статут, не надаючи інших документів.--Ahonc (обговорення) 11:28, 8 грудня 2013 (UTC)Відповісти[відповісти]
А це в яких банківських документах потрібно вказувати щось російською? --DixonD (обговорення) 12:12, 8 грудня 2013 (UTC)Відповісти[відповісти]
Ну по Галереї слави ми отримували ж гроші з Росії, а вони пишуть російською, а не англійською, як ФВМ.--Ahonc (обговорення) 12:12, 8 грудня 2013 (UTC)Відповісти[відповісти]
Українське скорочене найменування додане, виходячи з рекомендацій, а англійська назва додана за зразком інших відділень Фонду (Левон перевіряв статути центрально- та східноєвропейських чаптерів, і практично жоден з них не містить перекладу слів Громадська організація англійською). Більше того, не існує чіткого англійського відповідника формату ГО «Щось» в англійській мові, і «Wikimedia Ukraine» Civil Society Organization — це черговий зразок англо-українського суржику, англійською так ніхто не пише — NickK (обговорення) 12:41, 8 грудня 2013 (UTC)Відповісти[відповісти]

1.3. Громадська організація «Вікімедіа Україна» є юридичною особою з моменту її державної реєстрації відповідно до закону.

1.4 Організація діє, виходячи з принципів рівності своїх членів, самоврядування та гласності.

1.5 Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання» та іншими нормативно-правовими актами.

1.6 Діяльність Організації поширюється на всю територію України.

Мета та завдання[ред.]

2.1 Метою Організації є сприяння формуванню і розвитку можливостей для всіх створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користуватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам і громадам повною мірою реалізувати свій потенціал.

2.2 Для досягнення мети Організація ставить перед собою завдання всебічної підтримки:

2.2.1 діяльності Інтернет-проектів, таких як Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела, Вікімандри, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, Вікідані та інших, започаткованих Wikimedia Foundation, Inc. (далі — проекти Вікімедіа), зокрема українською та мовами національних меншин України;

2.2.2 створення і розвитку проектів, заснованих на технології вікі, особливо при наданні доступу до їх вмісту на умовах вільних ліцензій;

2.2.3 публікації інформації та знань на умовах вільних ліцензій, зокрема надання доступу до них через Інтернет;

2.2.4 діяльності Wikimedia Foundation, Inc. відповідно до статутних цілей та завдань Організації.

Членство[ред.]

3.1 Організація має дві категорії членів: індивідуальні та почесні.

3.2 Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14-річного віку, беруть активну участь в одному чи кількох проектах Вікімедіа та дієво сприяють виконанню статутних завдань Організації.

3.3 Особа, що бажає вступити до Організації в якості індивідуального члена, надсилає на адресу Організації або реєструє в особи, відповідальної за ведення Реєстру членів Організації, письмову заяву, в якій підтверджує, що розуміє та поділяє положення Статуту, та зазначає, які саме поточні проекти Організації цікавлять і чим має бажання займатися в Організації.

Також у заяві мають бути вказані:

 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • нікнейм (чи нікнейми) у проектах Фонду Вікімедіа;
 • дата народження;
 • засоби зв'язку.

До заяви має бути докладено копію паспорта або свідоцтва про народження, згоду на обробку персональних даних заявника, форму про наявність чи відсутність конфлікту інтересів.

3.4 Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у Реєстрі членів Організації (далі — Реєстр), а також видачею членського квитка. Відповідальність за ведення Реєстру покладається на Правління, яке визначає із числа членів Організації особу, що буде вести Реєстр. Порядок ведення Реєстру визначається положенням «Про облік членів Організації», яке затверджується Загальними зборами Організації.

3.5 Заява на вступ публікується уповноваженою особою протягом 3 робочих днів з моменту її одержання (за бажання заявника — без зазначення персональних даних). Правління приймає обґрунтоване рішення про надання чи відмову у наданні індивідуального членства за підсумками відкритого обговорення всіма членами Організації, яке триває від 10 до 20 календарних днів з моменту публікації заяви.

Рішення про набуття членства набуває чинності після його публікації та сплати заявником членського внеску.

Правління вносить запис до Реєстру і надає новому члену Організації членський квиток протягом 10 календарних днів після набуття чинності відповідного рішення про надання членства.

3.6 Індивідуальний член Організації має право:

3.6.1 брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

3.6.2 брати участь і мати один голос на засіданні Загальних зборів;

3.6.3 обирати і бути обраним до будь-яких органів Організації;

3.6.4 вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд будь-якого органу Організації з будь-якого питання, що стосується діяльності Організації;

3.6.5 користуватися майном, послугами і підтримкою Організації за умови, що це слугує цілям Організації;

3.6.6 брати участь у формуванні і реалізації планів роботи Організації;

3.6.7 отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

3.6.8 мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

3.6.9 добровільно припиняти членство в Організації.

