Ініціативна група з питань внесення змін до статуту/2012-2013/Перша робоча зустріч

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Час: 21 липня 2013 року, 14.00 - 19.45

Учасники: A1 (з 15 до 17), Ahonc, Antanana, Ilya, Pavlo Shevelo, Perohanych, Visem, Ліонкінг

Див. також: Вікіпедія:Вікізустрічі/97.

Розглянуті пропозиції.

Пункт Стара редакція Нова редакція Результат обговорення Примітки
1 1.1. «Вікімедіа Україна» (далі по тексту — «Організація») є місцевою громадською організацією, створеною громадянами для досягнення мети, визначеної цим Статутом. «Вікімедіа Україна» (далі по тексту — «Організація») є громадською організацією, створеною громадянами для досягнення мети, визначеної цим Статутом. Підтримано одноголосно (7)
2 Доповнити текст статуту новим пунктом, після 1.1. наступного змісту: запропоновано зазначити повне та скорочене найменування українською, англійською та російською мовами Підтримано одноголосно (7) Замість пунктів 1.13. та 1.14.
3 Доповнити текст статуту новим пунктом, після 1.2. наступного змісту: Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Організація має право від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати в судах, має самостійний баланс. Організація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, емблему, бланки, символіку та інші реквізити згідно з чинним законодавством України, зразки яких затверджуються __________. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку. Підтримано одноголосно (7), див. примітки Виникли певні суперечки, щодо органу, який затверджує. Ліонкінг запропонував Загальні збори, а Perohanych - Правління. Остаточного консенсусу не було досягнуто.
Замість пунктів 1.6. та 1.7.
4 1.2. та 1.3. Залишити без змін. Підтримано одноголосно (7)
5 1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом "Про об’єднання громадян" та іншими нормативно-правовими актами. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом "Про громадські об’єднання" та іншими нормативно-правовими актами. Підтримано одноголосно (7)
6 1.5. Організація реєструється у Дарницькому районі м. Києва і має місцевий статус. Організація реєструється у Дарницькому районі м. Києва. Діяльність Організації поширюється на всю територію України. Скеровано на доопрацювання Виникло багато питань.
7 1.6. та 1.7. виключити Підтримано одноголосно (7) Буде один окремий пункт, див. питання № 3.
8 1.8.-1.12. запропоновано розглянути можливість скорочення або виключення цих пунктів, оскільки частина положень вже міститься в законодавстві та не потребує повторного зазначення у статуті Підтримано одноголосно (7)
9 1.13. та 1.14. виключити Підтримано одноголосно (7) Буде один окремий пункт, див. питання № 2.
10 1.15. Юридична адреса Організації: 02121 м. Київ, вул. Автопаркова, 7. Perohanych повідомив, що юридичної адреси, яка зазначена в статуті вже не існує, тому необхідно знайти іншу юридичну адресу. Підтримано одноголосно (7) При обговоренні з’явився консенсус, щодо необхідності укласти формальний договір оренди (1 грн. на місяць), до мінімальних критеріїв віднесли можливість своєчасного сповіщення та отримання поштової кореспонденції, що надходить, а також висловлено бажання, що приміщення має бути надане в освітньому, або науковому закладі
11 Розділ 2 залишити без змін Підтримано одноголосно (7)
12 3.1. залишити без змін Підтримано одноголосно (8)
13 3.2. Підтримка публікації і надання доступу через Інтернет до вмісту, створеного в рамках названих Фондом проектів на основі вільних ліцензій, таких як GNU Fre e Documentation Licenseвиданих Фондом вільного програмного забезпечення. Підтримка публікації і надання доступу через Інтернет до вмісту, створеного в рамках названих Фондом проектів на основі вільних ліцензій. Підтримано одноголосно (8)
