Мікрогранти/Регламент/Оновлена версія

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Головна сторінка Подати заявку Регламент Засади відшкодування Актуальні проєкти Комітет Архів


Загальні положення

[ред.]
 1. Регламент мікрогрантів (далі — Регламент) установлює основні цілі мікрогрантів, порядок подання мікрогрантів, порядок діяльності, основні правила та процедури роботи Комітету мікрогрантів.
 2. Регламент не може порушувати Статут чи рішення Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».
 3. Визначення термінів:
  • Грант — відшкодування коштів для цілі, яку заявник визначив у своїй заявці;
  • Організація — Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
  • Статут — статут Громадської організації «Вікімедіа Україна» зі змінами, ухваленими на Загальних зборах 25 грудня 2018 року;
  • Правління — орган управління Громадською організацією «Вікімедіа Україна», який діє на підставі статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Мікрогранти

[ред.]
 1. Мікрогранти — програма фінансової підтримки ініціатив, які допомагають створювати новий чи покращувати існуючий вміст проектів фонду «Вікімедіа» (Wikimedia Foundation, Inc.).
 2. Сума одного гранту не може перевищувати 10000 (десять тисяч) гривень.
 3. Для діяльності мікрогрантів створена відповідна сторінка на сайті Організації, яка інформує про мікрогранти.

Комітет мікрогрантів

[ред.]
 1. Комітет мікрогрантів (далі — Комітет), є колегіальним органом, який розглядає заявки на мікрогранти, ухвалює рішення про їх надання та контролює стан виконання наданих грантів.
 2. До Комітету входить від трьох до семи осіб, більшість з яких є членами Організації.
 3. Членом Комітету не може бути член Ревізійної комісії Організації.
 4. Комітет мікрогрантів і його склад затверджують рішенням Правління.
 5. Комітет має право, повідомивши Правління про своє рішення, самостійно змінювати свій склад (доповнювати чи виключати членів комітету), за умови, що затверджені Правлінням члени комітету будуть складати більшість і в новому складі. У іншому разі, ці зміни потрібно затвердити рішенням Правління.
 6. Засідання та обговорення Комітету може відбуватися не через засоби телекомунікаційного зв'язку, якщо особисто присутня абсолютна більшість[1] складу Комітету.
 7. Комітет має право, повідомивши Правління, самостійно утворювати окремі підкомітети, які будуть відповідати за окремі складові частини напряму мікрогрантів в рамках визначених Комітетом мікрогрантів правил і бюджету.

Заявки на грант

[ред.]
 1. Заявником може бути будь-який користувач, який зареєстрований у проектах фонду «Вікімедіа».
 2. Залежно від суми гранту існують такі типи грантів:
  2.1. малий грант (до 1000 гривень включно);
  2.2. великий грант (до 10000 гривень включно);
 3. Заявку на грант оформлюють у вигляді сторінки на сайті Організації.
 4. Заявку на грант оформлюють українською мовою і вона містить:
  4.1. ім'я користувача та посилання на сторінку користувача в одному з проектів фонду «Вікімедіа»;
  4.2. опис запланованих дій та їх обґрунтування;
  4.3. терміни реалізації основних етапів проекту;
  4.4. список необхідних матеріалів та/або послуг і їхню вартість, а також загальну суму гранту.
 5. Рекомендовано повідомити електронною поштою Комітет про подання заявки на грант. Якщо Комітет не отримав електронного листа щодо заявки на грант, яка з'явилася на сайті Організації, відповідальна особа якомога швидше повідомляє електронною поштою членів Комітету про цю заявку. Комітет своїм рішенням визначає відповідальну особу серед членів комітету або працівників і підрядників Організації.
 6. Якщо предметом гранту є відшкодування за участь у певному заході (експедиції), заявка повинна бути подана щонайменше за 7 днів до дня участі в заході (експедиції). Комітет може залишити без розгляду заявку, яку подано невчасно.