3.7 Кожен індивідуальний член Організації зобов'язаний:

3.7.1 виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов'язані з виконанням статутних завдань Організації;

3.7.2 сприяти виконанню статутних завдань Організації;

3.7.3 пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

3.7.4 виконувати вимоги керівних органів Організації щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

3.7.5 регулярно сплачувати членські внески. Порядок сплати внесків визначається Положенням «Про членські внески Організації», яке затверджується Загальними зборами Організації.

3.8 Почесним членом може стати фізична особа, яка має особливі заслуги перед Організацією. Статус почесного члена надається рішенням Загальних зборів Організації за попереднім поданням Правління або ініціативної групи, що налічує принаймні 10% від членів Організації. Почесні члени Організації мають право дорадчого голосу на засіданнях Загальних зборів. Почесні члени звільняються від обов'язку сплати внесків.

3.9 Особа, що отримала відмову у наданні індивідуального членства, має право повторного звернення про членство через 90 календарних днів після прийняття відповідного рішення.

3.10 Засновники після реєстрації Організації є її індивідуальними членами та мають однакові права і обов'язки з іншими індивідуальними членами.

3.11 Правління має право встановлювати відзнаки, інші засоби громадського заохочення для членів Організації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Організації.

3.12 Індивідуальне членство в Організації припиняється рішенням Правління внаслідок:

3.12.1 добровільної письмової заяви про вихід з Організації, поданої Правлінню;

3.12.2 смерті особи.

3.13 Індивідуальне членство в Організації припиняється рішенням Загальних зборів внаслідок:

3.13.1 неодноразових порушень вимог Статуту (зокрема несплати членських внесків);

3.13.2 вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Організації;

3.13.3 вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації;

3.13.4 неучасті в діяльності Організації протягом 12 попередніх місяців.

3.14 Почесне членство в Організації припиняється рішенням Загальних зборів.

3.15 Член Організації не має права добровільно вийти з неї до усунення таких обставин:

3.15.1 наявності невиконаних зобов'язань перед Організацією;

3.15.2 несплати усіх членських внесків, які мав би сплатити станом на дату виходу з Організації;

3.15.3 утримання в себе матеріальних цінностей або іншого майна Організації.

3.16 Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов'язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді. Особа, що подала заяву про вихід, повинна передати всі справи іншому члену Організації, особу якого має бути передбачено у відповідному рішенні Правління.

3.17 У випадку припинення членства в Організації її посадових осіб, у тому числі членів Правління та Ревізійної комісії з підстав, передбачених цим Статутом, повноваження вказаних осіб припиняються достроково.

3.18 Виключена особа має право подати заяву на вступ до Організації не раніше, ніж через 90 календарних днів після набуття чинності відповідного рішення.

3.19 Скарги на рішення, дії або бездіяльність органів Організації та її членів, пов'язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов'язками членів, розглядаються в порядку, встановленому в розділі 5 цього Статуту.

Керівні органи[ред.]

4.1 Керівними органами Організації є:

4.1.1 Загальні збори членів Організації

4.1.2 Правління

4.1.3 Ревізійна комісія

4.2 Загальні збори

4.2.1 Загальні збори є найвищим керівним органом Організації та мають повноваження вирішувати будь-які питання управління діяльністю Організації, в тому числі ті, що відносяться до повноважень інших органів Організації.

4.2.2 Виключними повноваженнями Загальних зборів, які (крім п. 4.2.2.7) не можуть навіть частково делегуватися іншим органам чи посадовим особам Організації, є:

4.2.2.1 прийняття Статуту, регламентів та положень Організації, а також змін та доповнень до них;

4.2.2.2 визначення основних напрямів, форм та методів діяльності та стратегії розвитку Організації;

4.2.2.3 вибори, відкликання та довибори членів керівних органів (окрім Загальних зборів), а також Апеляційного комітету;

4.2.2.4 Загальних зборів), а також Апеляційного комітету;

4.2.2.5 визначення розмірів вступних і членських внесків;

4.2.2.6 припинення індивідуального членства в Організації, у випадках, встановлених п. 3.13, та почесного членства відповідно до п. 3.14 цього Статуту;

4.2.2.7 розпорядження майном Організації та часткове делегування цих повноважень іншим органам Організації у відповідності до положень розділу 6 цього Статуту;

4.2.2.8 створення юридичних осіб (товариств, підприємств), діяльність яких відповідає меті Організації та сприяє її досягненню;

4.2.2.9 заснування засобів масової інформації;

4.2.2.10 реорганізація чи припинення діяльності Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження її доповідей та звіту, інші повноваження відповідно до положень розділу 9 цього Статуту.

