Рішення Правління №37/2013 від 1 жовтня 2013

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Розглянувши пропозицію щодо співпраці з ТОВ «БІОНІК ХІЛЛ» Правління вирішило:

Доручити виконавчому директорові "Вікімедіа Україна" Юрію Пероганичу підписати меморандум про співпрацю з «БІОНІК ХІЛЛ», проект якого додається.

Рішення підтримали 4 члени Правління - А1, Perohanych, Visem, Yakudza

Додаток[ред.]

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦЮ

між ТОВ «БІОНІК ХІЛЛ» та Громадською організацією «Вікімедіа Україна»

м. Київ «__» _________

2013 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОНІК ХІЛЛ», яке є юридичною особою, зареєстрованою у відповідності до чинного законодавства України, код ЄДРПОУ 32851270, місце знаходження: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20 (надалі – «Інноваційний парк») в особі директора Галасюка В.В., який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони,

та

Громадська організація «Вікімедіа Україна» (далі – «Вікімедіа»), яка є юридичною особою, зареєстрованою у відповідності до чинного законодавства України, код ЄДРПОУ 36628786, місце знаходження: Україна, 03013, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1 (далі – «Вікімедіа») в особі виконавчого директора Пероганича Юрія Йосиповича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі – «Сторони») уклали цей меморандум про таке:

1. Сторони вирішили укласти цей Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю (надалі – «Меморандум») з метою:

1.1 Підтримки ініціатив Вікімедіа з оновлення та розширення україномовного контенту на онлайн ресурсах шляхом залучення учасників освітньої ініціативи Інноваційного парку – BIONIC University до створення та редагування галузевих статей.

1.2 Участі у проектах Вікімедіа, що відповідають спеціалізаціям освітніх ініціатив Інноваційного парку.

1.3 Залучення ресурсів Вікімедіа для сприяння реалізації науково-освітніх та проектних ініціатив Інноваційного парку.

1.4 Розширення вільного доступу до сучасних наукових знань.

1.5 Взаємної популяризації та промоції партнерських відносин.

2. Цей Меморандум виражає наміри Сторін щодо побудови взаємовигідного співробітництва та є документом рамкового характеру. Конкретні умови реалізації напрямів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, фіксуються Сторонами у відповідних окремих угодах.

3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за згодою Сторін, вираженою у письмовому вигляді.

4. Цей Меморандум складено українською, у дату та в місці вказаних на першій сторінці, у двох автентичних примірниках.

ПІДПИСИ СТОРІН

Від імені «Інноваційного парку»

Директор ____________ Галасюк В.В.

Від імені «Вікімедіа Україна» Виконавчий директор _______________ Пероганич Ю.Й.