Користувач:Dgho/Зміни Статут 2016 ПКУ

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку
П Р О Е К Т

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ГО «ВІКІМЕДІА УКРАЇНА»

[ред.]

автор: Дмитро Говор (Користувач:Dgho)

02.08.2016 р.


Загальні збори Громадської організації «Вікімедіа Україна» вирішили:

Унести зміни до Статуту Громадської організації «Вікімедіа Україна», запропоновані для розгляду на позачергових Загальних зборах ГО «Вікімедіа Україна» рішенням Правління № _____ від ___________, а саме:

1. У пунктах 5.10.7 та 5.14 Статуту слово «діяльності» виключити;

2. Пункт 6.4 Статуту після слів «Право власності Організації на майно та кошти реалізуються Загальними зборами Організації» доповнити словами «з урахуванням обмежень та особливостей, встановлених цим Статутом»;

3. Доповнити розділ 6 Статуту пунктом 6.12 наступного змісту:

«6.12. Не допускається розподіляти отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Організації та інших пов’язаних з ними осіб»;

4. Розділ 8 Статуту викласти в такій редакції:

«8. ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Припинення Організації як юридичної особи здійснюється шляхом ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення на підставі:
рішення Загальних зборів;
рішення суду;
з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
8.2. Ліквідацію Організації проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами, а в інших випадках ліквідаційна комісія призначається відповідним органом, який прийняв рішення про ліквідацію Організації.
8.3. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Організацією.
8.4. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації її активи передаються одній або кільком громадським організаціям, зареєстрованим в Україні. Інші особливості припинення діяльності Організації як громадського об’єднання встановлюються законом».
Голова зборів

Секретар зборів

Додатково

[ред.]

Файли

[ред.]