4.2.3 Рішення та ухвали Загальних зборів є обов'язковими для членів Організації та її органів і не можуть бути оскаржені до Апеляційного комітету.

4.2.4 Кожен член Організації є членом Загальних зборів.

Персональний склад Загальних зборів формується та змінюється шляхом прийняття нових членів та припинення членства у відповідності до положень розділу 3 цього Статуту.

4.2.5 Термін повноважень Загальних зборів починається в момент державної реєстрації Організації і продовжується до припинення її діяльності.

4.2.6 Засідання Загальних зборів можуть бути черговими або позачерговими.

4.2.7 Чергові засідання Загальних зборів скликаються Правлінням Організації один раз на календарний рік таким чином, щоб дата проведення засідання припадала на проміжок з 1 лютого до 1 березня.

4.2.8 Правління здійснює скликання чергового засідання Загальних зборів шляхом оголошення членам Організації інформації про проведення засідання, що включає дані про місце, дату, час проведення та пропонований Правлінням порядок денний засідання Загальних зборів, що скликається, щонайменше за 30 календарних днів до дати його проведення.

4.2.9 Позачергові засідання Загальних зборів скликаються Правлінням з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Організації, на вимогу Ревізійної комісії чи ініціативної групи, що налічує не менш як 1/4 членів Організації, а також можуть бути скликані з власної ініціативи Правління.

4.2.10 Правління зобов'язане скликати позачергове засідання Загальних зборів членів Організації протягом не більш як 14 календарних днів з дати отримання ним вимоги про скликання, таким чином, щоб дата проведення засідання була не пізніше, ніж за 30 днів від дати отримання цієї вимоги.

4.2.11 Правління здійснює скликання позачергового засідання Загальних зборів шляхом оголошення членам Організації інформації про проведення засідання, що включає дані про місце, дату, час проведення та пропонований порядок денний засідання Загальних зборів, що скликається, щонайменше за 14 календарних днів до дати його проведення.

4.2.12 Засідання Загальних зборів проводяться у відповідності із прийнятим ними порядком денним та регламентом. Регламент та порядок денний засідання Загальних зборів визначаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх та представлених на засіданні індивідуальних членів Організації.

4.2.13 Керівництво перебігом засідання Загальних зборів здійснює спеціальний тимчасовий керівний орган — Президія, у складі голови, його заступника і секретаря Президії. Рішення та вказівки членів Президії, що стосуються перебігу засідання зборів, є обов'язковими до виконання всіма особами, присутніми на засіданні.

Члени Президії засідання Загальних зборів обираються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх та представлених на засіданні індивідуальних членів Організації. До Президії зборів не можуть входити члени Правління чи Ревізійної комісії, у тому числі ті, повноваження яких закінчилися на початку цього засідання.

Повноваження Президії зборів закінчуються в момент закінчення засідання Загальних зборів, а обов'язки — в момент публікації протоколу засідання зборів, яка повинна бути здійснена протягом трьох робочих днів з моменту завершення засідання.

4.2.14 У разі неможливості особистої присутності члена Організації на засіданні Загальних зборів, він може бути представлений уповноваженим представником — іншим членом Організації, якому він надасть довіреність. Форма довіреності визначається рішенням Правління та оприлюднюється не пізніше, ніж у момент скликання засідання Загальних зборів.

Член Організації протягом одного засідання Загальних зборів має право бути представником не більше двох інших членів.

Копія довіреності повинна бути надіслана довірителем до Правління Організації щонайменше за 7 днів до засідання Загальних зборів, а оригінал довіреності пред'являється представником перед початком засідання Загальних зборів до мандатної комісії.

Публікація довірителем інформації про надану довіреність на офіційному сайті Організації на сторінці, що містить спеціальний список членів Організації, щонайменше як за п'ять діб до засідання Загальних зборів, прирівнюється до пред'явлення оригіналу довіреності перед початком Загальних зборів.

4.2.15 Засідання Загальних зборів легітимне, якщо на засіданні присутні особисто або представлені за довіреністю більше половини від загальної кількості індивідуальних членів Організації на момент початку цього засідання Загальних зборів

4.2.16 Рішення Загальних зборів протягом засідань приймаються простою більшістю голосів присутніх та представлених на засіданні членів Організації, крім виключень, встановлених відповідними положеннями Статуту. Кожен індивідуальний член Організації при голосуванні має один голос.

4.2.17 Рішення Загальних зборів набирає чинності негайно після оголошення головою Президії чи його заступником його прийнятим.

