Користувач:Friend/Регламент

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Адаптація https://pl.wikimedia.org/wiki/Wikigranty/regulamin

Короткий зміст: заявник має бути зарестрований у проектах фонду «Вікімедіа» (не може бути член Правління, РК чи близька до них особа). Комітет складається з 5 осіб, троє з яких мають бути членами Організації.

 • заявка до 500 грн проходить, якщо члени Комітету за 3 доби не мали заперечень/коментарів. Член Правління, який відповідає за напрям вікігрантів, може самостійно затвердити грант до 500 грн;
 • заявка до 10000 грн проходить, якщо за неї впродовж 7 днів проголосувала абсолютна більшість членів Комітету;

Якщо це грант на відвідування певного заходу, заявку подають не пізніше, ніж за 5 днів до заходу.

Після затвердження гранту заявник має 1 місяць, щоб надіслати документи для компенсації (якщо інші терміни не передбачені умовами гранту). Заявник має систематично звітувати на сторінці гранту про перебіг виконання роботи.

Загальні положення[ред.]

 1. Регламент вікігрантів (далі — Регламент) установлює основні цілі вікігрантів, порядок подання вікігрантів, порядок діяльності, основні правила та процедури роботи Комітету вікігрантів.
 2. Регламент не може порушувати Статут чи рішення Правління Громадської організації «Вікімедіа Україна».
 3. Визначення термінів:
  • Грант — відшкодування коштів для цілі, яку заявник визначив у своїй заявці;
  • Організація — Громадська організація «Вікімедіа Україна»;
  • Статут — статут Громадської організації «Вікімедіа Україна» зі змінами, ухваленими на Загальних зборах 25 грудня 2018 року;
  • Правління — орган управління Громадською організацією «Вікімедіа Україна», який діє на підставі статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна».

Вікігранти[ред.]

 1. Вікігранти — програма фінансової підтримки ініціатив, які допомагають створювати новий чи покращувати існуючий вміст проектів фонду «Вікімедіа» (Wikimedia Foundation, Inc.).
 2. Сума одного гранту не може перевищувати 10000 (десять тисяч) гривень.
 3. Для діяльності вікігрантів створена відповідна сторінка на сайті Організації, яка інформує про вікігранти.

Комітет вікігрантів[ред.]

 1. Комітет вікігрантів (далі — Комітет), є колегіальним органом, який розглядає заявки на вікігранти, ухвалює рішення про їх надання та контролює стан виконання наданих грантів.
 2. Комітет складається з 5 осіб, щонайменше троє з яких є членами Організації.
 3. Членом Комітету не може бути член Ревізійної комісії Організації.
 4. Комітет вікігрантів і його склад затверджують рішенням Правління.
 5. Зміну складу Комітету здійснює Правління своїм рішенням. Це стосується також випадків, коли якийсь із членів Комітету повідомляє Правлінню, що виходить зі складу Комітету. (можна це право залишити за самим Комітетом)

Внутрішня організація та режим роботи[ред.]

 1. Члени Комітету відкритим голосуванням абсолютною більшістю голосів обирають з-поміж себе Голову Комітету.
 2. Члени Комітету можуть відкликати Голову Комітету, якщо за це відкритим голосуванням проголосує абсолютна більшість Комітету.
 3. Голова Комітету координує роботу Комітету, веде засідання Комітету та повідомляє про рішення Комітету.
 4. Функції Голови Комітету тимчасово може виконувати будь-який член Комітету за згодою.
 5. Свої засідання та обговорення Комітет може проводити на сайті Організації, через електронну пошту або інші засоби телекомунікаційного зв'язку. Засідання та обговорення Комітету може відбуватися не через засоби телекомунікаційного зв'язку, якщо особисто присутня абсолютна більшість Комітету.

Заявки на грант[ред.]

