Співпраця із Львівською консерваторією/Проект меморандуму між ВМУА та ЛНМА

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Меморандум про співпрацю
між
Львівською національною музичною академією імені Миколи Лисенка
та Громадською організацією «Вікімедіа Україна»


м. Львів «___» _________ 201_ р.
1. Означення термінів

Вікіпедія — в межах цього меморандуму означає україномовний розділ вільної енциклопедії Вікіпедія, що доступний у мережі Інтернет за адресою https://uk.wikipedia.org.

Фонд Вікімедіа (англ. The Wikimedia Foundation, Inc.) — неприбуткова організація, яка забезпечує матеріальне підґрунтя для численних Інтернет-спільнот, що створюють вільний вміст; виконує в них функції керування. Спільноти працюють на основі технології «вікі», звідти й назва (-медіа тут — скорочення від «мультимедіа»). Міжнародний фонд «Вікімедіа» є некомерційною організацією, яка функціонує завдяки пожертвам та ґрантам. Всі проекти, які підтримуються фондом, зокрема Вікіпедія, Вікісловник (тлумачний словник), Вікіцитати (збірка висловлювань відомих людей), Вікіпідручник (проект із колективного створення навчальної літератури), Вікіновини (новинний портал), Віківояж (путівник) та інші є вільними від реклами й не орієнтованими на одержання прибутку. Працівники фонду відповідають за технічне забезпечення функціонування цих проектів.

Вікімедіа Україна — українська громадська організація, що здійснює промоцію та підтримку проектів Фонду Вікімедіа на території України, та з 2009 року має статус відділення «Фонду Вікімедіа» в Україні.

Вікісховище (англ. Wikimedia Commons) — загальне централізоване сховище для зображень, звукозаписів, відеороликів та інших файлів, які відповідають означенню вільного вмісту. Усі файли, розміщені у Вікісховищі, можна використовувати в будь-якому мовному розділі вільної енциклопедії Вікіпедія та інших проектах фонду Вікімедіа без потреби в дублюванні інформації. Вікісховище розташоване в мережі Інтернет за адресою https://commons.wikimedia.org.

Вікіджерела (англ. Wikisource) — вікі-бібліотека «першоджерел», які перебувають у відкритому доступі (є суспільним надбанням) або публікуються авторами під вільною ліцензією. Український розділ Вікіджерел розташований в мережі Інтернет за адресою https://uk.wikisource.org.

Вікіпідручник (англ. Wikibooks) — веб-сайт для колективного написання навчальної літератури, який працює за технологією «вікі» та на основі концепції вільного вмісту. Український розділ вікіпідручника розташований у мережі Інтернет за адресою https://uk.wikibooks.org.

Вільний вміст, також вільний контент — будь-які зображення, тексти, музика, відео, програмне забезпечення та інші твори, ліцензія на які надає користувачу такі свободи:

  • використання твору (зокрема й публічне виконання);
  • вивчення того, в який спосіб твір зроблено, і застосування отриманих знань;
  • вільне розповсюдження твору (зокрема й комерційне розповсюдження);
  • вільне розповсюдження похідних чи модифікованих робіт.

При тому, ліцензія може мати й такі вимоги (що, втім, не є обов'язковими для відповідності означенню вільного вмісту):

  • збереження авторства — ліцензія може містити вимогу вказувати автора оригінального твору при використанні чи переробці (таку вимогу містять усі ліцензії Creative Commons, що мають в назві слово «Attribution»);
  • збереження ліцензії — ліцензія може вимагати, щоб похідний твір розповсюджувався на тій самій ліцензії, що й оригінальний (приклад такої ліцензії — Creative Commons Attribution Share-Alike);
  • збереження свобод — ліцензія може вводити додаткові технічні чи практичні вимоги до розповсюджувача, що спрямовані на забезпечення задекларованих ліцензією свобод (зокрема, наявність джерельного коду, використання вільного формату, відмова від технічних обмежень і т.п.).

Увесь текст Вікіпедії є вільним вмістом, і надається на умовах ліцензії Creative Commons Share-Alike 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) або GNU Free Documentation License версії 1.2 (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) чи будь-якої новішої, опублікованої Фондом вільного програмного забезпечення (Free Software Foundation) з додатковими умовами, прийнятими у Вікіпедії: без незмінних розділів, без текстів першої та останньої обкладинок. Медіафайли у «Вікісховищі» дозволено публікувати на різних ліцензіях, які відповідають означенню вільного вмісту, і найчастіше для цього використовуються ліцензії Creative Commons Attribution 3.0 Unported та Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported.

2. Сторони

Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка (далі — «Академія») в особі ректора Пилатюка Ігоря Михайловича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Громадська організація «Вікімедіа Україна» (далі — «Вікімедіа Україна») в особі Пероганича Юрія Йосиповича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі — «Сторони»), уклали цей меморандум про таке:

3. Основні положення

3.1 Ціллю цього меморандуму є встановлення співпраці між Сторонами в галузі науково-освітньої та проектної діяльності в напрямках:
3.1.1 Розширення вільного доступу до сучасних наукових знань;
3.1.2 Інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
3.1.3 Надання публічної значущості навчальній діяльності студента;
3.1.4 Зростання українського сегменту вільної енциклопедії «Вікіпедія» (далі — «Вікіпедія») та поповнення фондів вільного вмісту, пов’язаного із академічною музикою, що зберігаються у проектах Фонду Вікімедіа «Вікісховище» (Wikimedia Commons), «Вікіджерела» й інших.