4.2.18 Загальні збори можуть шляхом використання засобів зв'язку проводити опитування членів Організації з усіх питань її діяльності, а також приймати рішення, що стосуються:

4.2.18.1 підготовки засідань Загальних зборів;

4.2.18.2 оцінки планів та бюджетів, що готуються Правлінням;

4.2.18.3 адміністрування та організації технічної підтримки засобів комунікації, що використовуються членами та органами Організації;

4.2.18.4 дообрання членів Правління у разі виходу з Правління одного або кількох членів за умови забезпечення таємного голосування.

4.2.18.5 обрання з числа індивідуальних членів Організації осіб, що уповноважені публікувати проекти рішень й оголошувати початок голосування шляхом використання засобів зв'язку, підводити підсумки та офіційно публікувати результати таких голосувань і опитувань;

4.2.18.6 затвердження регламенту прийняття рішень Загальними зборами поза засіданнями шляхом використання засобів зв'язку.

4.2.19 Питання на розгляд Загальних зборів для прийняття рішень поза засіданнями шляхом використання засобів зв'язку та відповідні проекти рішень вносяться іншими керівними органами Організації або ініціативною групою індивідуальних членів, яка за кількістю повинна становити не менше десяти відсотків від загальної кількості індивідуальних членів Організації.

4.2.20 Прийняті поза засіданнями шляхом використання засобів зв'язку рішення Загальних зборів є правомірними, якщо вони прийняті простою більшістю голосів від загальної кількості індивідуальних членів Організації на момент проведення голосування.

4.2.21 Голосування Загальних зборів шляхом використання засобів зв'язку проводяться протягом терміну від 10 до 20 календарних днів від моменту публікації проекту рішення та оголошення початку голосування, що пропонується керівним органом чи ініціативною групою при внесенні відповідного питання на розгляд Загальних зборів.

4.2.22 Рішення Загальних зборів, прийняте шляхом використання засобів зв'язку, набирає чинності з моменту публікації результатів голосування уповноваженою на те особою.

4.2.23 У разі необхідності рішення Загальних зборів, прийняте шляхом використання засобів зв'язку, оформлюється в письмовій формі за підписом керівника Організації.

4.3 Правління

4.3.1 Правління є постійним керівним органом, що спрямовує діяльність Організації і приймає рішення щодо керівництва її поточною діяльністю відповідно до рішень Загальних зборів, та представляє Організацію у зовнішніх відносинах.

Правління підзвітне Загальним зборам і несе відповідальність перед ними.

Уся діяльність Правління та окремих його членів є підконтрольною Ревізійній комісії та може бути оскаржена до Апеляційного комітету.

4.3.2 Правління має повноваження вирішувати такі питання:

4.3.2.1 приймати рішення щодо керівництва поточною діяльністю Організації згідно з рішеннями, прийнятими Загальними зборами, крім питань, що стосуються виключної компетенції Загальних зборів;

4.3.2.2 розробляти річні плани роботи та відповідні бюджети та затверджувати їх на основі обговорень, відкритих для членів Організації;

4.3.2.3 приймати та виключати індивідуальних членів Організації відповідно до п. 3.5 і п. 3.12 цього Статуту;

4.3.2.4 призначати на волонтерській основі або наймати на оплачуваній основі виконавчого директора та/або інший персонал;

4.3.2.5 призначати осіб, що уповноважені подавати документи для державної реєстрації Організації та її реєстрації в податкових та інших органах, відкривати розрахункові та інші рахунки Організації;

4.3.2.6 створювати служби та інші тимчасові чи постійні робочі органи, затверджувати їх склад та надавати їм повноваження в межах повноважень Правління;

4.3.2.7 розпоряджатися майном Організації відповідно до Положення про майно та в рамках повноважень, делегованих Загальними зборами згідно з п. 4.2.2.7 цього Статуту;

4.3.2.8 представляти Організацію в зовнішніх відносинах та уповноважувати осіб на вчинення дій від імені Організації, зокрема укладання правочинів;

4.3.2.9 скликати засідання Загальних зборів членів Організації;

4.3.2.10 подавати звіт про свою діяльність Загальним зборам.

4.3.3 Голова Правління є керівником Організації та має повноваження:

4.3.3.1 укладати правочини від імені Організації на підставі рішень Правління;

4.3.3.2 без довіреності діяти від імені Організації в межах суми, яка не перевищує половини мінімальної заробітної плати в Україні станом на 1 січня відповідного року;

4.3.3.3 скликати засідання Правління та головувати на них.

4.3.4 Скарбник Організації відповідає за кошти Організації та має повноваження:

4.3.4.1 організовувати ведення бухгалтерського обліку та забезпечувати всі форми звітності;

4.3.4.2 відкривати та закривати рахунки в установах банків;

4.3.4.3 бути розпорядником коштів на цих рахунках згідно з рішеннями Правління.

