Користувач:Yuri V./Protokol

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів № 5 громадської організації «Вікімедіа Україна»

м. Київ, 15 грудня 2013 року

Загальні збори громадської організації «Вікімедіа Україна» відкрив член Правління, виконавчий директор Організації Пероганич Ю.Й.

Загальна кількість членів Організації: 60 членів.

За даними реєстраторів, зареєстровано 57 членів Організації, з них 31 – особисто та 26 – за довіреностями (списки – у додатку № 1 на 2 аркушах).

Присутні гості: Говор Д.І., Дзюма Д.В., Медейко В.В., Шеляженко Ю.В.

Обрання мандатно-лічильної комісії Загальних зборів[ред.]

Пероганич Ю.Й.

Пероганич Ю.Й. запропонував обрати мандатно-лічильну комісію у складі 3-х осіб.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 54, проти – 1, утр. – 2.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Об’єднати повноваження мандатної і лічильної комісій та обрати мандатно-лічильної комісію у складі трьох осіб.


2 СЛУХАЛИ:

Персональний склад мандатно-лічильної комісії[ред.]

Пероганич Ю.Й.

Пероганич Ю.Й. запропонував висувати кандидатури до мандатно-лічильної комісії.

До мандатно-лічильної комісії запропоновані кандидатури Ahonc, Dzyadyk, Base та Kharkivian. Дзядик Ю.В. взяв самовідвід.

Надійшла пропозиція обрати мандатно-лічильної комісію у складі Ahonc, Base та Kharkivian.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 48, проти – 9, утр. – 0.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Обрати мандатно-лічильну комісію у складі Ahonc, Base та Kharkivian.


3 СЛУХАЛИ:

Звіт про результати роботи мандатно-лічильної комісії[ред.]

Kharkivian.

Kharkivian повідомив, що на своєму першому засіданні мандатно-лічильна комісія обрала головою комісії Kharkivian, заступником голови – Base, секретарем комісії – Ahonc.

Голова мандатно-лічильної комісії Kharkivian виступив зі звітом про результати роботи мандатно-лічильної комісії. Він повідомив про легітимність та правомочність Загальних зборів. Також Kharkivian повідомив про те, що Olexa Yur скасував свою довіреность за 4 дні до Загальних зборів Організації, а нову довіреність, відповідно п. 5.11. Статуту Організації, необхідно пред’явити щонайменше за 5 днів до проведення Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ

за – *, проти – *, утр. – *.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Інформацію мандатно-лічильної комісії взяти до відома.


4 СЛУХАЛИ:

Обрання Президії Загальних зборів[ред.]

Пероганич Ю.Й.

Пероганич Ю.Й. запропонував обрати Президію Загальних зборів у складі трьох осіб відповідно до п. 5.9. Статуту Організації. До Президії були запропоновані кандидатури Азізяна Л.С., Дзядика Ю.В., Колодія В.З. та Шевела П.В.

Пероганич Ю.Й. запропонував провести рейтингове голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (рейтингове голосування):

Азізян Л.С.: за – 51,
Дзядик Ю.В.: за – 28,
Колодій В.З. : за – 41;
Шевело П.В.: за – 23.
ГОЛОСУВАЛИ (в цілому)

за – 48, проти – 4, утр. – 5.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Обрати Президію Загальних зборів у такому складі: голова Загальних зборів Азізян Л.С., заступник голови – Колодій В.З., секретар зборів – Дзядик Ю.В.


5 СЛУХАЛИ:

Затвердження порядку денного і регламенту Загальних зборів[ред.]

Азізян Л.С.

Головуючий Азізян Л.С. запропонував поставити на голосування питання про включення до порядку денного Загальних зборів пункт про виступ юриста Організації з регламентом до 10 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 41, ****

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Включити до порядку денного Загальних зборів виступ юриста організації з регламентом до 10 хвилин.


6 СЛУХАЛИ:

Обрання одного з двох проектів порядку денного[ред.]

Азізян Л.С.

Головуючий Азізян Л.С. повідомив про наявність двох проектів порядку денного і регламенту виступів на Загальних зборах ГО «Вікімедіа Україна», які надійшли від Perohanych та NickK. Ці проекти були оприлюднені на сторінці Загальних зборів на сайті Вікімедіа.

Головуючий Азізян Л.С. поставив їх на рейтингове голосування.

ГОЛОСУВАЛИ
Варіант Perohanych – 19;
Варіант NickK – 27.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний і регламент виступів на Загальних зборах ГО «Вікімедіа Україна», запропонований NickK.

