Ініціативна група з питань внесення змін до статуту/2012-2013/Друга робоча зустріч

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Час: 14 серпня 2013 року, 19.00 - 22.10

Учасники: Ahonc, Antanana, Dzyadyk, Ilya, Pavlo Shevelo, Visem (до 20-ї), Ліонкінг

Під час другої робочої зустрічі, обговорювалися питання, які викликали суперечки після першої зустрічі, а також нові пропозиції.

Пункт
(питання)
Стара редакція Нова редакція Результат обговорення Примітки
1 Структура статуту Наразі структура статуту побудована з шаблонного старого статуту, де певні розділи мають лише один пункт (розділ 2), а певні мають більше тридцяти (розділ 5). На фоні суперечок щодо необхідності нового статуту, чи лише внесення змін до існуючого, запропоновано зміст залишити зі змінами, а структуру нову - згідно з вимогами нового закону, а саме ст. 11. Підтримано більшістю (6) Примітки. Dzyadyk участі в голосуванні не брав. Пункти статті 11 Закону відповідатимуть розділам статуту в новій редакції.
2 3.3. Популяризація і сприяння діяльності Інтернет-проектів Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, та інших, започаткованих Wikimedia Foundation, Inc., що далі звуться "проектами Вікімедіа", особливо українською мовою, а також усіма іншими мовами, які вживаються етнічними групами, що традиційно проживають на теренах України; Популяризація і сприяння діяльності Інтернет-проектів Вікіпедія, Вікісловник, Вікіцитати, Вікіновини, Вікіпідручник, Вікіджерела, Віківерситет, Віківиди, Вікісховище, Вікімандри, Вікідані та інших, започаткованих Wikimedia Foundation, Inc., що далі звуться "проектами Вікімедіа", особливо українською мовою, а також іноземними мовами та мовами національних меншин України. Підтримано одноголосно (7)
3 4.13. Членство в організації припиняється рішенням Правління внаслідок:
1. добровільної, письмово поданої Правлінню, заяви про вихід з Організації;
2. смерті індивідуального члена або втрати правоздатності колективного члена;
3. виключення зі списку членів через несплату членських внесків за рішенням Правління;
4. у разі вчинення дій, які суперечать статутним завданням Організації, або спричинення своїми діями чи бездіяльністю шкоди репутації Організації.
Antanana запропонувала обмежити посадових осіб у можливості припинення членства в Організації до виконання усіх обов’язків перед Організацією (передача документації, майна, тощо); Perohanych запропонував доповнити п. 4.13.5. - виключення з організації за втрату зв’язку з організацією. Коментар NickK: як можна втратити зв'язок, але платити членські внески? Скеровано на доопрацювання (7) Існує консенсус, що "втрата зв’язку з організацією" є оціночним поняттям, а відтак необхідно зазначити більш чіткіше. Павло Шевело висловив застереження, підтримане Dzyadyk, про неприпустимість застосування слова "тощо" в даному пункті, тобто, що перелік підстав повинен бути не лише однозначним, але й вичерпним.
4 5.3. У разі виходу, виключення чи смерті членів органів Організації протягом терміну повноважень, їх склад доповнюється одним із членів Організації шляхом кооптації. Протягом терміну повноважень кожного органу шляхом кооптації може бути поповнено не більше половини його членів. Якщо в одному з органів Організації від своїх позицій відмовились, були виключені або померли більше половини його учасників, для поновлення складу органів проводяться Загальні збори. Обговорювалося питання можливості добровільного виходу членів органів управління Організації (Правління, РК) за власним бажанням. Скеровано на доопрацювання (7) Ilya, Visem та Ліонкінг висловилися "за", при цьому основним аргументом було те, що неможливо змусити особу робити те, що вона не хоче робити. Ahonc, Antanana та Dzyadyk висловилися, що таке можливе лише у разі поважної причини (хвороба, тощо). Pavlo Shevelo висловився "проти" в сенсі буквального тлумачення слова "добровільно" (як перехотів абощо), аргументуючи тим, що члени Правління та РК фактично взяли на себе певні зобов’язання в момент, коли погоджувались номінуватися на виборах, відтак вони мають довершити їх до кінця (може йтися лише про появу непереборних обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань). Також наголошувалося, що в будь-якому випадку, особа, яка складає повноваження має повернути усі документи та майно, які їй були передані як посадовій особі до моменту, як буде звільнена від повноважень.
5 5.18. Позачергові Загальні збори приймають рішення лише з питань, заради яких вони були скликані. Ліонкінг запропонував викласти пункт в наступній редакції: "Позачергові Загальні збори приймають рішення в межах своїх повноважень з будь-яких питань, крім тих, що мають прийматися на чергових загальних зборах.", проте дана редакція не знайшла підтримки. Pavlo Shevelo та Perohanych висловилися проти, звертали увагу на можливість зловживання, коли під приводом певних питань, без анонсування заздалегідь, безпосередньо за позачергових ЗЗ розглядаються більш важливіші питання, тоді як Antanana запропонувала компромісний варіант, що остаточний перелік питань може бути підготовлений за певну кількість днів до проведення позачергових ЗЗ.
Коментар NickK: Позачергові Загальні збори можуть припинити повноваження Правління та/або РК (5.2), то вони повинні також мати змогу його/їх обрати, а це якраз і є компетенція чергових загальних зборів

