Форма довіреності на Загальні збори ГО «Вікімедіа Україна»/2020

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Форма довіреності на Загальні збори ГО «Вікімедіа Україна»

ДОВІРЕНІСТЬ

Я,________________ (ПІП)________________,   реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ______________, паспорт __________________ виданий ____________________________, зареєстрований за адресою: _____________________________________________________________________________________,

цією довіреністю уповноважую

______(ПІП)____________, паспорт _________, виданий ________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ___________________________, яка зареєстрована за адресою: ____________________________________, який є членом ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА" (скорочене найменування: ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА", Ідентифікаційний код юридичної особи  36628786),

представляти мої інтереси (бути моїм представником) на Загальних зборах ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА", що відбудуться «__»______________ 202_ року;

приймати рішення та голосувати від мого імені з будь-яких питань, що попередньо усно узгоджуються зі мною, без доказування факту такого узгодження третім особам;

здійснювати всі інші права та обов’язки, належні мені як члену ГО "ВІКІМЕДІА УКРАЇНА" та передбачені цією довіреністю, а також виконувати інші юридично значимі дії, пов’язані з цією довіреністю.

Довіреність видана без права  передоручення  повноважень третім особам терміном до «____» _____________  дві тисячі двадцятого року.


ПІДПИС____________________________________________________________


Місто ____________, Україна.

______________________дві тисячі двадцятого року.

Ця довіреність посвідчена мною, ________________, приватним нотаріусом _____________________нотаріального округу.

Довіреність підписана __________________________________у моїй присутності.

Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

                                                           Зареєстровано в реєстрі за

                                                           Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до

                                                           ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

                                               ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС


Примітки:

  1. Довіреність повинна бути нотаріально завірена згідно з вимогами чинного законодавства.
  2. Довіритель повинен надіслати оригінал довіреності та нотаріально завірену копію повіреному.
  3. Повірений повинен пред'явити оригінал довіреності та нотаріально завірену копію комісії, що здійснює реєстрацію учасників Загальних зборів. Оригінал залишається у повіреного, а копія — у комісії, що здійснює реєстрацію.
  4. Скан-копія довіреності (або фотографія в хорошій якості) надсилається довірителем електронною поштою на адресу board@wikimedia.org.ua щонайменше за 7 днів до Загальних зборів.
  5. Кожен член Організації має право бути представником не більше двох інших членів.