Меморандум між ВМ УА та НСКУ

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

між Національною спілкою краєзнавців України та Громадською організацією «Вікімедіа Україна»

м. Київ

«29» лютого 2012 р.

1. Сторони

Національна спілка краєзнавців України (далі – Спілка) в особі голови Олександра Петровича Реєнта, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Громадська організація «Вікімедіа Україна» (далі – «Вікімедіа Україна»), в особі виконавчого директора Юрія Йосиповича Пероганича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей меморандум про таке:

2. Основні положення

2.1 Метою цього меморандуму є встановлення співпраці між Сторонами в галузі науково-краєзнавчої та проектної діяльності через:

2.1.1 Інтеграцію сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у практичну діяльність краєзнавців.

2.1.2 Розширення практичних навичок, які отримують науковці, музейники, дослідники рідного краю у користуванні сучасними засобами зберігання і обробки інформації.

2.1.3 Розширення вільного доступу до сучасних наукових знань.

2.1.4 Зростання українського сегменту вільної енциклопедії «Вікіпедія» (далі – Вікіпедія).

3. Обов’язки сторін

3.1 Спілка зобов’язується:

3.1.1 Сприяти написанню статей в українському сегменті Вікіпедії науковцями, музейними працівниками, іншими дослідниками рідного краю відповідно до правил Вікіпедії.

3.1.2 Сприяти розміщенню у Вікіпедії статей з «Історії міст і сіл Української РСР».

3.1.3 Дозволити використовувати інформацію, розміщену на сайті НСКУ та сайтах її регіональних підрозділів, на умовах ліцензії CC-BY-SA-3.0

3.1.4 Сприяти інформаційному наповненню Вікіпедії статтями та зображеннями про Спілку, її регіональні організації, відомих членів Спілки (відповідно до правил Вікіпедії).

3.1.5 Проводити інформаційну підтримку проектів «Вікімедіа Україна» та Вікіпедії в журналі «Краєзнавство», в інших засобах масової інформації, які видає Спілка, на офіційному веб-сайті Спілки та її регіональних організацій.

3.1.6 Надавати «Вікімедіа Україна» інформацію про заходи і проекти, що проводить Спілка і залучати до участі в них.

3.1.7 Сприяти реалізації проектів, організатором яких є «Вікімедіа Україна», зокрема Wikilovemonuments.

3.1.8 Надавати експертну та консультаційну допомогу членам «Вікімедіа Україна» та іншим вікіпедистам з питань краєзнавчої тематики.

3.1.9 Сприяти проведенню тренінгів щодо технічних прийомів та правил створення та редагуванні статей у Вікіпедії у забезпеченні приміщеннями з необхідним для цього оснащенням як для членів Спілки, так для всіх зацікавлених у цьому осіб.

3.1.10 Розмістити на сайті Спілки інформацію про офіційне партнерство та банери «Вікімедіа Україна», українського сегменту Вікіпедії, спільних проектів обох організацій, а також використовувати гіперпосилання на статті в українській Вікіпедії.

3.1.11 Сприяти вступу до Спілки вікіпедистів, які активно створюють та доповнюють статті з краєзнавчої тематики.

3.1.12 Повідомляти «Вікімедіа Україна» щомісячно (щоквартально) про нові видання та статті у періодичних або наукових виданнях членів Спілки.

3.1.13 Сприяти у тому, аби члени «Вікімедіа Україна» та інші особи, причетні до спільноти української Вікіпедії, могли використовувати інформацію з опублікованих краєзнавчих розвідок членів Спілки у Вікіпедії.

3.2 «Вікімедіа Україна» зобов’язується:

3.2.1 Започаткувати спільний проект «Міста і села України», що сприятиме наповненню Вікіпедії в рамках вікіпроекту «Населені пункти України», налагодити активний діалог краєзнавців із спільнотою дописувачів Вікіпедії.

3.2.2 Проводити консультації з членами Спілки під час розробки маршрутів Вікіекспедицій та їхнього проведення. Проект «Вікіекспедиції» визнати спільним проектом Спілки і «Вікімедіа Україна».

3.2.3 Надавати експертну та консультаційну допомогу членам Спілки щодо технічних прийомів та правил створення й редагування статей у Вікіпедії.

3.2.3.1 На запити керівництва Спілки та її регіональних організацій проводити тренінги щодо технічних прийомів та правил створення та редагуванні статей у Вікіпедії.

3.2.3.2 Надавати консультації членам Спілки в режимі листування електронною поштою або іншими засобами зв'язку за допомогою сучасних інтернет-технологій.

3.2.3.3 Створити адресу електронної пошти для надання консультацій відповідно до пункту 3.2.2.2. та інформувати про інші можливі канали зв’язку.

3.2.4 Сприяти в організації створення статей у Вікіпедії про обласні організації Спілки та її членів, діяльність яких відповідає критеріям значимості Вікіпедії.

3.2.5 Надавати Спілці інформацію про проекти, що проводить «Вікімедіа Україна» і залучати до участі в них.

3.2.6 Розмістити на сайті «Вікімедіа Україна» (http://ua.wikimedia.org) інформацію про офіційне партнерство та банер з посиланням на сайт Спілки.

3.2.7 Виступати інформаційним партнером всіх проектів та заходів, які проводяться Спілкою.

3.2.8 Сприяти у допомозі членам спілки в зібранні краєзнавчої інформації.

3.2.9 Передавати Спілці безоплатно по одному (два) примірнику(-а) всіх видів друкованої продукції, виданих «Вікімедіа Україна».

4. Строки дії меморандуму

4.1 Цей меморандум набирає чинності з моменту підписання і діє протягом п’яти років з подальшим подовженням на той самий строк і на тих самих умовах за відсутності заперечень Сторін.

4.2 Дострокове денонсування цього меморандуму можливе за письмової пропозиції будь-якої Сторони, однак не пізніше ніж за шість місяців до передбаченого припинення меморандуму.

4.3 Зміни (чи доповнення) меморандуму здійснюється за згодою Сторін у письмовій формі.

4.4 Сторони домовилися про сумлінну співпрацю задля досягнення цілей цього меморандуму та погодилися обмінюватися необхідними документами у разі необхідності для досягнення вказаних цілей.

4.5 Цей меморандум укладено в двох примірниках, по екземпляру для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

5. Реквізити та підписи Сторін

Національна спілка краєзнавців України

01001 м. Київ,
вул. Михайла Грушевського, 4, к. 212, 216
Тел.: +380-44-278-53-05, 279-13-88
Р/р №35237002002272 в ГУДКСУ м. Києва
МФО 820019
ЄДРПОУ 19357058

Голова О.П. Реєнт

Громадська організація «Вікімедіа Україна»

04655 м. Київ
вул. Старокиївська, 10-Г
Тел.: +380-44-236-4859 / +380-67-505-1201
Email: board@WikimediaUkraine.org.ua
Код ЄДРПОУ 36628786
Рахунок № 26004274482200 UAH
АТ «Укрсиббанк»,
код банку (МФО) 351005

Виконавчий директор Ю. Й. Пероганич