14 3.3. Популяризація і сприяння діяльності Інтернет-проектів Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, та інших, започаткованих Wikimedia Foundation, Inc., що далі звуться "проектами Вікімедіа", особливо українською мовою, а також усіма іншими мовами, які вживаються етнічними групами, що традиційно проживають на теренах України; Популяризація і сприяння діяльності Інтернет-проектів Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, Вікімандри, Віківиди Вікідані та інших, започаткованих Wikimedia Foundation, Inc., що далі звуться "проектами Вікімедіа", особливо українською мовою, а також іноземними мовами та мовами національних меншин України. Підтримано одноголосно (8)
15 3.4. та 3.5. залишити без змін Підтримано одноголосно (8)
16 4.1. Організація має три категорії членів: індивідуальні, колективні та почесні. Організація має дві категорії членів: індивідуальні та почесні. Підтримано одноголосно (8)
17 4.2.-4.4. висловлено необхідність доопрацювання Підтримано одноголосно (8) Запропоновано прийняти положення "Про членство" (врегульовує порядок набуття та припинення членства) та "Про членські внески"
18 4.5.-4.8. виключити Підтримано одноголосно (8) У зв’язку з відсутністю колективних членів.
19 4.9. Почесним членом може стати фізична особа, яка має особливі заслуги перед Організацією. Статус Почесного члена надається Загальними зборами Організації, за поданням Правління. Почесні члени звільняються з обов'язку сплати внесків. Почесним членом може стати фізична особа, яка має особливі заслуги перед Організацією. Статус Почесного члена надається Загальними зборами Організації. Почесні члени звільняються від обов'язку сплати внесків. Підтримано одноголосно (8)
20 4.10. Запропоновано суттєво відредагувати даний пункт, зокрема передбачити можливість оскарження та інше. Підтримано одноголосно (8), але не одразу Запропоновано прийняти положення, яке дозволить розглядати суперечки.
21 4.11. залишити без змін Підтримано одноголосно (8)
22 4.12. залишити без змін Підтримано одноголосно (8) Звернуто увагу на відсутність Положення "Про облік членів Організації" та необхідність його прийняття.
23 4.13. Членство в організації припиняється рішенням Правління внаслідок:
1. добровільної, письмово поданої Правлінню, заяви про вихід з Організації;
2. смерті індивідуального члена або втрати правоздатності колективного члена;
3. виключення зі списку членів через несплату членських внесків за рішенням Правління;
4. у разі вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або спричинення своїми діями чи бездіяльністю шкоди репутації Організації.
Скеровано на доопрацювання Antanana запропонувала обмежити посадових осіб у можливості припинення членства в Організації до виконання усіх обов’язків перед Організацією (передача документації, майна, тощо); Perohanych запропонував доповнити п. 4.13.5. - виключення з організації за втрату зв’язку з організацією. (коментар NickK: як можна втратити зв'язок, але платити членські внески?)
24 4.14. запропоновано вдосконалити можливість оскарження Підтримано одноголосно (8), але не одразу Актуальність створення положення щодо врегулювання суперечок.
25 5.1. Органами Організації є:
* Загальні збори
* Правління
* Ревізійна комісія
Органами управління Організації є:
1) Загальні збори;
2) Правління;
3) Ревізійна комісія;
4) інші органи, утворені Загальними зборами, Правлінням або Ревізійною комісією
Підтримано одноголосно (7) Звернуто увагу на необхідність повної нумерації усіх підпунктів, замість застосування частково зірочок, частково цифр.

