WikiScience Contest 2019/Регламент конкурсу зображень

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Регламент конкурсу зображень, що проходить в рамках «WikiScience Contest 2019»

1. Терміни

[ред.]

Терміни, що використовуються в Регламенті:

 • Вікісховище — сайт https://commons.wikimedia.org;
 • Журі — група осіб, яких затверджує Організаційний комітет з метою здійснення оцінки фотографій та відеофайлів, які беруть участь у конкурсі;
 • Завантажувач — спеціальна форма для завантаження конкурсних фотографій та відеофайлів, доступна за веб-адресою https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:espc-ua;
 • Конкурс — «Конкурс наукових фотографій» 2019;
 • Конкурсант — учасник Конкурсу;
 • Організатор — Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
 • Організаційний комітет — група осіб, які координують проведення конкурсу, склад якого затверджується рішенням правління Організатора;
 • Офіційний сайт Організатора — сайт https://ua.wikimedia.org;
 • Офіційний блог Організатора — сайт https://wikimediaukraine.wordpress.com/;
 • Правила проекту — сукупність правил, зокрема в галузі захисту прав інтелектуальної власності, які встановлені Фондом Вікімедіа;
 • Фонд Вікімедіа — Wikimedia Foundation Inc., неприбуткова організація, яка підтримує вікіпроекти, на кшталт Вікіпедії, Вікісховища, Вікімандрів, Вікіновин, Вікіджерел тощо;

2. Загальні положення

[ред.]

2.1. Конкурс є українською частиною міжнародного конкурсу з наповнення Вікісховища науковими фотографіями (зображеннями) та відеофайлами.

2.2. Метою Конкурсу є:

 • поповнення Інтернет-проектів, що підтримуються Фондом Вікімедіа, науковими фотографіями (зображеннями) та відеофайлами;
 • створення фотографій та відеофайлів для ілюстрування статей з різних галузей знань з якісними описами та надання доступу до них усім зацікавленим особам для поширення під вільною ліцензією;
 • сприяння співпраці між спільнотою Вікіпедії та науковцями.

3. Конкурсанти

[ред.]

3.1. Конкурсантами можуть бути будь-які громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які погоджуються зі змістом цього регламенту.

3.2. Конкурсанти мають право зберігати анонімність, однак для отримання призів та відзнак надають Організаційному комітету такі дані:

 • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);
 • поштову адресу для листування;
 • адресу електронної пошти.

3.3. Конкурсанти, надаючи свої персональні дані, надають згоду Організатору одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати персональні дані Конкурсантів з метою ідентифікації особи при врученні призу чи відзнаки. Персональні дані Конкурсанта не будуть розголошуватися без згоди Конкурсанта.

3.4. Відмова Конкурсанта у наданні зазначених в п. 3.2 даних до 31 грудня 2019 року (включно) рівнозначна відмові від призу чи відзнаки. У такому разі будь-які претензії з боку Конкурсанта Організаційним комітетом не приймаються.

4. Авторські права

[ред.]

4.1. Конкурсанти гарантують, що авторські права на завантажені фотографії (зображення) та відеофайли належать їм. В разі виявлення неавторських робіт, такі зображення будуть припиняти участь у Конкурсі.

4.2. Конкурсанти погоджуються публікувати фотографії та відеофайли на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, з текстом якої можна ознайомитись за адресою https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/, або інших ліцензій, доступних до вибору в Завантажувачі.

5. Вимоги до фотографій та відеофайлів

[ред.]

5.1. Фотографії та відеофайли повинні бути виконані Конкурсантами особисто чи у співавторстві. В останньому випадку Конкурсант має зазначити співавтора (-ів).

5.2. Фотографії та відеофайли надсилаються через Завантажувач у період з 1 по 30 листопада 2019 року включно за київським часом. Момент надсилання фотографії чи відеофайлу реєструється сервером Вікісховища. Фотографії та відеофайли оцінюються у версії станом на час завершення Конкурсу.

5.3. Фотографії та відеофайли повинні відповідати Правилам проекту.

5.4. Фотографії та відеофайли надсилаються в будь-якому форматі, який підтримує завантажувач. Рекомендовано використовувати формати PNG, JPG для растрових зображень, SVG для векторних та OGG для відеофайлів. Роздільність для фотографії (добуток довжини на ширину фотографії в пікселях) має становити не менше, ніж 2,0 МПкс.

5.5. Зображення та відеофайли повинні представляти один або кілька об'єктів, які можуть ілюструвати статті вікіпроектів бути віднесені до таких номінацій: «Мікроскопія», «Нефотографічні зображення», «Люди в науці», «Загальна категорія», «Живі організми», «Астрономія», «Колажі». Допускаються також зроблені комп'ютером зображення та ілюстрації.

5.6. Опис кожної фотографії та відеофайлу повинен містити детальну інформацію про зображене українською та англійською мовами. Наукова складова зображення та відеофайлу має бути описана максимально детально та зрозуміло: що зображено на фотографії та відеофайлі, яким чином і де це було зроблено, та на що варто звернути увагу.

5.7. Фотографії та відеофайли, що не відповідають будь-якій з вимог, зазначених у пп. 5.1-5.6, можуть бути не допущеними Організаційним комітетом до оцінювання.

5.8. Організаційний комітет не несе відповідальності за дії адміністраторів Вікісховища в разі, якщо фотографії та відеофайли Конкурсантів будуть визнані ними такими, що не відповідають вимогам п. 5.3.

5.9. Фотографії та відеофайли Конкурсантів, які є членами Організаційного комітету чи членами Журі, а також особами, що перебувають у родинних стосунках чи пов'язаними з ними особами, не оцінюються та не можуть бути нагороджені Організатором. Також не оцінюються та не можуть бути нагороджені конкурсні роботи Конкурсантів, які є члени Правління та Ревізійної комісії Організатора, а також особами, що перебувають у родинних стосунках чи є пов'язаними з ними особами.

6. Журі

[ред.]

6.1. До складу Журі для оцінювання фотографій входять спеціалісти у різних галузях науки.

6.2. Журі працює у відповідності до цього Регламенту.

6.3. Рішення Журі не підлягають оскарженню.

7. Номінації

[ред.]

7.1. Журі відзначає серед надісланих фотографій та відеофайлів:

 • трьох переможців у кожній номінації Конкурсу.

7.2. Оргкомітет залишає за собою право не враховувати файли, які є надмірно схожими на фотографії та відеофайли, завантажені Конкурсантами на Вікісховище у попередні роки.

7.3. Організаційний комітет за погодженням з Журі має право змінити встановлені або запровадити додаткові номінації.

7.4. Результати Конкурсу публікуються Організаційним комітетом на Офіційному сайті не пізніше 25 грудня 2019 року.

8. Вручення призів та відзнак, витрати на проїзд Конкурсантів

[ред.]

8.1. Автори фотографій та відеофайлів, зазначених у п. 7.1, призери додаткових номінацій, зазначених у п. 7.4, отримують призи та відзнаки.

8.2. Кількість призів та відзнак, які може отримати один Конкурсант, необмежена.

8.3. Призи та відзнаки будуть вручені на церемонії нагородження або будуть надіслані переможцям пізніше.

8.4. Конкурсантам, за умови погодження з Організаційним комітетом, покриваються витрати на проїзд у межах України на церемонію нагородження (в дві сторони), якщо така церемонія буде проводитися.