За підсумками обговорення під час другої зустрічі запропоновано надати однакові повноваження для чергових та позачергових зборів.
Підтримано більшістю (5) Antanana, Ilya, Pavlo Shevelo, Visem та Ліонкінг висловилися "за", Ahonc та Dzyadyk утрималися. Ліонкінг також висловив певні застереження, зокрема щодо щорічних звітів, які знаходяться в компетенції чергових Загальних зборів.
Щодо коментаря NickK та застережень Ліонкінга Павло Шевело висловив таке міркування, що позачергові ЗЗ є так само засіданням найвищого органу управління організації, відтак позачергові збори не повинні мати менших повноважень, ніж чергові (можлива специфіка позачергових зборів - лише у процедурній необхідності оголосити порядок денний заздалегідь та жорстко його дотримуватись впродовж зборів).
6 5.21. Число осіб Правління визначається Загальними зборами. Під час першої робочої зустрічі рішенням, за яке проголосували 4 з 7 членів було виключено даний пункт. NickK запропонував встановити мінімальну планку, щоб це не була одна особа. Під час другої зустрічі, на обговорення було поставлено два питання: по-перше, встановити мінімальну планку у три члени правління, по-друге, встановити, що кількість членів РК не може бути більшою ніж кількість членів Правління. Обидві пропозиції підтримані одноголосно (7) Після обговорення даного питання Visem покинув зустріч.
7 5.24.
(5.28.)
Засідання Правління проводяться не рідше чотирьох разів на рік. Засідання Правління проводяться не рідше чотирьох разів на рік. Ухвали і рішення Правління приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів при наявності не менше половини від загального числа членів Правління, встановлених Загальними зборами. На прохання будь-якого члена Правління голосування з певного питання може бути таємним. Підтримано більшістю (5) Ліонкінг утримався.
8 5.35. Члени Ревізійної комісії не можуть бути у відносинах шлюбу, родинних стосунків, або підлеглості чи залежності від членів Правління. Виникло дуже жваве обговорення щодо сумісництва та родичів, було багато зауважень, критики та пропозицій, тому не було сенсу пропонувати якесь голосування, було лише запропоновано кожному під протокол дуже коротко висловити свою позицію. Скеровано на доопрацювання Під протокол висловлювалися за абеткою.
* Ahonc: Заборонити сумісництво в органах управління (крім прес-служби). Родичі не можуть бути в інших органах.
* Antanana: Оргкомітети не є Органами управління. Родичі не можуть бути в будь-яких органах. Має бути утворено два виборних (Загальним зборами) органів: прес-службу та інвентаризаційну комісію. Члени органів управління не можуть очолювати інші органи.
* Dzyadyk: Сумісництво не може бути у виборних органах. Родичі можуть бути в органах.
* Ilya: Заборонити сумісництво в органах управління (разом з прес-службою). Родичі не можуть бути в інших органах.
* Pavlo Shevelo: За те, щоб органів було більше і за їх розмежування з органами управління (Правління, РК). Сумісництво у нових органах може бути. Проти того, щоб члени Органів управління очолювали інші органи. В одному й тому ж органі родичі бути не можуть.
* Ліонкінг: Проти сумісництва в Органах управління (або у разі утворення інших виборних органів - і в них). Сумісництво в інших органах не бажане. Два, чи більше родича не можуть перебувати в Органах управління (виборних органах). В інших органах можуть бути родичі, але не в тих же.
Примітка: під родичами розуміють також пов’язаних осіб, точне коло яких поки що не визначено.
