Користувач:Perohanych/Регламеннт

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Загальні положення[ред.]

 1. Регламент вікігрантів (далі — Регламент) установлює основні цілі вікігрантів, порядок подання вікігрантів, порядок діяльності, основні правила та процедури роботи Комітету вікігрантів.
 2. Регламент є чинним у тій частині, в якій він не порушує Статут чи рішення Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».
 3. Визначення термінів:
  • Грант — відшкодування коштів для цілі, яку заявник визначив у своїй заявці;
  • Організація — Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
  • Статут — статут Громадської організації «Вікімедіа Україна» зі змінами, ухваленими на Загальних зборах 25 грудня 2018 року;
  • Правління — орган управління Громадською організацією «Вікімедіа Україна», який діє на підставі статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Вікігранти[ред.]

 1. Вікігранти — програма фінансової підтримки ініціатив, які допомагають створювати новий чи покращувати існуючий вміст проектів фонду «Вікімедіа» (Wikimedia Foundation, Inc.).
 2. Сума одного гранту не може перевищувати 10000 (десять тисяч) гривень.
 3. Для діяльності з вікігрантів створені відповідні сторінки на сайті Організації, які інформують про вікігранти.

Комітет вікігрантів[ред.]

 1. Комітет вікігрантів (далі — Комітет), є колегіальним органом, який розглядає заявки на вікігранти, ухвалює рішення про їх надання та контролює стан виконання наданих грантів.
 2. До Комітету входить від трьох до семи осіб, які є членами Організації.
 3. Членом Комітету не може бути член Ревізійної комісії Організації.
 4. Комітет вікігрантів і його склад затверджують рішенням Правління.
 5. Зміну складу Комітету здійснює Правління своїм рішенням. Це стосується також випадків, коли якийсь із членів за особистим бажання хоче скласти повноваження члену Комітету і повідомив про це Правління.

Внутрішня організація та режим роботи[ред.]

 1. Головою Комітету є член Правління, який відповідає за напрям, до якого входять вікігранти.
 2. Голова Комітету координує роботу Комітету. При тимчасовій неможливості голови голови Комітету виконувати свої функції, його функції тимчасово може виконувати будь-який член Комітету за згодою і за дорученням голови Комітету або голови Правління.
 3. Свої засідання та обговорення Комітет може проводити на сайті Організації, через електронну пошту або інші засоби телекомунікаційного зв'язку. Засідання та обговорення Комітету може відбуватися не через засоби телекомунікаційного зв'язку, якщо особисто присутні не менше 3/4 членів Комітету.

Заявки на грант[ред.]

 1. Заявником може бути будь-який користувач, який зареєстрований у проекті фонду «Вікімедіа».
 2. Залежно від суми гранту існують такі типи грантів:
  3.1. малий грант (до 1000 гривень включно);
  3.2. великий грант (до 10000 гривень включно);
 3. Заявку на грант оформлюють у вигляді сторінки на сайті Організації. Тут подати адресу
 4. Заявку на грант оформлюють українською мовою і вона містить:
  5.1. ім'я користувача та посилання на сторінку користувача в одному з проектів фонду «Вікімедіа»;
  5.2. опис запланованих дій та їх обґрунтування;
  5.3. терміни реалізації основних етапів проекту;
  5.4. список необхідних матеріалів та/або послуг і їхню вартість, а також загальну суму гранту.
 5. Рекомендовано повідомити електронною поштою Комітет або Голову Комітету про подання заявки на грант. Якщо Комітет не отримав електронного листа щодо заявки на грант, яка з'явилася на сайті Організації, Голова Комітету або за його дорученням менеджер організації негайно повідомляє електронною поштою членів Комітету про цю заявку.
 6. Якщо предметом гранту є відшкодування за участь у певному заході (експедиції), заявка повинна бути подана щонайменше за 7 днів до дня участі в заході (експедиції). Комітет може залишити без розгляду заявку, яку подано невчасно.

Розгляд заявки на грант[ред.]