Зміна головуючого. Новий головуючий – Колодій В.З.


7 СЛУХАЛИ:

Проект змін до Статуту «Вікімедіа Україна», обговорення і прийняття змін до Статуту[ред.]

Азізян Л.С.

Азізян Л.С. доповів про результати роботи Ініціативної групи з питань внесення змін до Статуту, утвореної під час минулих Загальних зборів, а також про проект нової редакції Статуту Організації, який був напрацьований Ініціативною групою.

Азізян Л.С. відповів на питання. Зокрема, Азізян Л.С. повідомив, що Проект змін може бути прийнятим лише в цілому, і відхилив можливість прийняття тих частин Проекту змін до Статуту, щодо яких досягнуто консенсус.

В обговоренні проекту змін до Статуту взяли участь Азізян Л.С., Букет Є.В., Говор Д.І., Дзядик Ю.В., Захарян О.О., Кодола В.І., Колодій В.З., Луцюк А.Ф., Мотичак Р.С., Пероганич Ю.Й., Петров С.Д., Семенюк В.В., Сидоренков Є.П., Яловецький І.П.

При обговорення були висловлені зауваження до запропонованого Проекту (додаток А на 1 аркуші). Yakudza, Dzyadyk, Perohanych, Kharkivian та інші висловили пропозицію відхилити Проект, надати час Ініціативній групі для врахування зауважень, та скликати позачергові Загальні збори для прийняття консенсусного Проекту.

Азізян Л.С. запропонував врахувати деякі з висловлених зауважень та внести відповідні поправки до Проекту змін.

Пропозиція не розглядалася, оскільки Проект змін може бути прийнятим лише в цілому.

Учасникам Загальних зборів було повідомлено, що, згідно Статуту ГО, зміни до Статуту можуть бути внесені після схвалення їх ¾-ми голосів членів Організації.

ГОЛОСУВАЛИ (в цілому)

за – 27, ****

Рішення не прийнято.

Головуючий Колодій В.З. запропонував розділити голосування (а) за продовження роботи Ініціативної групи та (б) за термін скликання позачергових Загальних зборів.


8 СЛУХАЛИ:

Про продовження роботи Ініціативної групи з питань внесення змін до Статуту[ред.]

Колодій В.З.

Головуючий Колодій В.З. запропонував продовжити роботу Ініціативної групи з питань внесення змін до Статуту з метою врахування зауважень до Проекту змін.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 49, ****

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Продовжити роботу Ініціативної групи з питань внесення змін до Статуту з метою врахування зауважень до Проекту змін.


9 СЛУХАЛИ:

Про термін скликання позачергових Загальних зборів[ред.]

Колодій В.З.

Головуючий Колодій В.З. запропонував визначитись із часовими рамками позачергових Загальних зборів з метою розгляду питання про внесення змін до Статуту. Запропонував провести позачергові Загальні збори з метою розгляду питання про внесення змін до Статуту у березні – квітні 2014 року.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 12, *****

Рішення не прийнято.

Головуючий запропонував скликати позачергові Загальні збори з метою прийняття консенсусного Проекту змін до Статуту за інформацією Ініціативної групи.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 32, *****

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Скликати позачергові Загальні збори з метою прийняття консенсусного Проекту змін до Статуту за інформацією Ініціативної групи.


10 СЛУХАЛИ:

Звіт Правління «Вікімедіа Україна» за 2013 рік[ред.]

Луцюк А.Ф.

Луцюк А.Ф. представив звіт Правління за 2013 рік (текст – у додатку № 2 на ___ арк.) з результатами роботи та звернувся з проханням затвердити звіт Правління Організації.

ВИСТУПИЛИ члени Правління Бондаренко А.І., Козленко М.В. (за допомогою засобів зв’язку), Макуха А.В., Пероганич Ю.Й. Семенюк В.В., Тимків Н.В.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 46, проти – 1, утр. – 9, не гол. – 1.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Правління громадської організації «Вікімедіа Україна» за 2013 рік.


11 СЛУХАЛИ:

Звіт Ревізійної комісії «Вікімедіа Україна»[ред.]

Букет Є.В.

Букет Є.В. представив звіт Ревізійної комісії за 2013 рік (текст – у додатку № 3 на _ арк.) з результатами роботи Ревізійної комісії та звернувся з проханням затвердити звіт.

ВИСТУПИЛИ члени Ревізійної комісії.