4.3.5 Кількість членів Правління визначається рішенням Загальних зборів безпосередньо перед виборами членів Правління, не може бути меншою трьох та повинна бути непарною.

4.3.6 Члени Правління обираються шляхом таємного рейтингового голосування за кількістю голосів індивідуальних членів Організації, присутніх та представлених на засіданні Загальних зборів, поданих на підтримку кандидата, за умови набрання простої більшості голосів.

4.3.7 На позачерговому засіданні Загальних зборів може здійснюватися дострокове припинення повноважень частини членів Правління або всього складу Правління. У таких випадках здійснюється переобрання відповідної кількості членів на термін до чергового засідання Загальних зборів шляхом таємного рейтингового голосування за кількістю голосів членів Організації, присутніх та представлених на засіданні Загальних зборів, поданих на підтримку кандидата, за умови набрання простої більшості голосів.

4.3.8 Правління обирає з числа своїх членів голову Правління, одного чи кількох заступників голови та скарбника.

4.3.9 Одна й та сама особа не може одночасно бути членом Правління та обіймати керівну посаду в штаті Організації. Одна й та сама особа не може бути одночасно Головою Правління та заступником голови або скарбником.

4.3.10 Термін повноважень членів Правління починається з моменту оголошення результатів голосування щодо їх обрання.

4.3.11 Термін повноважень всіх членів Правління закінчується у момент початку того чергового засідання Загальних зборів, де Правління звітує про свою роботу та порядок денний засідання передбачає вибори членів Правління наступної каденції.

4.3.12 Засідання Правління проводяться не рідше, ніж чотири рази на календарний рік.

4.3.13 Засідання Правління може бути відкритим або закритим.

У відкритому засіданні, крім членів Правління, може брати участь з правом дорадчого голосу будь-хто з членів Організації.

У закритому засіданні беруть участь лише члени Правління та запрошені ними особи.

4.3.14 Скликання Засідання Правління забезпечує Голова Правління, або, у випадку його тимчасової відсутності чи непрацездатності, заступник голови Правління чи особа, яку Голова Правління уповноважив на це.

Скликання здійснюється шляхом оголошення всім членам Правління, а також усім членам Організації інформації про проведення засідання, що включає дані про місце, час проведення та пропонований порядок денний, а також характер засідання: відкрите чи закрите.

Скликання здійснюється не менше, ніж за 1 добу до початку засідання Правління.

4.3.15 Засідання Правління є легітимним, якщо у засіданні особисто беруть участь більше половини від загальної кількості членів Правління, встановленої рішенням Загальних зборів.

4.3.16 Ухвали і рішення Правління приймаються виключно протягом засідань шляхом обговорення та наступного відкритого голосування за результатами обговорення простою більшістю від загальної кількості членів Правління, встановленої рішенням Загальних зборів.

На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання може бути таємним.

4.3.17 За необхідності одне, декілька чи всі рішення по питаннях порядку денного засідання Правління можуть прийматися з використанням засобів зв'язку. Такі ухвали й рішення приймаються виключно шляхом обговорення та наступного відкритого голосування за результатами обговорення простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, встановленої рішенням Загальних зборів.

4.3.18 Процедура прийняття рішення з використання засобів зв'язку передбачає:

4.3.18.1 оприлюднення проекту рішення для всіх членів Правління та осіб, що беруть участь у засіданні;

4.3.18.2 обговорення проекту рішення протягом наперед встановленого терміну та внесення змін до нього згідно з підсумками обговорення;

4.3.18.3 голосування щодо запропонованого проекту рішення протягом наперед встановленого терміну;

4.3.18.4 підведення підсумків голосування особою, що головує на засіданні.

4.3.19 Рішення Правління набирає чинності з моменту його публікації уповноваженою особою.

4.3.20 Правління здійснює звітність перед членами Організації шляхом:

4.3.20.1 публікації своїх рішень;

4.3.20.2 подання звіту про свою діяльність Загальним зборам;

4.3.20.3 публікації для членів Організації щомісячних звітів про свою діяльність;

4.3.20.4 забезпечення для членів Організації вільного доступу до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання;

4.3.20.5 Надання письмових відповідей на звернення членів Організації або Ревізійної комісії з питань, що стосуються діяльності Організації протягом 14 днів з моменту отримання такого запиту.

4.4 Ревізійна комісія

4.4.1 Ревізійна комісія є постійним контрольно-ревізійним та наглядовим керівним органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління та Організації в цілому. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам і несе відповідальність перед ними.