Прохання прописати у Статуті повний перелік органів управління організацією. "Інші органи" - це дуже розмито. --Jbuket (обговорення) 11:19, 1 жовтня 2013 (UTC)[відповісти]

Так, він буде наведений. На разі цей перелік органів обговорюється.--Ahonc (обговорення) 11:29, 1 жовтня 2013 (UTC)[відповісти]
26 5.2. Термін повноважень Правління та Ревізійної комісії становить один рік і закінчується в останній день роботи чергових Загальних зборів; повноваження також можуть бути припинені достроково рішенням позачергових Загальних зборів. Члени Правління та Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням звичайною більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх чи репрезентованих представниками на Загальних зборах. Термін повноважень Правління та Ревізійної комісії становить два роки і закінчується в останній день роботи чергових Загальних зборів; повноваження також можуть бути припинені достроково рішенням позачергових Загальних зборів. Члени Правління та Ревізійної комісії обираються таємним голосуванням звичайною більшістю голосів індивідуальних членів, присутніх чи репрезентованих представниками на Загальних зборах. Скеровано на доопрацювання Perohanych запропонував збільшити термін повноважень Правління та Ревізійної комісії з одного до двох років, бо одного року замало для нормального виконання своїх функції, проте решта учасників висловилася проти. Звернуто увагу на необхідність чіткого визначення, що таке рік, чи це є строк протягом 365 календарних днів з моменту утворення організації, чи це є 365 днів з дати останніх загальних зборів, чи це є термін з 1 січня по 31 грудня. Крім того, запропоновано переглянути, хто має право голосу на Загальних зборах, питання репрезентованих членів та інше.
27 5.3. У разі виходу, виключення чи смерті членів органів Організації протягом терміну повноважень, їх склад доповнюється одним із членів Організації шляхом кооптації. Протягом терміну повноважень кожного органу шляхом кооптації може бути поповнено не більше половини його членів. Якщо в одному з органів Організації від своїх позицій відмовились, були виключені або померли більше половини його учасників, для поновлення складу органів проводяться Загальні збори. Скеровано на доопрацювання Pavlo Shevelo запропонував прибрати кооптацію. Спочатку думки суттєво розділилися, Antanana, Visem та Pavlo Shevelo були "за", Ліонкінг, Ilya та Ahonc "утрималися", Perohanych - "проти". Пізніше Ilya та Perohanych підтримали пропозицію. Ліонкінг висловив побажання чіткого врегулювання питання, за якою процедурою буде здійснюватися заміна вибулих членів правління, а також висловив сумнів у необхідності скликати позачергові Загальні збори лише заради довиборів одного члена Правління.
Коментар NickK: в нас не прописано належним чином можливість відмовитися від своєї позиції (в Правлінні чи РК), це треба прописати чи це очевидно?
28 5.4. Загальні збори є вищим органом Організації. У Загальних зборах беруть участь:
* з вирішальним голосом — індивідуальні члени;
* з дорадчим голосом — колективні та почесні члени.
Загальні збори є вищим органом управління Організації. У Загальних зборах беруть участь:
1) з вирішальним голосом — індивідуальні члени;
2) з дорадчим голосом — почесні члени.
Підтримано одноголосно (7)
29 5.5. залишити без змін Підтримано одноголосно (7)
30 5.6. Чергові Загальні збори скликаються один раз на календарний рік. Правління повідомляє членів про місце, час проведення та порядок денний Загальних зборів щонайменше за 14 днів до дати проведення. Чергові Загальні збори скликаються один раз на календарний рік. Правління повідомляє членів про місце, час проведення та порядок денний Загальних зборів щонайменше за 30 календарних днів до дати проведення. Підтримано одноголосно (7)
31 5.7. залишити без змін, окрім введення нумерації замість зірочок Підтримано одноголосно (7)
32 5.8. залишити без змін Підтримано одноголосно (7)
33 5.9. Веде Загальні збори президія зборів у складі голови, заступника і секретаря зборів. Президію Загальних зборів вибирають простою більшістю присутніх на зборах членів Організації. До президії зборів не можуть входити члени Правління чи Ревізійної комісії, термін повноважень яких закінчується на цих зборах. Веде Загальні збори президія зборів у складі голови, заступника і секретаря зборів. Президію Загальних зборів вибирають простою більшістю присутніх на зборах членів Організації. До президії зборів не можуть входити члени Правління чи Ревізійної комісії, термін повноважень яких закінчується на цих зборах або пов’язані до них особи. Підтримано одноголосно (7) Звернуто увагу про необхідність визначення поняття "пов’язані особи".

Доцільно залишити цей пункт у старій редакції. --Jbuket (обговорення) 11:19, 1 жовтня 2013 (UTC)[відповісти]