Корнійко І.В. зазначив, що цього року було багато конфліктів в Організації, і спроби вирішення їх з боку деяких членів Правління шляхом виключення членів з Організації є неконструктивною політикою.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 35, проти – 2, утр. – 15, не гол. – 5.

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.


12 СЛУХАЛИ:

Виступ юриста ГО «Вікімедіа Україна»[ред.]

Азізян Л.С.

Юрист ВМУА Азізян Л.С. доповів про результати роботи протягом 2013 року, а також поінформував про існуючі проблеми та найближчі перспективи для діяльності ВМУА у сфері змін до законодавства щодо вільних ліцензій та свободи панорами в Україні. Запропонував присутнім взяти інформацію до відома.

ГОЛОСУВАЛИ
Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію юриста «Вікімедіа Україна» до відома.


13 СЛУХАЛИ:

Розгляд основних напрямів діяльності «Вікімедіа Україна» на 2014 рік[ред.]

Колодій В.З.

Головуючий Колодій В.З. запропонував обговорити основні напрями діяльності «Вікімедіа Україна» на 2014 рік.

Надійшла пропозиція внести у Основні напрями розробку Етичного кодексу. Не голосувалась.

Надійшла пропозиція без обговорення на Загальних зборах делегувати (доручити) Правлінню ГО «Вікімедіа Україна» право затвердити основні напрями діяльності Громадської організації «Вікімедіа Україна» на 2014 рік у строк до 25 грудня 2013 року.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 54, проти – 0, утр. – 3

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Доручити Правлінню ГО «Вікімедіа Україна» до 25 грудня 2013 року затвердити основні напрями діяльності ГО «Вікімедіа Україна» на 2014 рік.


14 СЛУХАЛИ:

Обрання Правління громадської організації «Вікімедіа Україна»[ред.]

Колодій В.З.

Головуючий Колодій В.З. запропонував обрати до Правління громадської організації «Вікімедіа Україна» нової каденції 7 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 57, проти – 0, утр. – 0

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Утворити Правління у складі 7 осіб (за – 57, проти – 0, утр. – 0).


15 СЛУХАЛИ:

Персональний склад Правління[ред.]

Колодій В.З.

Головуючий Колодій В.З. запропонував висувати кандидатури до складу Правління й обрати їх таємним рейтинговим голосуванням.

До Правління запропоновані кандидатури Ліонкінг, А1, Jbuket, Юрій Булка, Учитель, NickK, Kvz65, Ilya, Yakudza, Amakuha, Ата, Perohanych, Visem, Shao, Antanana.

Проведено таємне голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (голосів за)
Antanana – 37;
Юрій Булка – 34;
Ліонкінг – 32;
NickK – 30;
Yakudza – 30;
Amakuha – 30;
A1 – 28;
Perohanych – 28;
Kvz65 – 27;
Ата – 26;
Ilya – 24;
Visem – 22;
Jbuket – 20;
Учитель – 17;
Shao – 14.
ВИРІШИЛИ: Обрати до складу Правління «Вікімедіа Україна» : Antanana, Юрій Булка, Ліонкінг, NickK, Yakudza, Amakuha.

Семенюк В.В., Яловецький І.П., Пероганич Ю.Й., Дзядик Ю.В. та інші зауважили, що для прозорості голосування необхідно оприлюднити загальну таблицю голосування (додаток Б на 2 аркушах).


16 СЛУХАЛИ:

Довибори сьомого члена Правління[ред.]

Петров С.Д.

Голова мандатно-лічильної комісії Загальних зборів Петров С.Д. повідомив, що обрано лише 6 членів Правління, а тому необхідно дообрати ще одного члена Правління з числа тих, що набрали рівну кількість голосів (по 28) – A1 та Perohanych.

ГОЛОСУВАЛИ (рейтингове голосування)
A1 – 29;
Perohanych – 19.
ВИРІШИЛИ: Дообрати до складу Правління A1.


17 СЛУХАЛИ:

Збільшення мінімального розміру щорічних членських внесків[ред.]

Antanana.

Antanana запропонувала розглянути питання про збільшення мінімального розміру щорічних членських внесків до 50 грн.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 48, проти – 3, утр. – 3, не гол. – 3

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Збільшити мінімальний розмір щорічних членських внесків у громадській організації «Вікімедіа Україна» до 50 грн.


18 СЛУХАЛИ:

Обрання Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна»[ред.]

Колодій В.З.