 1. Якщо заявка не відповідає формальним критеріям, то голова Комітету або за його дорученням менеджер організації інформує заявника про те, щó саме необхідно виправити у заявці. Якщо після 7 днів заявку не виправлено, Комітет може залишити її без розгляду.
 2. Комітет розглядає заявки в порядку їх надходження.
 3. Для затвердження гранту або його частини, Комітет може поставити додаткові умови щодо реалізації гранту. В такому разі грант затверджується в разі згоди заявника з цими додатковими умовами.
 4. Під час розгляду заявок Комітет може попросити Правління, Ревізійну комісію Організації чи будь-кого з осіб, які підпадають під пункт 1. розділу «Заявки на грант», висловити думку стосовно заявки.
 5. Якщо заявником є член Комітету чи особа, яка перебуває у відносинах шлюбу, спільного проживання, родинних стосунків (до другого ступеня спорідненості включно), або підлеглості чи залежності від нього, цей член Комітету не бере участі в обговоренні заявки на грант. Обговорення такої заявки відбувається на сайті Організації в порядку, поданому в пункті 7. цього розділу.
 6. У випадку заявки на малий грант (пункт 3.1. розділу «Заявки на грант»), якщо впродовж 72 годин після появи заявки на сайті Організації жоден із членів Комітету не висловив зауваг, питань чи заперечень, Член Правління, який відповідає за напрям, до якого входять вікігранти, може самостійно затвердити такий грант, написавши про це на сторінці заявки на грант. Якщо в членів Комітету впродовж 72 годин після появи заявки на сайті Організації виникнуть зауваги, питання чи заперечення, заявку розглядатимуть в порядку, поданому в пункті 7. цього розділу.
 7. У випадку заявки на великий грант (пункт 3.2. розділу «Заявки на грант») грант уважається за схвалений, якщо впродовж 7 днів після появи заявки на сайті Організації за заявку публічно проголосувала не менще 3/4 членів Комітету.

Реалізація гранту[ред.]

 1. У випадку схвалення заявки на грант заявник зобов'язаний:
  1.1. виконувати дії, які вказані в заявці на грант;
  1.2. систематично, але не рідше як раз у квартал, звітувати про перебіг виконання роботи на сторінці гранту;
 2. У випадку схвалення малого гранту пункт 1.2. можна обмежити до написання кінцевого звіту з підсумком реалізації гранту.
 3. Член Комітету може звернутися до заявника для отримання додаткової інформації про перебіг роботи, яка зазначена в заявці на грант.
 4. Заявник надсилає документи для відшкодування коштів упродовж місяця після дати останнього платежу (як-от придбання інформаційних матеріалів, квитків; оплата за транспорт, проживання, харчування) в рамках гранту чи впродовж місяця після дати завершення участі в заході (експедиції), якщо не виникли надзвичайні обставини чи в заявці на грант не визначений інший термін надсилання документів. Комітет може скоротити термін надсилання документів, якщо наближається кінець фінансового року, але не менше ніж до 7 календарних днів.
 5. У випадку схвалення заявки на грант заявник отримає відшкодування в межах суми, зазначеної у гранті. На момент відшкодування остаточна сума відшкодованих коштів може перевищувати суму, зазначену в гранті, щонайбільше на 10 %, але не більше, ніж на 500 грн. З урахуванням пункту 3.2. розділу «Заявки на грант», остаточна сума відшкодування не може перевищувати 10500 гривень. Якщо Комітет у рішенні про надання гранту повідомить точну суму відшкодування, заявник не може отримати суму, більшу від тієї, яка зазначена в рішенні Комітету.

Апеляція[ред.]

 1. Заявник має право апеляції до Правління впродовж 7 днів після ухвалення рішення Комітету чи члена Правління стосовно гранту.
 2. Апеляцію надсилають у письмовому вигляді на адресу електронної пошти Правління: board@wikimedia.org.ua.
 3. Рішення Правління щодо апеляції є остаточним.

Прикінцеві положення[ред.]

 1. У випадках, не передбачених Регламентом, вищу силу має Статут.