Форма довіреності на Загальні збори ГО «Вікімедіа Україна»/2020-2

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Форма довіреності на Загальні збори ГО «Вікімедіа Україна»

ДОВІРЕНІСТЬ

Я, ________________________________,  

цією довіреністю уповноважую

________________________________, який є членом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА» (скорочене найменування: ГО «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА», Ідентифікаційний код юридичної особи  36628786),

представляти мої інтереси (бути моїм представником) на Загальних зборах ГО «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА», що відбудуться «__»______________ 202_ року;

приймати рішення та голосувати від мого імені з будь-яких питань, що попередньо усно узгоджуються зі мною, без доказування факту такого узгодження третім особам;

здійснювати всі інші права та обов'язки, належні мені як члену ГО «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА» та передбачені цією довіреністю, а також виконувати інші юридично значимі дії, пов'язані з цією довіреністю.

Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам терміном до «____» _____________  дві тисячі двадцят_____________ року.

ПІДПИС ___________________(________________________________)


Місто/село ____________, ____________ .

«____» ______________________дві тисячі двадцят_____________ року.

Примітки:

  1. У разі нотаріального завірення до форми довіреності можуть бути внесені відповідні зміни: зазначення реквізитів довірителя та уповноваженого(-ої) та нотаріуса або іншої уповноваженої особи, що посвідчила довіреність
  2. Довіреність повинна бути підписана довірителем. Вона складається в двох примірників, один з яких надається повіреному, а інший (копія у випадку нотаріального завірення) залишається у комісії, що здійснює реєстрацію.
  3. Скан-копія довіреності (або фотографія в хорошій якості) надсилається довірителем електронною поштою на адресу board@wikimedia.org.ua щонайменше за 7 днів до Загальних зборів.
  4. Кожен член Організації має право бути представником не більше двох інших членів.