 1. Заявником може бути будь-який користувач, який зареєстрований у проекті фонду «Вікімедіа», крім випадків, передбачених пунктом 2.
 2. Заявником не може бути член Правління, член Ревізійної комісії Організації чи особа, яка перебуває у відносинах шлюбу, спільного проживання, родинних зв'язків (до другого ступеня спорідненості включно), або підлеглості чи залежності від членів Правління чи Ревізійної комісії Організації.
 3. Залежно від суми гранту існують такі типи грантів:
  3.1. малий грант (до 500 гривень включно);
  3.2. великий грант (до 10000 гривень включно);
 4. Заявку на грант оформлюють у вигляді сторінки на сайті Організації.
 5. Заявку на грант оформлюють українською мовою (чи ми допомагаємо також іноземцям, які не мають своїх відділень Фонду?) і вона містить:
  5.1. ім'я користувача та посилання на сторінку користувача в одному з проектів фонду «Вікімедіа»;
  5.2. опис запланованих дій та їх обґрунтування;
  5.3. терміни реалізації основних етапів проекту;
  5.4. список необхідних матеріалів і їхню вартість, а також загальну суму гранту.
 6. Рекомендовано повідомити електронною поштою Комітет або Голову Комітету про подання заявки на грант.
 7. Якщо предметом гранту є відшкодування за участь у певному заході, заявка повинна бути подана щонайменше за 5 днів до дня участі в заході. Голова Комітету після консультацій із членами Комітету може залишити без розгляду заявку, яку подано невчасно.

Розгляд заявки на грант[ред.]

 1. Якщо заявка не відповідає формальним критеріям, то Голова Комітету або член Комітету інформує заявника про те, щó саме необхідно виправити у заявці. Якщо після 7 днів заявку не виправлено, Комітет може залишити її без розгляду.
 2. Комітет розглядає заявки в порядку їх надходження.
 3. У випадку затвердження гранту або його частини, Комітет може поставити додаткові умови щодо реалізації гранту.
 4. Під час розгляду заявок Комітет може попросити Правління, Ревізійну комісію Організації чи будь-кого з осіб, які підпадають під пункт 1. розділу «Заявки на грант», висловити думку стосовно заявки.
 5. Якщо заявником є член Комітету чи особа, яка перебуває у відносинах шлюбу, спільного проживання, родинних стосунків (до другого ступеня спорідненості включно), або підлеглості чи залежності від нього, цей член Комітету не бере участі в обговоренні заявки на грант. Обговорення такої заявки відбувається на сайті Організації.
 6. У випадку заявки на малий грант (пункт 3.1. розділу «Заявки на грант») грант уважається за схвалений, якщо впродовж 72 годин після появи заявки на сайті Організації жоден із членів Комітету не висловив зауваг, питань чи заперечень. Член Правління, який відповідає за напрям, до якого входять вікігранти, може самостійно затвердити малий грант, написавши про це на сторінці заявки на грант.
 7. У випадку заявки на великий грант (пункт 3.2. розділу «Заявки на грант») грант уважається за схвалений, якщо впродовж 7 днів після появи заявки на сайті Організації за заявку публічно проголосувала абсолютна більшість членів Комітету.

Реалізація гранту[ред.]

 1. У випадку схвалення заявки на грант заявник зобов'язаний:
  1.1. виконувати дії, які вказані в заявці на грант;
  1.2. систематично звітувати про перебіг виконання роботи на сторінці гранту;
 2. У випадку схвалення малого гранту пункт 1.2. можна обмежити до написання кінцевого звіту з підсумком реалізації гранту.
 3. Голова Комітету може звернутися до заявника для отримання додаткової інформації про перебіг роботи, яка зазначена в заявці на грант.
 4. Заявник повинен надіслати документи для відшкодування коштів упродовж місяця після схвалення заявки на грант, якщо не виникли надзвичайні обставини чи в заявці на грант не визначений інший термін надсилання документів. (передбачити скорочення термінів, якщо наближається кінець фінансового року?).
 5. У випадку схвалення заявки на грант заявник отримає відшкодування в сумі, зазначеній у гранті. На момент відшкодування остаточна сума відшкодованих коштів може перевищувати суму, зазначену в гранті, щонайбільше на 10 %, але не більше, ніж на 500 грн. З урахуванням пункту 3.2. розділу «Заявки на грант», остаточна сума відшкодування не може перевищувати 10500 гривень. Якщо Комітет у рішенні про надання гранту повідомить точну суму відшкодування, заявник не може отримати суму, більшу від тієї, яка зазначена в рішенні Комітету.

Апеляція[ред.]

 1. Заявник має право апеляції до Правління впродовж 7 днів після ухвалення рішення Комітету чи члена Правління стосовно гранту.
 2. Апеляцію надсилають у письмовому вигляді на адресу електронної пошти Правління: board@wikimedia.org.ua.
 3. Рішення Правління стосовно апеляції є остаточним.

Прикінцеві положення[ред.]

 1. У випадках, не передбачених Регламентом, вищу силу має Статут.