Стратегія/2024

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Стратегічний план громадської організації «Вікімедіа Україна» (далі — Організації) включає в себе нашу місію, бачення та цінності, а також огляд внутрішніх змін в Організації та зовнішніх факторів, що впливають на нашу діяльність. Також визначені основні напрями діяльності, цілі та підцілі за кожним напрямом, карта ризиків.

Місія, бачення та цінності

Місія

Сприяти реалізації права людини на користування спільним спадком людства через підтримку ініціатив з генерування, розвитку, поширення та популяризації вільних знань.

Бачення

Світ, де всі мають доступ до знань своєю рідною мовою, і можуть грамотно ними користуватися.

Довгострокова візія Організації

ГО «Вікімедіа Україна» є лідером масового, різноманітного та впізнаваного волонтерського руху за вільні знання. Підтримує їхнє генерування, популяризацію та відкритий доступ до них. Сприяє поширенню контенту українською та іншими мовами, особливо мовами етнічних груп, що традиційно проживають на теренах України, а також активному та якісному розвитку спроможностей вікіспільноти.

Цінності

 • Вільні знання. Ми створюємо умови для генерування й поширення вільних знань та відкритого доступу до них.
 • Якість. Для нас важлива якість нашої роботи, і ми прагнемо до постійного вдосконалення.
 • Відкритість. Ми приймаємо рішення прозоро та відкрито й намагаємося бути настільки публічними, наскільки це можливо.
 • Волонтерство. Ми є насамперед об'єднанням волонтерів.
 • Незалежність. Ми є незалежними від політичних сил та комерційних інтересів.
 • Співпраця. Співпраця, побудована на принципах рівності і взаємодопомоги, є нашим стержнем.
 • Різноманітність. Ми підтримуємо справедливість знань та є відкритими для будь-кого, хто поділяє наші цінності.

Внутрішні зміни

Вікімедіа Україна існує з 2009 року. До 2014 року всі проєкти виконувалися тільки волонтерами, а з 2014 року вперше до програмної діяльності почали залучатися працівники та підрядники. З 2016 року зменшується роль Правління в операційному управлінні, і відбувається перехід до стратегічного управління. З 2018 року почалися суттєві вдосконалення у фінансовому менеджменті Організації. З 2019 року — зміни в організації заходів, більш системний підхід до адвокації, комунікації та управління проєктами.

2019 року ми вперше розробили стратегію Організації, щоб краще пріоритезувати нашу діяльність і вибирати, які проєкти ми втілюємо, а які — ні. Масштабний перегляд стратегії очікується після завершення повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зовнішнє середовище

«Вікімедіа Україна» залежить від зовнішнього середовища — світу, що швидко змінюється та розвивається, і місця в ньому України. На нашу діяльність впливають різноманітні фактори:

 • Соціальні. Наша діяльність залежить від соціальної ситуації в Україні: рівня розвитку громадської думки та ЗМІ, стану свободи слова, культури волонтерства та фандрейзингу в Україні.
 • Політичні. На нас впливає політичний клімат в Україні, від якого залежить зокрема можливість законодавців, політичного керівництва країни та лідерів думок приділити достатню увагу тим питанням, за які ми боремось.
 • Законодавчі. Наша діяльність базується на законодавстві України: законах України та прийнятих нашою країною міжнародних договорах; зміни до законодавства можуть значною мірою на нас впливати.
 • Технологічні. «Вікімедіа Україна» працює в умовах стрімкого технологічного розвитку — поширення інтернету, розвитку штучного інтелекту, усе ширшого використання великих даних, появи й поширення нових моделей медіаспоживання.
 • Економічні. Наш розвиток залежить від економічного становища України та загальної економічної ситуації у світі, зокрема від можливості й бажання жертводавців підтримувати розвиток вільних знань.
 • Екологічні. Організація існує в умовах усе більшої важливості питань зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

З 2022 року ключовим зовнішнім фактором, який впливає на діяльність організації, стало повномасштабне російське воєнне вторгнення в Україну, яке серед іншого призвело до зменшення активності спільноти волонтерів українських вікіпроєктів.