Головуючий Колодій В.З. запропонував висувати кандидатури до складу Ревізійної комісії громадської організації «Вікімедіа Україна» нової каденції (персональний склад Ревізійної комісії – 3 особи).

До Ревізійної комісії були запропоновані кандидатури Гончарова А.В., Колодія В.З., Мельничука Б., Мотичака Р.С., Петрова С.Д., Шевела П.В. та Яловецького І.П.

Яловецький І.П. взяв самовідвід.

Головуючий Колодій В.З. запропонував провести опитувальне рейтингове голосування без юридичних наслідків.

ГОЛОСУВАЛИ (рейтингове голосування без юридичних наслідків)
Колодій В.З. – 28,
Петров С.Д. – 27,
Мельничук Б. – 25,
Гончаров А.В. – 24,
Шевело П.В. – 24 (після переголосовування) – 30,
Мотичак Р.С. – 17.

Зміна головуючого. Новий головуючий – Азізян Л.С.


19 СЛУХАЛИ:

Персональний склад Ревізійної комісії ГО «Вікімедіа Україна»[ред.]

Азізян Л.С.

Головуючий Азізян Л.С. запропонував Загальним зборам обрати Ревізійну комісію ГО «Вікімедіа Україна» у складі Колодія В.З., Петрова С.Д. та Шевела П.В.

ГОЛОСУВАЛИ

за – 37, ****

Рішення прийнято.
ВИРІШИЛИ: Обрати Ревізійну комісію ГО «Вікімедіа Україна» у складі Колодія В.З., Петрова С.Д та Шевела П.В.

Порядок денний вичерпано.

Головуючий Азізян Л.С. оголосив про закриття Загальних зборів «Вікімедіа Україна».


Голова зборів _________________ Л.С. Азізян

(підпис)

Заступник голови зборів _________________ В.З. Колодій

(підпис)

Секретар зборів _________________ Ю.В. Дзядик
Юpiй В. Дзядuк в) 20:42, 19 березня 2014 (UTC).

Додатки до розширеного Протоколу[ред.]

Додаток А до Протоколу Загальних зборів ВМУА № 5 від 15.12.2013.

Зауваження щодо Проекту змін до Статуту ГО «Вікімедіа Україна»

• Не узгоджено консенсусного варіанту Проекту змін, а наявність норми 75% голосів від учасників ЗЗ для прийняття змін зменшує шанси прийняття нового Статуту.
• У п.5.1 «право на апеляційне та касаційне оскарження» діяльності органів ВМУА отримує «будь-яка особа, чиї права чи інтереси порушені рішеннями, діями чи бездіяльністю органів Організації», що дає змогу заблокувати діяльність ВМУА.
• Ініціативна група обговорювала зміни не до діючого (зареєстрованого) Статуту ВМУА, а до якоїсь попередньої версії Статуту, що ввело в оману деяких членів Ініціативної групи.
• У Проект за кілька днів, починаючи з 23 листопада, без обговорення були внесені неузгоджені формулювання, які суперечили консенсусу, досягнутому у результаті багатомісячної праці.
• Деякі формулювання Проекту (зокрема з тих, які були неузгоджені та суперечили багатомісячному консенсусу) викликали критику та спротив як антиукраїнські.
• У Проект на останньому засіданні ІГ були внесені найбільш суперечливі розділи, остаточний зміст яких до того часу був невідомий деяким членам Ініціативної групи.
• Структура управління ВМУА у Проекті досить дивна. Виконавчий директор згадується лише один раз (Проект, п.4.3.2.4) як факультативна посада, найманий працівник з невідомими повноваженнями, не може бути членом Правління. Повноваження Виконавчого директора, у тому числі колегіальні (Статут, пп. 5.26, 5.27), пропонується передати одноосібно Голові Правління (Проект, 4.3.3) та Скарбнику (Проект, 4.3.4), який також є членом Правління. Враження, що структура управління написана під відомих конкретних осіб.
• Важко встановити, які пункти діючого Статуту викинуті. Необхідна порівняльна таблиця, де зліва був би діючий Статут, справа Проект змін до Статуту.
Додаток Б до розширеного Протоколу Загальних зборів № 5 ВМУА від 15.12.2013.
Загальна таблиця голосування за кандидатів до Правління
Сумарна шахматка голосування 15 грудня 2013 за кандидатів у Правління ВМУА
Сумарна шахматка голосування 15 грудня 2013 за кандидатів у Правління ВМУА