4. Обов'язки Сторін

4.1 Академія зобов'язується:
4.1.1 Сприяти практиці написання та покращення статей в українському сегменті «Вікіпедії» як одній з форм самостійної роботи студентів відповідно до правил Вікіпедії;
4.1.2 Сприяти проведенню тренінгів щодо технічних прийомів та правил створення й редагування статей у Вікіпедії (передбачених п. 4.2.2.1) шляхом забезпечення учасників аудиторією з необхідним оснащенням (проектор, комп'ютери з підключенням до мережі Інтернет);
4.1.3 Сприяти діяльності студентів та викладачів, спрямованій на створення вільного вмісту, пов'язаного із академічною музикою та її історією, зокрема,
4.1.3.1 шляхом дозволу публікації записів виконань студентами та/або викладачами музики на академконцертах та інших некомерційних концертах, організованих Академією та реалізованих студентами та/або викладачами Академії, на умовах ліцензії Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0), або, за бажанням виконавця, іншої, що відповідає означенню вільного вмісту, якщо такі дії не порушують авторських прав композитора та автора вокального тексту (якщо такий є), та якщо виконавець дає згоду на опублікування запису;
4.1.3.2 а також діяльності, пов'язаній із публікуванням у проектах Фонду Вікімедіа нотних, музикознавчих текстів, аудіо- й відеоматеріалів, які відповідають означенню вільного вмісту (зокрема таких, термін дії авторського права на які вичерпався).

4.2 «Вікімедіа Україна» зобов'язується:
4.2.1 Створити сторінку у Вікіпедії для координації студентів та викладачів Академії зі спільнотою дописувачів Вікіпедії та між собою;
4.2.2 Надавати експертну та консультаційну допомогу студентам та викладачам Академії щодо технічних прийомів та правил створення й редагування статей у Вікіпедії;
4.2.2.1 На запити студентів та викладачів Академії проводити тренінги щодо технічних прийомів і правил створення та редагування статей у Вікіпедії;
4.2.2.2 Надавати консультації викладачам та студентам Академії в режимі листування електронною поштою;
4.2.2.3 Створити адресу електронної пошти для надання консультацій відповідно до пункту 4.2.2.2;
4.2.2.4 Надавати Академії інформацію про проекти, що проводить «Вікімедіа Україна».

5. Порядок співпраці Сторін

5.1 Довідкова інформація про співпрацю в рамах цього меморандуму розміщується на сторінці українського сегменту Вікіпедії «Вікіпедія:Проект:ЛНМА» за веб-адресою https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Проект:ЛНМА.
5.2 Запити студентів та викладачів на проведення тренінгів щодо технічних прийомів та правил Вікіпедії слід надсилати за адресою: board@wikimediaukraine.org.ua.
5.3 Контактна інформація для проведення консультацій в режимі листування електронною поштою:
5.3.1 З організаційних питань: board@wikimediaukraine.org.ua
5.3.2 З технічних та спеціалізованих питань музичної тематики: music@wikimediaukraine.org.ua.

6. Терміни дії меморандуму

6.1 Цей меморандум набирає чинності з моменту підписання і діє впродовж п'яти років з подальшим подовженням на той самий термін і на тих самих умовах за відсутності заперечень Сторін.
6.2 Дострокове денонсування цього меморандуму можливе за письмової пропозиції будь-якої Сторони, однак не пізніше ніж за шість місяців до передбачуваного припинення меморандуму.

7. Інші умови меморандуму

7.1 Цей меморандум набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.
7.2 Зміни (чи доповнення) меморандуму здійснюються за згодою Сторін у письмовій формі.
7.3 Сторони домовилися про сумлінну співпрацю задля досягнення цілей цього меморандуму та погодилися обмінюватися необхідними документами у разі наявності такої потреби для досягнення вказаних цілей.
7.4 Цей меморандум укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по екземпляру для кожної зі Сторін.

8. Реквізити та підписи Сторін
Львівська національна музична академія ім. Миколи Лисенка

79005 м. Львів, вул. Нижанківського, 5
Тел.: +38 (032) 235 82 68
Факс: +38 (032) 235 84 83
Код ЄДРПОУ 02214225

Громадська організація «Вікімедіа Україна»

юр. адреса: 02121 м. Київ, вул. Автопаркова, 7
поштова адреса: 01030, Київ, Аб. скринька 69
Тел.: +38 (044) 236 48 59 / +38 (067) 505 12 01
Email: board@WikimediaUkraine.org.ua
Код ЄДРПОУ 36628786
Рахунок № 26004274482200
АТ «Укрсиббанк» м. Київ МФО 351005

Ректор

________________
Пилатюк І. М.

Виконавчий директор

________________
Пероганич Ю. Й.