WikiScience Contest 2019/Регламент конкурсу статей

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Умови конкурсу

[ред.]
  • Учасником конкурсу може бути будь-який зареєстрований користувач української Вікіпедії; кожний учасник може виставити на конкурс довільну кількість статей.
  • У конкурсі можуть брати участь новостворені статті розміром не менше 15 кілобайт або поліпшені статті, де об'єм доданої впродовж конкурсу інформації складає не менше 50% від кінцевого об'єму статті. В разі подання на конкурс поліпшеної статті, що існувала до початку конкурсу, відношення її кінцевого розміру до початкового обчислюється для версій статті, останньої перед початком конкурсу та останньої перед початком суддівського оцінювання
  • Стаття, що подається на конкурс, обов'язково має бути проілюстрована зображенням з конкурсів наукової фотографії 2015-2017 років, або зображенням, поданим на конкурс наукової фотографії 2019. Зараховуються також статті з ілюстраціями з конкурсів наукових фотографій інших країн. Статті, що не містять подібної ілюстрації, до конкурсу не приймаються. Тему статті можна обрати з підготованого організаторами переліку, або запропонувати самостійно.

Регламентні положення

[ред.]

Подання статей на конкурс та їхнє обговорення починається з 00.00 1 листопада 2019 року. Оцінювання статей журі починається з 00:00 1 грудня.

Автори статей можуть виставляти свої статті для обговорення будь-коли протягом періоду написання (1 листопада - 1 грудня). Беручи до уваги висловлені поради, автор може міняти зміст статті протягом всього часу до початку суддівського оцінювання. В обговоренні статті може брати участь будь-який користувач української Вікіпедії. Поради авторам та зауваження, висловлені суддями в період до початку суддівського оцінювання, а також ступінь, до якого автор статті взяв їх до уваги, не накладають на суддів жодних зобов'язань при оцінюванні статті. Суддівське оцінювання здійснюється за текстом версії статті, останньої перед початком періоду оцінювання і відредагованої автором, що виставив її на конкурс.

На початку написання конкурсної статті її автор має додати свою статтю (статті) до розділу обговорення у відповідну групу (1 або 2) наприкінці цієї сторінки, а також шаблон {{пишу}} на сторінку своєї статті. Статті, не додані на сторінку конкурсу до початку оцінювання журі, участі в конкурсі не беруть.

Рекомендації учасникам

[ред.]

В якості зразків статей для написання оргкомітет конкурсу рекомендує для групи 1 — статті «Клітина», «АМРА-рецептор»; для групи 2 — статті «Мамут», «Сом звичайний». Оргкомітет зауважує, що відповідність зазначеним зразкам не є обов'язковою умовою для участі та здобуття перемоги в конкурсі.

Визначити розмір поточної версії статті можна, перейшовши за посиланням «Перегляд історії» справа вгорі сторінки.

Оргкомітет рекомендує учасникам конкурсу перед написанням статей ознайомитись з розділами «Вікіпедія:Довідка» та «Вікіпедія:Як редагувати статтю». З технічних питань редагування статей можна звертатись по допомогу на сторінці конкурсу (в обговоренні статей) або на сторінці «Вікіпедія:Кнайпа (допомога)».

Новим дописувачам, які ще не мають досвіду написання статей у Вікіпедії, оргкомітет рекомендує протягом часу, що лишився до початку конкурсу, зареєструватись в українській Вікіпедії і працювати над конкурсною статтею (статтями) в розділі «Чернетка» особистої сторінки. Таким чином виникає можливість набуття досвіду у використання вікі-розмітки без вміщення тексту в основний простір статей, тобто стаття не набуватиме статусу «поліпшеної». В основний простір статей текст може бути перенесений після початку конкурсу.

Критерії оцінювання статей

[ред.]

З огляду на наявність великої кількості дотичних до біології, але не суто біологічних, тематик (статті про наукові видання біологічної спрямованості, про медицину, сільське господарство тощо) до початку оцінювання якості статті судді оцінюють відповідність статті конкурсній категорії. Середній бал оцінки категоріальної відповідності використовується як ваговий множник кінцевого балу.

Первинно віднесення статті до номінації здійснює її автор; журі конкурсу може рекомендувати автору змінити категорію, або віднести статтю до іншої групи самостійно, якщо таке рішення підтримають не менше двох членів журі. Оцінювання статей здійснюється по десятибальній шкалі, де нижчою оцінкою є 1 бал, вищою — 10 балів. Оцінювання статей здійснюється за такими критеріями:

  • Інформаційна досконалість: повнота висвітлення теми та сучасність наведеної інформації, наявність автоматично сформованих приміток, коректність проставлених у тексті цитат, вікіфікація основних термінів
  • Оригінальність статті: статті, в яких вся інформація взята з іншомовних версій Вікіпедії, оцінюються нижче, ніж ті, що містять значний відсоток даних, раніше не представлених в іншомовних версіях Вікіпедії
  • Оформлення: повнота ілюстративного матеріалу, його якість та ліцензійна чистота; наявність граматичних помилок та лексична якість тексту; коректність розбиття на підрозділи; вікіпедійні стандарти оформлення, наявність та коректність заповнення шаблонів-карток (де це можливо та потрібно), інтервікі-посилання, тематична категоризація тощо.

Кінцевий бал статті є сумою середніх балів за інформаційне наповнення та оформлення, помноженою на ваговий категоріальний множник. Приклад обчислення кінцевого балу:

Відповідність тематиці: суддя 1 — 10, суддя 2 — 9, суддя 3 — 10. Середній бал — 9.67

Оцінка за інформаційну досконалість: суддя 1 — 8, суддя 2 — 6, суддя 3 — 9. Середній бал — 7.67

Оцінка за оригінальність: суддя 1 — 4, суддя 2 — 8, суддя 3 — 10. Середній бал — 7.33

Оцінка за оформлення: суддя 1 — 6, суддя 2 — 3, суддя 3 — 5. Середній бал — 4.67.

Кінцевий бал — (7.67+7.33+4.67)*9.67=190.2.