34 5.10. виникли низки суперечок Скеровано на доопрацювання Виникли питання щодо розпорядження майном організації, бо фактично наразі цим займається Правління, а не Загальні збори.
35 5.11. та 5.12. У разі неможливості особистої присутності члена Організації на Загальних зборах, він може бути представлений уповноваженим представником, який також є членом Організації та діє на підставі довіреності. Оригінал довіреності пред'являється перед початком Загальних зборів, а копія надається виконавчому директору Організації щонайменше за 7 днів до Загальних зборів. Кожен член Організації має право бути представником не більше двох інших членів. Форма довіреності визначається Правлінням. Скеровано на доопрацювання Виникло багато питань як щодо строків надання довіреності, як щодо форми довіреності, як щодо форми надіслання довіреності, так і щодо кількості осіб, які мають право представляти інтереси інших членів.
36 5.13. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів Організації. Кожний член Організації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос головуючого на Загальних зборах є вирішальним. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні членів Організації. Кожний член Організації при голосуванні має один голос. Підтримано одноголосно (7)
37 5.14. Рішення про прийняття Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Організації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 3/4 присутніх на засіданні Загальних зборів членів Організації. Рішення про прийняття Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Організації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 присутніх на засіданні Загальних зборів членів Організації. Підтримано більшістю (6) Perohanych висловив позицію, що зменшення вимог до 2/3 присутніх полегшить внесення змін до статуту з боку деструктивних сил, тим більше, що 2/3 від присутніх, яких має бути не менше, ніж 50% від загальної кількості членів складає лише 33% від загальної кількості членів. На противагу такій позиції, основними аргументами були те, що маючи лише 1/4 від половини членів, а це 12,5% від загальної кількості членів, можна блокувати будь-які зміни до статуту, крім того, на засіданнях присутні ті, хто цікавиться діяльністю організації, ті хто не з’явився і ніяким чином не репрезентований - взагалі не голосує ані "за", ані "проти", таким чином, ці голоси автоматично втрачаються і не можуть бути використані для зміни статуту та затягуватимуть зміни.
38 5.15. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для членів Організації і її Правління. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для членів Організації і усіх її органів. Підтримано одноголосно (7)
39 5.16. та 5.17. Скеровано на доопрацювання Зверталася увага на необхідність встановлення більш чітких визначень щодо дій органів.
40 5.18. Позачергові Загальні збори приймають рішення лише з питань, заради яких вони були скликані. Позачергові Загальні збори приймають рішення в межах своїх повноважень з будь-яких питань, крім тих, що мають прийматися на чергових загальних зборах. Скеровано на доопрацювання Ця пропозиція Ліонкінга не знайшла підтримки, Pavlo Shevelo та Perohanych висловилися проти, звертали увагу на можливість зловживання, коли під приводом певних питань, без анонсування заздалегідь, безпосередньо за позачергових ЗЗ розглядаються більш важливіші питання, тоді як Antanana запропонувала компромісний варіант, що остаточний перелік питань може бути підготовлений за певну кількість днів до проведення позачергових ЗЗ.
Коментар NickK: Позачергові Загальні збори можуть припинити повноваження Правління та/або РК (5.2), то вони повинні також мати змогу його/їх обрати, а це якраз і є компетенція чергових загальних зборів
41 5.19. залишити без змін Підтримано одноголосно (7)
42 5.20. виключити Підтримано більшістю (4) Perohanych запропонував виключити цей пункт, тим самим знявши обмеження з діапазону кількості членів правління, в межах яких можуть визначитися Загальні збори. З іншої сторони були думки, що не треба прив’язувати кількість членів правіння до кількості бажаючих. Також висловлювалася думка, що має бути якесь обмеження кількості. За те, щоб виключили пункт голосували Antanana, Pavlo Shevelo, Perohanych, Visem. Ilya утримався, Ahonc та Ліонкінг - проти.
Коментар NickK: можливо, встановити хоча б мінімальну планку (не 1)?
43 5.21. залишити без змін Підтримано одноголосно (7)
44 5.22. Скеровано на доопрацювання Запропоновано переглянути даний пункт, зокрема зверталася увага на обрання правлінням виконавчого директора зі свого числа. Antanana звертала увагу, що виконавчий директор не може бути членом правління, оскільки в деяких питаннях має пряму зацікавленість у прийнятті відповідних рішень.
45 5.23. залишити без змін Підтримано одноголосно (7)
46 5.24. залишити без змін Підтримано одноголосно (7) Pavlo Shevelo висловив наступну позицію: "Рішення, що приймаються правлінням мають бути прийняті на засіданні (може бути як онлайнове, так і офлайнове)". Також, Pavlo Shevelo звертав увагу, що члени правління не можуть голосувати за прийняття певного рішення не бачачи при цьому самого тексту (ним зверталася увага, що на практиці спочатку рішення приймається, а потім з’являється текст рішення).
47 5.25. виключити Підтримано одноголосно (7) Дублює п. 5.2.
48 5.26. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Мали місце зауваження щодо того, що в чинній редакції фактично вимагається два підписи - голови правління та виконавчого директора. Крім того, було запропоновано зазначити можливість підпису заступниками правління певних документів у певних випадках.
49 5.27. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Antanana зазначила, що необхідно підкорегувати питання "розпорядження коштів" у зв’язку із змінами у фінансовому законодавстві. Крім того, зірочки мають бути замінені на нумерацію.
50 5.28. Ухвали і рішення Правління приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів при наявності не менше половини від загального числа членів Правління. На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання може бути таємним. В разі рівності голосів «за» і «проти», голос голови Правління є вирішальним. Перші два речення в чинній редакції об’єднати з п. 5.24., які відповідно стануть реченнями другим та третім п. 5.24. Речення щодо того, що голос голови правління є вирішальним - виключити. Підтримано одноголосно (7) Коментар NickK: уточнити, що для прийняття рішень потрібна більшість від загального складу (зараз 4 з 7), а не від присутніх (3 з 4)

Вважаю обмеження повноважень голови правління в цій частині неприпустимим. --Jbuket (обговорення) 11:19, 1 жовтня 2013 (UTC)[відповісти]

