Application for Wikimedia CEE Meeting 2012

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

This text was approved by majority of Wikimedia Ukraine Board members on 15-th of September, 2012

Цей текст був схвалений більшістю членів правління Вікімедіа Україна 15-го вересня 2012

The Meeting / Зустріч[ред.]

The first Wikimedia CEE Meeting is expected to be held on 13-14 October 2012 in Belgrade.

The conference program is available at http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2012/Schedule.

WMUA expects that there will be a possibility to grant participation and travel costs for two persons from Ukraine.

Очікується, що перша зустріч Вікімедіа країн Центральної та Східної Європи відбудеться 13-14 жовтня 2012 року в Белграді.
Програма конференції доступна на http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2012/Schedule.
ВМУА очікує, що буде можливість оплатити вартість участі і транспортних витрат для двох людей з України.

About Application / Про заявку[ред.]

Eligibility (who can apply): Any active contributor to a Wikimedia project and / or Wikimedia volunteer in any other capacity, from Ukraine, is considered eligible. Participants in other free knowledge, free software, collaborative and/or educational initiatives are also encouraged to apply.

Право (хто може звертатися з заявкою): Будь хто, хто активно працює у проекті Wikimedia та/або доброволець Вікімедіа у будь-якій іншій якості, з України. Учасники інших ініціатив з вільних знань, вільного програмного забезпечення, колабортивних та/або освітніх ініціатив також заохочуються звертатися з заявками.

Selection: All applications are reviewed by the Selection Committee (composed from those WMUA Board Members who are not applicants). Criteria for selection are below.

Вібір: Всі заявки будуть розглянуті відбірковим комітетом, що складається з тих членів правління ВМУА, які не є заявниками. Критерії відбору наведені нижче.

Deadline for submission: The application deadline is September 19, 2012, at 23:59:59 Kyiv time. The the Selection Committee notify on September 21 on the results of their application.

Крайній термін для подання: Крайній термін подачі заявок становить 19 вересня 2012 в 23:59:59 за київським часом. Відбіркова комісія повідомить 21 вересня про результати опрацювання заявок.

Process: The Selection Committee rates applicants based on a standardized set of criteria. The timeline for the selection program is as follows:

 • September 15 – September 19, 2012 – application open/ The applications should be sent to board@wikimediaukraine.org.ua
 • September 20 – September 21, 2012 – Selection Committee reviews applications
 • September 21, 2012 – Applicants are notified about final decisions
Процес: Відбіркова комісія оцінює заявників на основі стандартизованого набору критеріїв в такі строки:
 • 15 вересня - 19 вересня, 2012 - відкрита заявка / заявки повинні бути відправлені на board@wikimediaukraine.org.ua
 • 20 вересня - 21 вересня 2012 - Відбіркова комісія розглядає заявки
 • 21 вересня 2012 - Заявники будуть сповіщені про остаточне рішення

Selection criteria / Критерії відбору[ред.]

Applicants will be rated on the three dimensions:

 • (A) Current/historic level of participation in Wikimedia (50% of total score),
 • (B) Current/historic level of participation in other free knowledge, free software, collaborative and/or educational initiatives (15% of total score), and
 • (C) Future goals for participating in the Wikimedia movement (35% of total score)
Кандидати будуть оцінюватися за трьома параметрами:
 • (A) Поточний/історичний рівень участі в Wikimedia (50% від загального балу),
 • (В) Поточний/історичний рівень участі в інших ініціативах вільних знань, вільного програмного забезпечення, колаборативних і/або освітніх ініціатив (15% від загального балу), та
 • (С) Майбутні цілі участі в русі Вікімедіа (35% від загального балу)

Active within Wikimedia (50%) / Активність у Вікімедіа (50%)

Applicants active within Wikimedia are those highly engaged participants in the Wikimedia Projects: editors, Wikimedians, and community members who will add value to Wikimedia CEE Meeting through their experience, knowledge, and dedication in online and/or offline activities, like involvement with chapter activities, meetups, etc. To highlight this, applicants could write about their experiences participating in online Wikipedia activities (such as editing) and offline Wikimedia activities (such as meet-ups, GLAM, and Campus Ambassador program).