«Вікімедіа Україна» є частиною міжнародного вікімедійного руху, тому залежить від зовнішнього середовища у світовому масштабі: економічні, технологічні, соціальні та інші зміни, що зачіпатимуть проєкти Вікімедіа, впливатимуть і на нас. Крім того, ми залежимо від політичної, економічної та соціальної ситуації в Сполучених Штатах Америки як країни, де діє Фонд Вікімедіа — організація, яка підтримує технічну інфраструктуру проєктів Вікімедіа та розподіляє фінансування, від якого залежить «Вікімедіа Україна».

Стратегічні напрями та цілі

Програмна діяльність «Вікімедіа Україна» у 2024 році поділяється на п'ять напрямів: 1) збагачення контенту; 2) підвищення участі; 3) підтримка та розвиток спільноти проєктів Вікімедіа; 4) обізнаність про Вікімедіа; 5) адвокація.

Збагачення контенту

Ключовим способом реалізації генерування та розвитку вільних знань, що є частиною нашої місії, є підтримка ініціатив зі збагачення контенту проєктів Вікімедіа. Цей напрям був невід'ємною частиною програмної діяльності Організації у тій чи іншій формі протягом більшості її історії.

Організації важливо працювати задля визначення конкретних прогалин у вмісті проєктів Вікімедіа та стимулювання їхнього закриття, а також звертати більше уваги на якість контенту (якість статей, релевантність медіафайлів тощо).

Ціль 1. Розширення, підвищення різноманітності та якості вмісту Вікіпедії та сестринських вікіпроєктів
Підціль 1. Заповнення прогалин текстового контенту
 • Підтримка ініціатив із роботи із заливки джерел під вільними ліцензіями
 • Підтримка досліджень із виявлення прогалин у Вікіпедії та робота з волонтерами та волонтерками з їхнього закриття
 • Покращення вмісту, пов'язаного з місцевим (локальним) контекстом
 • Залучення контенту до сестринських вікіпроєктів, зокрема, оцифрування для Вікіджерел
Підціль 2. Підвищення якості контенту
 • Організація цільового поліпшення ключових статей
 • Поліпшення доступу до інформації у Вікіпедії, Вікіданих та інших вікіпроєктах: упорядкування, структурування, категоризація вже наявної інформації
 • Підтримка ініціатив із організації експертного оцінювання якості статей
Підціль 3. Залучення медіаконтенту
 • Підтримка досліджень із виявлення прогалин українського контенту Вікісховища та робота з волонтерами та волонтерками з їхнього закриття
 • Проведення конкурсів для збору світлин та інших медіа
 • Підтримка ініціатив із співпраці з інституціями й фахівцями для залучення тематичного медіаконтенту

Підвищення участі

Робота з підвищення участі у проєктах Вікімедіа є одним з ключових завдань «Вікімедіа Україна». Вікіпроєкти існують завдяки спільноті волонтерів, і розширення цієї спільноти позитивно впливає на розвиток вікіпроєктів, а отже й поширення вільних знань. Для цього Організація працює над підтримкою новачків та залученням до спільноти дописувачів Вікіпедії та вікіпроєктів, а також над підвищенням різноманітності вікіспільноти.

Ми прагнемо тісніше інтегровувати роботу з Вікіпедією в освітній процес, використовувати сучасні онлайн-технології для залучення нових людей та стимулювання участь фахівців у роботі над проєктами Вікімедіа.