51 5.29. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Pavlo Shevelo: При доопрацюванні об'єднати з пп. 5.19
52 5.30. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Antanana звертала увагу на те, що прес-служба є важливим органом організації, оскільки вікіпедія є інформаційним ресурсом та належне здійснення інформування має важливе значення.
53 5.31. Ревізійна комісія є органом, створеним для контролю за діяльністю Правління Організації. Ревізійна комісія є органом, створеним для контролю за діяльністю Правління Організації, та інших органів Організації, окрім Загальних зборів. Підтримано одноголосно (7)
54 5.32. Ревізійна комісія складається з трьох членів. Ревізійна комісія складається не менше, ніж з трьох членів. Кількість членів Ревізійної комісії визначається Загальним зборами. Підтримано більшістю (5) Ліонкінг та Antanana запропонували встановити обмеження в кількості членів ревізійної комісії, а саме "від трьох до п’яти", натомість більшість - Ahonc, Ilya, Pavlo Shevelo, Perohanych, Visem висловилися лише за обмеження мінімальної планки у три члени.
55 5.33. виключити Підтримано одноголосно (7) Дублює п. 5.2.
56 5.34. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Antanana запропонувала розглянути доцільність заборони поєднання певних функції, зокрема участь у Прес-службі Організації.
57 5.35. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Запропоновано поширити вимоги і на членів Правління та Ревізійної комісії між собою. Також запропоновано врегулювати чітке коло осіб.
Коментар NickK: я не бачу великої шкоди, якщо в Правлінні разом будуть, наприклад, рідні брати, але точно потрібно заборонити підлеглість в межах одного органу + передбачити механізм перевірки цього
58 5.36. Члени Ревізійної комісії не можуть бути судимими за вчинення навмисних неправомірних дій. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Ліонкінг звертав увагу на недоречність заборони особі, яка має судимість (наприклад вбивство з необреженості) на можливість стати членом РК, оскільки це ніяким чином не впливає на роботу РК. З іншої сторони було запропоновано встановити заборону саме за вчинення корупційних та економічних злочинів, таких як шахрайство, одержання неправомірної вигоди (за старим КПК 1960 р. - хабар) та інше. Також запропоновано встановити обмеження не на стадії судимості, а ще на стадії відкриття кримінального провадження (за старим КПК 1960 р. - порушення кримінальної справи) за ознаками корупційних/економічних злочинів. Зверталася увага на необхідність поширення даних вимог і на членів Правління. На наступних зборах робочої групи буде запропонована редакція.
59 5.37. залишити без змін Підтримано одноголосно (7)
60 5.38. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Antanana запропонувала доопрацювати повноваження РК. Також необхідно замінити зірочки на нумерацію.
61 5.39. Ревізійна комісія діє згідно з правилами процедури, прийнятими нею. Ревізійна комісія діє згідно з правилами процедури, прийнятими нею на засіданні. Підтримано одноголосно (7)
62 5.40. залишити без змін Підтримано одноголосно (7)
63 5.41. Ухвали Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів при наявності не менше двох голосів членів. На прохання будь-якого члена комісії голосування з певного питання може бути таємним. Ухвали Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів. На прохання будь-якого члена комісії голосування з певного питання може бути таємним. Підтримано одноголосно (7) У зв’язку із внесенням змін до п. 5.32.
Коментар NickK: уточнити, що для прийняття рішень потрібна більшість від загального складу (як п. 5.28)
64 Розділ 6. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання По окремих пунктах не розглядали, в цілому зазначали на необхідність вдосконалення, зокрема з точки зору бухгалтерії, змін до законодавства та зміни обставин.
65 7.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням кваліфікованої більшості в 3/4 голосів членів присутніх на Загальних зборах Організації. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються рішенням кваліфікованої більшості в дві третини голосів членів присутніх на Загальних зборах Організації. Підтримано більшістю (6) Perohanych запропонував підвищити планку до 3/4. Детальніше див. питання № 37. Також запропоновано розглянути можливість виключити п. 5.14., оскільки він дублює цей пункт.
Коментар NickK: потрібно звірити з оригіналом статуту! У відсканованому варіанті в цьому розділі 3/4. Можливо, ще є інші невідповідності, про які ми не знаємо Коментар Ліонкінг: помилку виправлено.
66 7.2. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Зокрема, Ilya запропонував змінити "десять днів" на "два тижні". Ahonc та Visem не визначилися, розгляд питання відкладено.
67 7.3. залишити без змін Підтримано одноголосно (7)
68 Розділ 8. висловлено необхідність доопрацювання Скеровано на доопрацювання Ліонкінг розгляне можливість коригувань розділу у зв’язку зі змінами в законодавстві.

Крім того, я знайшов два статути у новій редакції, які мені сподобалися і мене попросили надати лінки на них: