Звіт Ревізійної комісії за I квартал 2020 року

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

1. Діяльність РК

[ред.]

Протягом лютого-березня Ревізійною комісією здійснювались контроль фінансової діяльності Організації; контроль за діяльністю Правління, своєчасністю та якістю виконання запланованих заходів; надання рекомендацій Правлінню та контроль їх виконання; представники РК брали участь у засіданнях Правління, під час яких висловлювали свої зауваження та пропозиції.

14 березня 2020 року було проведено засідання Ревізійної комісії, за результатами якого було прийнято п'ять ухвал.

Здійснено моніторинг місячних фінансових звітів Організації, суттєвих зауважень немає.

2. Аналіз виконання рекомендацій РК.

[ред.]
 1. Архів розсилки Правління було створено, однак РК вказує на недостатнє інформування щодо створення розсилки. Ні в розсилці, ні на сторінці Засоби комунікації не було надано посилання на розсилку.
 2. Було усунуто неоднозначність трактування пункту 4.7 Статуту щодо того, що вважати «несплатою членських внесків більш ніж за один рік».
 3. Не прийнято регламент роботи Правління.
 4. Не було створено веб-гаманця Організації, пожертви на користь організації можуть здійснюватися лише банківським платежем з ручним заповненням реквізитів.
 5. Правління не проконтролювало роботу ініціативної групи з розробки Правил етичної поведінки, яка утворилась на Загальних зборах згідно з рекомендацією Ревізійної комісії.
 6. В Статуті досі не прописаний механізм виходу з Правління та Ревізійної комісії. Члени цих органів, щоб їх покинути мають вийти з організації.

3. Пропозиції.

[ред.]
 1. Наразі дуже важко аналізувати діяльність Правління. У цьому сенсі труднощі викликає деяка «непрозорість» дій окремих членів Правління та менеджерів. Головна перепона – відсутність якогось плану чи календаря заходів за кожним напрямком, спираючись на який можна було б дати оцінку своєчасності реалізації тих чи інших заходів та якості їх проведення. Ревізійна комісія вважає доцільним планування діяльності Правління, окремих його членів, відповідальних за напрями, а також менеджерів (передусім менеджера проєктів і менеджера з адвокації). Таке планування дозволить членам Організації мати уявлення про те, як реалізуються рішення загальних зборів, як виконують свою роботу члени Правління, які представляють всю організацію. Зокрема Ревізійна комісія рекомендує розробити план-календар реалізації Стратегічного плану Організації з визначенням конкретних виконавців запланованих заходів і терміни їх виконання.
 2. З метою визначення єдиної безпечної стандартної програми конференцзв'язку доручити технічному комітету підготувати аналіз засобів зв'язку, що можуть використовуватись для проведення онлайн-засідань, та рекомендації з їх використання.
 3. Рекомендувати передбачити у Регламенті роботи Правління голосування по проєкту рішення Правління за скороченою процедурою (у випадку необхідності термінового голосування – термінова реакція або заява).
 4. Проєкти рішень щодо припинення членства мають включати не більше однієї людини. Окремо слід зазначити, що підняття питання щодо припинення членства через несплату внесків під час карантину, хоч і відповідають Статуту Організації та Положенню про облік членів, але з морально-етичної точки зору є негативним явищем за умов дотримання карантину у більшості країн світу.
 5. Ревізійна комісія рекомендує Правлінню добровільно публічно звітувати за результатами своєї роботи перед членами організації щокварталу.
 6. Цілковито відсутня інформація щодо діяльності з адвокації свободи панорами. Інформація яка подається у місячних звітах досить розмита. Не проведено зібрання волонтерів з цього напрямку, що не дозволяє членам Організації оцінити якість роботи менеджера з адвокації. В зв'язку з цим Ревізійна комісія пропонує відповідальному за напрямок разом з менеджером з адвокації представити на розгляд членів організації розгорнутий звіт щодо виконаних і запланованих заходів з питань адвокації свободи панорами.