4.4.2 Ревізійна комісія має повноваження:

4.4.2.1 здійснювати за власною ініціативою, за поданням членів Правління, а також за зверненнями членів Організації перевірки діяльності органів та посадових осіб Організації, підготовку звітів з висновками стосовно правомірності та ефективності рішень і дій органів та посадових осіб Організації;

4.4.2.2 вимагати від членів Організацій, керівних та інших її органів подання письмових або усних пояснень, що стосуються контрольованих справ;

4.4.2.3 надавати іншим керівним органам висновки та ухвали за підсумками розгляду контрольованих справ;

4.4.2.4 вносити пропозиції до порядку денного засідань Правління, вимагати скликання засідання Правління або позачергового засідання Загальних зборів членів Організації для розгляду висновків за підсумками проведених перевірок;

4.4.2.5 вносити пропозиції Загальним зборам щодо затвердження звіту Правління;

4.4.2.6 подавати звіт про свою діяльність Загальним зборам.

4.4.3 Ревізійна комісія складається з трьох або п'яти членів. Кількість членів Ревізійної комісії визначається Загальними зборами перед виборами членів Ревізійної комісії.

4.4.4 Члени Ревізійної комісії обираються шляхом таємного рейтингового голосування за кількістю голосів членів Організації, присутніх та представлених на засіданні Загальних зборів, поданих на підтримку кандидата, за умови набрання простої більшості голосів.

4.4.5 На позачерговому засіданні Загальних зборів може здійснюватися дострокове припинення повноважень частини членів Ревізійної комісії або всього складу Ревізійної комісії. У таких випадках здійснюється переобрання відповідної кількості членів на термін до чергового засідання Загальних зборів шляхом таємного рейтингового голосування за кількістю голосів членів Організації, присутніх та представлених на засіданні Загальних зборів, поданих на підтримку кандидата, за умови набрання простої більшості голосів.

4.4.6 Ревізійна комісія обирає зі свого складу голову Ревізійної комісії.

4.4.7 Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу інших постійних органів (крім Загальних зборів) та обіймати керівні посади в інших органах Організації.

4.4.8 Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени сімей членів інших керівних органів (крім Загальних зборів) та особи, які перебувають з членами цих керівних органів у відносинах підлеглості або залежності.

4.4.9 Термін повноважень членів Ревізійної комісії починається з моменту оголошення результатів голосування щодо їх обрання.

4.4.10 Термін повноважень всіх членів Ревізійної комісії закінчується у момент початку того чергового засідання Загальних зборів, де комісія звітує про свою роботу та порядок денний засідання передбачає вибори членів Ревізійної комісії наступної каденції.

4.4.11 Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше, ніж двічі на календарний рік.

4.4.12 Скликання засідання Ревізійної комісії забезпечує голова Ревізійної комісії, або, у випадку його тимчасової відсутності чи непрацездатності, особа, яку голова Ревізійної комісії уповноважив на це.

Голова Ревізійної комісії здійснює таке скликання шляхом оголошення всім членам Ревізійної комісії інформації про проведення засідання, що включає дані про місце, дату й час проведення та пропонований порядок денний не пізніше, як за добу до початку засідання.

4.4.13 Засідання Ревізійної комісії є легітимним, якщо у засіданні особисто беруть участь не менше половини від загальної кількості членів Ревізійної комісії, встановленої Загальними зборами.

4.4.14 Ухвали Ревізійної комісії приймаються виключно протягом засідань шляхом обговорення та наступного відкритого голосування простою більшістю від загальної кількості членів Ревізійної комісії, встановленої Загальними зборами. На прохання будь-якого члена Ревізійної комісії голосування з певного питання може бути таємним.

4.4.15 За необхідності ухвали Ревізійної комісії можуть прийматися з використанням засобів зв'язку. Такі ухвали приймаються виключно шляхом обговорення та наступного відкритого голосування простою більшістю від загальної кількості членів Ревізійної комісії, встановленої Загальними зборами.

4.4.16 Процедура прийняття ухвал Ревізійної комісії, у тому числі прийняття ухвал з використанням засобів зв'язку, здійснюється згідно з прийнятими нею правилами.

4.4.17 Ухвала Ревізійної комісії набирає чинності з моменту її публікації уповноваженою особою.

4.4.18 Ревізійна комісія здійснює звітність перед членами Організації шляхом:

4.4.18.1 публікації її ухвал;

4.4.18.2 подання звіту про свою діяльність Загальним зборам;

4.4.18.3 надання письмових відповідей на звернення членів Організації з питань, що стосуються діяльності Ревізійної комісії, у не більш як 14-денний термін;

4.4.18.4 надання щопівроку звітів членам Організації.

Оскарження[ред.]

5.1 Кожному члену Організації, а також будь-яким особам, чиї права чи інтереси порушені рішеннями, діями чи бездіяльністю органів Організації (окрім Загальних зборів) або її членів, гарантується право на їх апеляційне та касаційне оскарження.

5.2 Процедура оскарження є дворівневою. Першим рівнем є апеляційне оскарження, яке забезпечується Апеляційним комітетом, другим рівнем — касаційне оскарження, яке забезпечується Загальними зборами.

5.3 Члени Апеляційного комітету обираються шляхом таємного рейтингового голосування за кількістю голосів індивідуальних членів Організації, присутніх та представлених на засіданні Загальних зборів, поданих на підтримку кандидата, за умови набрання простої більшості голосів.

5.4 Кандидатом в члени Апеляційного комітету може бути будь-яка фізична особа, в тому числі не член Організації, яка вільно володіє державною мовою та наділена цивільною дієздатністю. Не може бути кандидатом у члени Апеляційного комітету особа, яка є членом органу Організації. Суміщення посади члена Апеляційного комітету з посадою в будь-якому іншому органі Організації не допускається. У разі, якщо член Апеляційного комітету обирається чи призначається на посаду до будь-якого іншого органу Організації, повноваження такої особи в Апеляційному комітеті припиняються достроково.

5.5 Апеляційний комітет складається з трьох членів. Голову Апеляційного комітету обирають його члени шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

5.6 Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційного комітету протягом десяти календарних днів з дати опублікування оскаржуваного рішення, вчинення оскаржуваної дії або виявлення бездіяльності.

5.7 Апеляційна скарга розглядається Апеляційним комітетом протягом тридцяти календарних днів з дати отримання апеляційної скарги.

5.8 За наслідками розгляду апеляційної скарги в разі її задоволення Апеляційний комітет приймає рішення, а в разі, якщо скаргу відхилено або не розглянуто по суті, — ухвалу. Рішення та ухвали приймаються простою більшістю голосів членів Апеляційного комітету. Рішення та ухвали повинні бути обґрунтованими та відповідати положенням Статуту та регламентам Організації. Рішення та ухвали підписуються всіма членами Апеляційного комітету. У разі, якщо член Апеляційного комітету не погоджується з прийнятим рішенням чи ухвалою, він має підписати прийняте рішення чи ухвалу та має право викласти окрему думку, яка не оголошується разом з прийнятим рішенням чи ухвалою, але приєднується до справи.

5.9 У разі обґрунтованості апеляційної скарги Апеляційний комітет задовольняє її, у разі часткової обґрунтованості — задовольняє її частково, а в разі її необґрунтованості — відхиляє її. Апеляційний комітет має право скасовувати рішення, зобов'язувати утриматися від дій або зобов'язувати вчинити певні дії орган та його членів.

5.10 У разі виявлення в процесі апеляційного оскарження недоліків у діяльності органу чи його членів Апеляційний комітет має право винести окрему ухвалу про усунення виявлених недоліків. Окрема ухвала може бути винесена лише до закінчення апеляційного провадження. В окремій ухвалі має бути зазначено недоліки, які слід усунути, строк на їх усунення та обов'язок повідомити Апеляційний комітет про виконання вимог щодо усунення недоліків, викладених в окремій ухвалі.

5.11 Особа, що подає скаргу чи заяву в порядку, передбаченому цим розділом, має право вимагати своєї участі при розгляді заявленої скарги або заяви. У разі можливості забезпечення особистої присутності скаржника (заявника) Апеляційний комітет зобов'язаний не пізніше семи календарних днів повідомити про дату, час та місце розгляду скарги (заяви), яка за загальним правилом має відбуватися в місці, найбільш зручному для скаржника (заявника) та членів Апеляційного комітету. У разі відсутності можливості забезпечення особистої участі скаржника (заявника) особі має бути надано можливість взяти участь в розгляді скарги (заяви) за допомогою засобів зв'язку.

5.12 Касаційна скарга на рішення, дії, бездіяльність органів Організації (крім Загальних зборів) чи її членів подається до Апеляційного комітету протягом двадцяти календарних днів з дати опублікування рішення чи ухвали Апеляційного комітету.

5.13 На вимогу скаржника касаційна скарга може бути розглянута виключно на черговому засіданні Загальних зборів, про що скаржник має повідомити Правління та Ревізійну комісію не пізніше, ніж за чотирнадцять календарних днів до дати скликання позачергових загальних зборів.

5.14 За десять календарних днів до засідання Загальних зборів, де проводитиметься розгляд скарги, Апеляційний комітет публікує касаційну скаргу, оскаржуване рішення чи ухвалу та надсилає членам Організації матеріали справи для вивчення питання. Обговорення триває до початку засідання Загальних зборів.

5.15 Рішення Загальних зборів є остаточним і може бути оскаржене до суду у випадках, встановлених чинним законодавством.

5.16 Прийняті рішення та ухвали мають бути опубліковані Апеляційним комітетом (при розгляді апеляційних скарг) або Президією Загальних зборів (при розгляді касаційних скарг) не пізніше трьох робочих днів після їх винесення.