Активними у Вікімедіа кандидатами вважаються ті активні учасники проектів Вікімедіа: редактори, Вікімедійці і члени спільноти, які підвищать цінність зустрічі Вікімедіа ЦСЄ через свій досвід, знання і відданість в онлайновій і/або офлайновій діяльності, такій як участь у діяльності відділення ФВМ, вікізустрічах і т. д. Щоб підкреслити це, заявники могли б написати про свій досвід участі в онлайновій діяльності у Вікіпедії (наприклад, редагування) і офлайновій діяльність Вікімедіа (таких, як вікізустрічі, GLAM, і програми Campus Ambassador).
 • 4 = Very high level participant, defined by continued involvement and high impact in two or more projects, chapter or Wikimedia initiative (or as the reviewers judge "very high level")
 • 3 = High level participant, defined by continued involvement and high impact in one or more projects, chapter or Wikimedia initiative (or as the reviewer judge "high level")
 • 2 = Mid level participant, defined by continued involvement and average impact in one or more projects, chapter or Wikimedia initiative (or as the reviewer judge "mid level")
 • 1 = Low level participant, defined by relatively new account, few edits, and little or no involvement in any Wikimedia project or initiative.
 • 0 = Not a participant, defined by a brand new account, or almost no edits, and no involvement in any Wikimedia project or initiative.
 • 4 = Дуже високий рівень учасника, визначається постійною участю і великим впливом у двох або більше проектах відділення ФВМ або ініціатив Вікімедіа
 • 3 = високий рівень учасника, визначається постійною участю і великим впливом в одному або кількох проектах відділення ФВМ або ініціатив Вікімедіа
 • 2 = середній рівень учасника, визначається постійною участю і впливом в одному або кількох проектах відділення ФВМ або ініціатив Вікімедіа
 • 1 = низький рівень учасника, визначається відносно новим обліковим записом, кількома редагуваннями, і низькою, або неучастю в будь-якому з проектів відділення ФВМ або ініціатив Вікімедіа
 • 0 = Не учасник, визначається новим обліковим записом, дуже малим числом редагувань і не бере участі ні в одному проекті або ініціативі Вікімедіа.

Activity outside Wikimedia (15%)

Activity outside of Wikimedia measures applicants relevant activity outside of the the Wikimedia movement. This includes other activities relating to ICT4D, Free Software, education institutions, etc. These participants may exhibit qualities of innovation, participation in other aspects of the free culture/open source movement.

It is a measure for those who have shown potential to add value to the Wikimedia projects and movement, who can enhance and build on this potential at/by Wikimedia CEE Meeting, and who can disseminate what they learn at Wikimedia CEE Meeting to their respective communities. If applicable, applicants could write about their experiences with other comparable organizations.

 • 4 = High level participant, defined by involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiative with very high potential to benefit Wikimedia.
 • 3 = Mid to high level participant, defined by involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiative with high potential to benefit Wikimedia.
 • 2 = Mid level participant, defined by involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiative with some potential to benefit Wikimedia.
 • 1 = Low level new participant, defined by involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiative with low potential to benefit Wikimedia.
 • 0 = Not a participant, defined by no involvement in other free knowledge, free software, collaborative or educational initiatives.

Future goals for participating in the Wikimedia movement (35%)

Applicants are expected to have concrete goals for how attendance at the Wikimedia CEE Meeting in Belgrade will impact their future involvement in the Wikimedia movement. Applicants should expound upon why they are interested in attending Wikimedia CEE Meeting: what input they can bring to the conference and what they hope to glean from it.

 • 4 = Very strong desire to be involved with the Wikimedia movement going forward; specific, concrete ideas for how applicant's unique skills, styles, and interests can be incorporated into and enhance the Wikimedia movement
 • 3 = Strong desire to be involved with the Wikimedia movement going forward; a few less developed ideas about how applicant's unique skills, styles, and interests can be incorporated into and enhance the Wikimedia movement
 • 2 = Some desire to be involved with the Wikimedia movement going forward; vague and under-developed ideas for how applicant's unique skills, styles, and interests can be incorporated into and enhance the Wikimedia movement
 • 1 = Low or unclear desire to be involved with the Wikimedia movement going forward; unclear and non-thoughtful ideas for how applicant's unique skills, styles, and interests can be incorporated into and enhance the Wikimedia movement
 • 0 = No anticipated involvement with Wikimedia in the future