Ціль 2. Збільшення кількості активних волонтерів та волонтерок у всіх сферах вікімедійної діяльності
Підціль 1. Залучення нових дописувачок і дописувачів до проєктів Вікімедіа
 • Організація тренінгів для залучення нових дописувачок і дописувачів до Вікіпедії та сестринських проєктів
 • Організація конкурсів та інших контентних кампаній, зокрема для конкретних цільових аудиторій, для залучення нових дописувачок і дописувачів до Вікіпедії та сестринських проєктів
 • Використання сучасних онлайн-технологій для навчання широкого загалу редагуванню Вікіпедії
 • Підтримка інтеграції читання та редагування Вікіпедії в освітній процес
Підціль 2. Підвищення різноманітності спільноти дописувачів
 • Налагодження співпраці з державними, науковими, культурними, освітніми закладами та установами (зокрема Міністерством освіти і науки України) для збільшення участі фахівців у редагуванні Вікіпедії
 • Ідентифікація недопредставлених груп користувачів та цільові заходи з метою залучення їх до редагування Вікіпедії
 • Підтримка розвитку спільнот сестринських проєктів та проєктів мовами етнічних груп, що традиційно проживають на теренах України

Підтримка та розвиток спільноти проєктів Вікімедіа

Проєкти Вікімедіа наповнюються та підтримуються самоорганізованою спільнотою волонтерів, однак для цієї спільноти корисною є організаційна підтримка, яку може надати «Вікімедіа Україна». Цей напрям давно є частиною програмної діяльності Організації, і ми будемо продовжувати використовувати напрацьовані шляхи роботи з вікіспільнотою.

Разом із тим, ми прагнемо робити додатковий акцент на розвитку технічних навиків спільноти, щоб уникнути «вузьких місць»: ситуацій, коли навички кількох людей є визначальними для якості та вчасності виконання проєктів. Окрім того, ми приділяємо увагу ініціативам, спрямованим на мотивування дописувачів, і комунікуємо діяльність Організації з вікіспільнотою.

Ціль 3. Умотивована, проінформована, активна, відповідальна, навчена спільнота, яка ефективно та злагоджено діє задля поширення та популяризації вільних знань
Підціль 1. Навчання для членів та членкинь спільноти та фасилітація обміну досвідом
 • Організація тренінгів з окремих навичок (шаблони, файли, менторство тощо)
 • Проведення заходів для обміну досвідом між дописувачами, підтримка ініціатив із розвитку інструментів поліпшення співпраці між волонтерами
 • Організація хакатонів, інших заходів для розвитку технічних знань щодо проєктів Вікімедіа
 • Підтримка участі представників і представниць спільноти в міжнародних вікімедійних заходах обміну досвідом та здобуття навичок
Підціль 2. Підвищення стійкості, мотивації та поінформованості спільноти
 • Підтримка членів та членкинь української вікіспільноти у кризових ситуаціях, зокрема під час війни
 • Підтримка ініціатив спільноти з відзначення й мотивування дописувачів (віртуальні та фізичні відзнаки, підтримка початківців)
 • Удосконалення комунікації, інформування та популяризація діяльності Організації в спільноті Вікіпедії та сестринських проєктів.

Обізнаність про Вікімедіа

Ефективне поширення та популяризація вільних знань можливі лише за наявності широкої публічної обізнаності про проєкти Вікімедіа та принципи їхньої роботи. Популяризація Вікіпедії, вікіпроєктів та вільних знань завжди була серед завдань, які виконувала Організація.

Ціль 4. Збільшувати обізнаність про Вікімедіа Україна, проєкти Фонду Вікімедіа та вільні ліцензії
Підціль 1. Медіапідтримка та промоція Вікіпедії та проєктів Вікімедіа
 • Розробка та втілення послідовної комунікаційної політики Організації
 • Робота із засобами масової інформації для підвищення обізнаності про діяльність Організації, проєкти Фонду Вікімедіа та вільні ліцензії
 • Поширення інформації про діяльність Організації, проєкти Фонду Вікімедіа та вільні ліцензії шляхом публікацій у соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах
 • Організація промоційних заходів (прес-сніданків, прес-конференцій, лекцій тощо)
Підціль 2. Робота з читачами й читачками та широким загалом для підвищення обізнаності
 • Співпраця з національними та міжнародними партнерами в галузі вільних знань
 • Проведення опитувань читачів та цільових аудиторій
 • Підготовка матеріалів про Вікіпедію, проєкти Вікімедіа та вільні ліцензії, участь у заходах для підвищення обізнаності про них