Розгляд заявки на грант

[ред.]
 1. Якщо заявка не відповідає формальним критеріям, то Комітет інформує заявника про те, щó саме необхідно виправити у заявці. Якщо після 7 днів заявку не виправлено, Комітет може залишити її без розгляду.
 2. Комітет розглядає заявки в порядку їх надходження.
 3. Для затвердження гранту або його частини Комітет може поставити додаткові умови щодо реалізації гранту. В такому разі грант затверджується в разі згоди заявника з цими додатковими умовами.
 4. Під час розгляду заявок Комітет може попросити Правління, Ревізійну комісію Організації чи будь-кого з осіб, які підпадають під пункт 1. розділу «Заявки на грант», висловити думку стосовно заявки.
 5. Якщо заявником є член Комітету чи особа, яка перебуває у відносинах шлюбу, спільного проживання, родинних стосунків (до другого ступеня спорідненості включно), або підлеглості чи залежності від нього, цей член Комітету не бере участі в обговоренні заявки на грант. Обговорення такої заявки відбувається на сайті Організації в порядку, поданому в пункті 7. цього розділу.
 6. У випадку заявки на малий грант (пункт 2.1. розділу «Заявки на грант»), якщо впродовж 7 днів після появи заявки на сайті Організації на його сторінці не з'явилося зауваг, питань чи заперечень[2], Член Правління, який відповідає за напрям, до якого входять мікрогранти, може самостійно затвердити такий грант, написавши про це на сторінці заявки на грант. Якщо впродовж 7 днів після появи заявки на сайті Організації виникнуть зауваги, питання чи заперечення, заявку розглядатимуть в порядку, поданому в пункті 7. цього розділу.
 7. У випадку заявки на великий грант (пункт 2.2. розділу «Заявки на грант») грант уважається за схвалений, якщо за заявку публічно проголосувала абсолютна більшість складу Комітету.

Реалізація гранту

[ред.]
 1. У випадку схвалення заявки на грант заявник зобов'язаний:
  1.1. виконувати дії, які вказані в заявці на грант;
  1.2. систематично звітувати про перебіг виконання роботи на сторінці гранту;
 2. У випадку схвалення малого гранту пункт 1.2. можна обмежити до написання кінцевого звіту з підсумком реалізації гранту.
 3. Член Комітету може звернутися до заявника для отримання додаткової інформації про перебіг роботи, яка зазначена в заявці на грант.
 4. Заявник надсилає документи для відшкодування коштів упродовж місяця після дати останнього платежу (як-от придбання інформаційних матеріалів, квитків; оплата за транспорт, проживання, харчування) в рамках гранту чи впродовж місяця після дати завершення участі в заході (експедиції), якщо не виникли надзвичайні обставини чи в заявці на грант не визначений інший термін надсилання документів. Комітет може скоротити термін надсилання документів, якщо наближається кінець фінансового року, але не менше ніж до 7 календарних днів.
 5. У випадку схвалення заявки на грант заявник отримає відшкодування в межах суми, зазначеної у гранті. На момент відшкодування остаточна сума відшкодованих коштів може перевищувати суму, зазначену в гранті, щонайбільше на 10 %, але не більше, ніж на 500 грн. З урахуванням пункту 3.2. розділу «Заявки на грант», остаточна сума відшкодування не може перевищувати 10500 гривень. Якщо Комітет у рішенні про надання гранту повідомить точну суму відшкодування, заявник не може отримати суму, більшу від тієї, яка зазначена в рішенні Комітету.

Апеляція

[ред.]
 1. Заявник має право апеляції до Правління впродовж 7 днів після ухвалення рішення Комітету стосовно гранту.
 2. Апеляцію надсилають у письмовому вигляді на адресу електронної пошти Правління: board@wikimedia.org.ua.
 3. Рішення Правління щодо апеляції є остаточним.

Прикінцеві положення

[ред.]
 1. У випадках, не передбачених Регламентом, вищу силу має Статут.

Примітки

[ред.]
 1. тут і надалі абсолютна більшість — це понад 50 %
 2. Враховуються заперечення чи зауваги від будь-кого з членів Комітету, Правління чи Ревізійної комісії, а також від будь-якого працівника й підрядника Організації