Вікіконференція 2011/Друковані матеріали

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Пропонована афіша A2 Пропонована брошура A5 (A4 2-up) Пропонована брошура A5, неприв’язана до конференції Пропонована брошура A5, неприв’язана до конференції, неколірна

Джерельні файли[ред.]

Іформаційна брошура про Вікіпедію[ред.]

Джерельний текст LaTeX подано нижче. Крім самого файлу LaTeX, для компіляції документа Вам знадобляться образи, використані в буклеті (логотипи та значок CC). Їх потрібно буде звантажити самостійно і переконвертувати у png великої роздільності.

\documentclass[a5paper,twoside,12pt]{article}
%%% Преамбула %%%

% українська мова
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ukrainian]{babel}

% pdf і гіперпосилання
\usepackage[%draft%
	]{graphicx}
%\usepackage[hyphens]{url}
\usepackage[colorlinks=true,urlcolor=blue,citecolor=black,linkcolor=black,unicode=true,pdfborder={0 0 0}]{hyperref}
% геометрія сторінки
\usepackage[inner=.7cm, outer=1.2cm, top=1cm, bottom=1.6cm]{geometry}

%%% Кінець преамбули %%%

\begin{document}
% допомога системі в переносі деяких слів
\hyphenation{ВІКІМЕДІА Ві-кі-ме-діа}

%%% Титульна сторінка
\begin{titlepage}
	\begin{center}
     \includegraphics[width=.4\textwidth]{wikipedia_uk-logo.png} \\
     \vspace{.3cm}
     { \large {\textbf{ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА}} \\ }
     \vspace{\stretch{1.5}}
     \vspace*{.8cm}
     \includegraphics[width=.3\textwidth]{wikimedia_ua-logo.png} \\
%%      \vspace{.4cm}
%%      { \Huge \emph{\textbf{Вікіконференція-2011}} \\ }
%%      \vspace{.4cm}
%%      { \Large Перша українська конференція, присвячена проекту Вікіпедія та суміжним } \\
%% %     { \large Львів, 17 вересня 2011, 10:00 } \\
%%      \vspace{.4cm}
%%      \hrule
	\end{center}
\end{titlepage}

%%%
%%% Тіло документа
%%%
\section{Чим є Вікіпедія?}
Вікіпе́дія (англ. Wikipedia) — відкрита багатомовна вікі-енциклопедія, якою опікується некомерційна організація «Фонд Вікімедiа» \cite{uk:Wikipedia}. Вікіпедія є сьомим за популярністю веб-сайтом у світі \cite{alexa:Wikipedia}, і містить, станом на червень 2011 року, сумарно 19 млн статей \cite{stats:sum}. Зараз існує 282 мовні розділи, серед яких 14 місце за кількістю статей посідає українська Вікіпедія.

Для всіх мовних варіантів Вікіпедії існують спільні базові засади, згідно з якими проект функціонує і над дотриманням яких працює. Ось короткий їх виклад:
\begin{description}
\item[Принцип «вікі».] Вікі — означення технології, яка дозволяє багатьом користувачам легко вносити доповнення й зміни в колективний веб-ресурс. Проекти Фонду Вікімедіа працюють на відкритій програмній платформі \emph{Mediawiki}, яка зберігає всі попередні версії статей, що дуже зменшує ризики від вандалізму.
\item[Вікіпедія є енциклопедією,] а не чимось іншим, зокрема, не місцем для представлення особистих поглядів дописувачів. Основний напрям діяльності дописувачів — систематизація вже наявних у друкованих виданнях (та інших джерелах) відомостей з метою зробити їх доступними кожному (при тому не здійснюючи плагіату). Це визначено у \emph{політиках Вікіпедії}, зокрема у \emph{політиці про заборону оригінальних досліджень}\footnote{Вікіпедію не можна використовувати як місце першої публікації власних досліджень.} та в \emph{політиці про верифіковуваність}\footnote{Оскільки статті може редагувати кожен, єдиним способом підтримання якості і значимості статті є долучення чітких посилань на джерела, які легко перевірити.}.
\item[Вікіпедія є безкоштовною і вільною.] Насамперед, це означає,\\ що матеріалами енциклопедії можна вільно і безкоштовно \emph{користуватись}, а також, що їх можна \emph{змінювати}. Це регулюється ліцензією відкритого змісту Creative Commons\footnote{а саме Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.}, яка забезпечує законне й чесне користування вільним змістом без допускання плагіату. Отож, на Вікіпедію не можна копіювати матеріали, захищені авторським правом, без дозволу самого автора. Це також стосується медіа-файлів.
\item[Нейтральна точка зору.] Як і будь-яка якісна енциклопедія, Вікіпедія прагне до того, щоб у статтях не переважала окрема точка зору. Іноді це вимагає представлення кількох точок зору, що слід робити якомога точніше, супроводжуючи кожну необхідним контекстом. Це також передбачає скрізь, де це можливо, особливо при роботі над спірними темами, долучення посилань на авторитетні джерела, які можуть бути перевірені.
\item[Комунікація й етикет.] Кожна стаття має відповідну сторінку обговорення, де дописувачі можуть спробувати знайти консенсус стосовно спірних питань у статті. Крім того, кожен користувач має персональну сторінку та сторінку обговорення до неї. Існує також система голосувань. Усе це вимагає від користувачів дотримуватись загальних норм ввічливого і змістовного спілкування та підтримувати позитивний тон дискусії. У разі систематичних порушень правил Вікіпедії та норм етикету, користувача може бути заблоковано.
\end{description}

Вікіпедія — проект громадський, некомерційний. На сайті немає рекламних банерів, тому Вікіпедія функціонує завдяки благодійним внескам та ґрантам. Wikimedia Foundation звільнено від сплати податків \cite{wp:Wikimedia}. 

Усі статті у Вікіпедії написані \emph{вікітекстом} — спрощеною мовою маркування, розробленою для вікі-платформи \emph{Mediawiki}. Використання вікітексту робить акцент на \emph{структурі документа}, і автоматично форматує документ відповідно до вказаної дописувачем структури. Вікітекст — зовсім не складний, і його можна вивчити за кілька хвилин, до того ж редактор Вікіпедії містить допоміжні кнопки для швидкого розставлення маркувальників.

Щоб відвідати українську Вікіпедію, у веб-переглядачі відкрийте
\begin{center}
 \path{http://uk.wikipedia.org/}
\end{center}


%%%
%%% Бібліографія
%%%
\vspace*{\stretch{1}}
\renewcommand{\refname}{Джерела}
\begin{thebibliography}{9}
\bibitem{uk:Wikipedia} Вікіпедія [Електронний ресурс] / автори Вікіпедії // Вікіпедія, вільна енциклопедія [сайт]. — URL: \href{http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія}{http://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія}.
\bibitem{alexa:Wikipedia} Wikipedia.org Site Info [Електронний ресурс] // Alexa. Web Information Company [сайт]. — URL: \url{http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org}.
\bibitem{stats:sum} Wikipedia Statistics - Tables - All languages [Електронний ресурс] // Wikistats: Wikipedia Statistics [сайт]. — URL: \url{http://stats.wikimedia.org/}.
\bibitem{wp:Wikimedia} Wikimedia Foundation / автори Вікіпедії // Wikipedia, the free encyclopedia [сайт]. — URL: \url{http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia}
\end{thebibliography}

\hrule
\vspace{.2cm}
\begin{center}
 \includegraphics[width=3cm]{by-sa.png} \\
 Автори Вікіпедії, 2011.
\end{center}
\end{center}

\end{document}