5.17 Сторони по справі мають право отримати копію рішення чи ухвали протягом п'яти робочих днів з дати їх винесення.

Майно[ред.]

6.1 Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонене законом та сприяє статутній діяльності Організації.

6.2 Організація має право укладати щодо коштів, майна й майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту, а також використовувати їх для статутної діяльності, зокрема оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації відповідно до законодавства України.

6.3 Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Організації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законодавством. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним їй на праві власності майном.

6.4 Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам Організації. Загальні збори мають право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Організації.

6.5 Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

6.5.1 кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Організації, інших осіб;

6.5.2 пасивні доходи;

6.5.3 дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

6.5.4 благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога, гранти;

6.5.5 доходи від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства;

6.5.6 вступні та членські внески.

6.6 Організація і створені нею юридичні особи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

6.7 Організація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України. До 10 числа наступного місяця Правління публікує та розсилає членам Організації звіти про діяльність у попередньому місяці та фінансовий стан.

6.8 Організація має права на майно та кошти, отримані в результаті діяльності створених нею підприємств.

6.9 Право власності Організації на майно та кошти реалізуються Загальними зборами Організації. Окремі функції щодо господарського управління коштами та майном Організації в межах, визначених рішенням Загальних зборів Організації, можуть покладатися на Правління. Це регулюється Положенням «Про управління коштами та майном Організації», яке приймається та затверджується Загальними зборами.

6.10 Фінансовий рік Організації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

6.10.1 Щорічній інвентаризації підлягає усе майно Організації та усі фінансові зобов'язання. Така інвентаризація проводиться у перший робочий день нового календарного року. Інвентаризаційна комісія призначається рішенням Правління, до її складу має входити один член Правління (окрім Голови), Ревізійної комісії (окрім Голови) та член Організації, який не входить до складу її керівних органів.

6.10.2 Інвентаризація також проводиться за умови зміни складу керівних органів Організації.

6.11 Кошти Організації використовуються на:

6.11.1 адміністративно-господарські потреби Організації;

6.11.2 фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до цілей діяльності;

6.11.3 оренду та придбання необхідного майна;

6.11.4 оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;

6.11.5 інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Організації.

6.12 Організація утворює резервний фонд, основним джерелом поповнення якого є вступні та членські внески, а також внески на статутну діяльність. Положення «Про резервний фонд» затверджують Загальні збори.

Відокремлені підрозділи[ред.]

7.1 Організація не має відокремлених підрозділів, проте передбачає та ставить за мету їх утворення в майбутньому.

Внесення змін[ред.]

8.1 Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням кваліфікованої більшості в дві третини голосів членів, присутніх та представлених за довіреностями на засіданні Загальних зборів Організації.

8.2 Проект змін та доповнень до Статуту готується Правлінням чи ініціативною групою, яка за кількістю повинна становити не менше, ніж 10 відсотків кількості членів Організації, на момент утворення такої групи.

8.3 Проект змін та доповнень до Статуту має бути опубліковано не пізніше, ніж за десять календарних днів до запланованої дати проведення засідання Загальних зборів. Про публікацію проекту змін та доповнень має бути повідомлено членів Організації у письмовій та/або електронній формі.

8.4 Про зміни та доповнення, що сталися в Статуті Організації, особа, уповноважена Загальними зборами, або якщо таку особу не обрано — Голова Правління, протягом п'яти робочих днів письмово повідомляє реєструючий орган та надає до реєструючого органу відповідним чином оформлені зміни та доповнення до Статуту Організації.

Реорганізація. Саморозпуск[ред.]

9.1 Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, шляхом реорганізації або саморозпуску, чи примусового розпуску за рішенням суду.

9.2 Реорганізація проводиться за рішенням Загальних зборів Організації. Рішення приймається кваліфікованою більшістю в дві третини голосів членів Організації, присутніх та представлених за довіреностями на засіданні Загальних зборів Організації.

9.3 При реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Організації переходить до її правонаступників.

9.4 Саморозпуск Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, яке приймається не менш як трьома чвертями голосів членів Організації, присутніх та представлених за довіреностями на засіданні Загальних зборів.

9.5 Примусовий розпуск Організації здійснюється за рішенням суду про заборону Організації, у випадках, передбачених законодавством України.

9.6 У разі саморозпуску Організації Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов'язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Організації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов'язки і відповідальність відповідно до законодавства України.

9.7 Майно та інші активи Організації, що залишилися після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.8 Реорганізація, саморозпуск або примусовий розпуск за рішенням суду вважається завершеним, а Організація — реорганізованою, або ж відповідно такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Джерело[ред.]