Адвокація

Однією з цілей «Вікімедіа Україна» є адвокація змін, котрі необхідні для розвитку вільних знань, на державному рівні. Нашими цілями є робота над запровадженням в Україні «свободи панорами», промоцією використання вільних ліцензій державними органами різних рівнів, а також адвокацією інших змін, що приносять користь розвитку вільних знань (наприклад, «сирітські твори»).

Ціль 5. Робота над розвитком вільних знань в Україні
 • Робота над запровадженням в Україні «свободи панорами»
 • Промоція використання вільних ліцензій державними органами різних рівнів
 • Адвокація інших змін, що приносять користь розвитку вільних знань
 • Моніторинг релевантних змін у законодавстві (особливо з огляду на євроінтеграцію)

Інституційний розвиток

Здійснення стратегічного плану неможливе також без подальших змін в Організації. Ці зміни умовно поділені на три великі блоки: стратегічний, операційний та фінансовий. Організації потрібно працювати над удосконаленням комунікації Організації, а також шукати шляхи для стабільного фінансування.

Стратегічний менеджмент

 • Правління відповідає за стратегічні рішення, не операційні
 • Перегляд стратегічного плану, ризиків відбувається регулярно: раз на рік
 • Після завершення дії воєнного стану в Україні проведено обговорення стратегічного плану на наступні три роки

Операційний менеджмент

 • У 2024 році / після завершення дії воєнного стану в Україні є окрема людина, що відповідає за фандрейзинг Організації
 • Розроблений та впроваджується фандрейзинговий план Організації

Фінансовий менеджмент

 • Забезпечено вчасне подання інформації Правлінню про залишки та потенційні відхилення від запланованого бюджету

Карта ризиків

Карта ризиків дає уявлення про ризики різного рівня (стратегічні та операційні), які можуть впливати на Організацію та її діяльність. Ці ризики та шляхи їхньої мінімізації повинні регулярно переглядатися Правлінням.

Стратегічні ризики

Маловпливові, малоймовірні
 • Нездатність організації адаптуватися до суттєвих змін у зовнішньому середовищі
Впливові, малоймовірні
 • Прихід до влади недемократичних сил
 • Колапс фінансової (банківської) системи
 • Репресивні заходи проти організації з боку органів влади
 • Рейдерське захоплення організації
 • Утрата Вікіпедією та вікіпроєктами релевантності
Впливові, ймовірні
 • Масштабна ескалація військових дій чи масові заворушення на вулицях Києва
 • Відсутність сталого фінансування
 • Прийняття законодавства, яке суттєво обмежує діяльність громадських організацій
 • Несприйняття вікіспільнотою діяльності Організації
Маловпливові, ймовірні

Операційні ризики

Маловпливові, малоймовірні
 • Переростання працівниками та підрядниками своєї ролі в організації
Впливові, малоймовірні
 • Затримка, суттєве зменшення чи втрата фінансування від Фонду Вікімедіа
 • Неготовність працівників, підрядників та волонтерів Організації, а також її усталених практик, до динаміки її зростання
 • Слабкий механізм оперативного реагування на зовнішні події
Впливові, ймовірні
 • Тривалий повний або частковий блекаут у межах України
 • Утрата конфіденційної інформації
 • Раптовий відтік ключових для діяльності Організації працівників, підрядників чи/та волонтерів
Маловпливові, ймовірні
 • Нерозвинутість внутрішнього моніторингу та оцінки в організації