9 5.41. Ухвали Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів при наявності не менше двох голосів членів. На прохання будь-якого члена комісії голосування з певного питання може бути таємним. Ухвали Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ревізійної комісії, встановлених Загальними зборами. На прохання будь-якого члена комісії голосування з певного питання може бути таємним. Підтримано одноголосно (6) Застосовано аналогію з п. 5.24. (5.28.).
10 Новий пункт, після 1.2. наступного змісту: Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Організація має право від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати в судах, має самостійний баланс. Організація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, емблему, бланки, символіку та інші реквізити згідно з чинним законодавством України, зразки яких затверджуються __________. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку. Під час першої зустрічі було багато обговорень щодо органу, яким затверджується перелічене. Скеровано на доопрацювання Antanana, Ilya та Pavlo Shevelo підтримали варіант з Загальними зборами. Ahonc висловився за Правління. Dzyadyk повідомив, що в нього окрема думка, яку озвучить пізніше. Ліонкінг утримався, оскільки на його думку, деякі перелічені речі мають затверджуватися Загальними зборами, а інші - Правлінням.
11 1.8.-1.12. запропоновано розглянути можливість скорочення або виключення цих пунктів, оскільки частина положень вже міститься в законодавстві та не потребує повторного зазначення у статуті Підтримано більшістю (5) Dzyadyk утримався.
12 Пропозиція Висловлена думка, що Закон (п. 3 ч. 1 ст. 11) встановлює обов’язок у статуті містити інформацію про порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників), тому основне має міститися саме в статуті в окремому розділі, а не в окремому положенні. Підтримано одноголосно (6) Antanana має підготувати проект розділу та положення.
13 Пропозиція Висловлена думка, що Закон (п. 7 ч. 1 ст. 11) встановлює обов’язок у статуті містити інформацію про порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг. Підтримано більшістю (5) Ліонкінг має підготувати проект розділу та у разі необхідності і положення. Dzyadyk утримався.
14 Пропозиція Відповідно до п. 4.12. в нас має існувати положення "Про облік членів Організації". На обговорення було поставлено два запитання: запропоновано покласти на Правління вести облік членів; запропоновано надати правлінню можливість делегування таких повноважень. Перше питання підтримано одноголосно (6); Друге питання підтримано більшістю (4). З другого питання Antanana, Dzyadyk та Pavlo Shevelo зазначили, що правління забезпечує ведення обліку членів, але допускається делегування. Ilya зазначив, що делегування допускається. Ahonc та Ліонкінг висловилися проти делегування.
15 Пропозиція Було запропоновано, щоб усі рішення правління оформлювалися у письмовій формі (в паперовому вигляді). Підтримано одноголосно (6) Також зазначалося, що всі ці рішення мають зберігатися в одному місці.
16 Пропозиція Наразі в статуті нумерація підпунктів йде частково цифрами, частково зірочками. Запропоновано провести систематизацію статуту та усі підпункти нумерувати. Підтримано одноголосно (6)
17 Пропозиція На минулій зустрічі зверталася увага на можливість неоднакового тлумачення словосполучення "календарний рік", мало місця принаймні три тлумачення: з 01 січня по 31 грудня; 365 к.д. з дня останніх ЗЗ; кожні 365 к.д. з моменту державної реєстрації ГО "ВМУА". На голосування щодо п. 5.2. поставлено пропозицію скликати загальні збори щороку у період з 15 січня по 15 лютого поточного року. Підтримано більшістю (5) Ліонкінг запропонував визначити фіксовані 30 календарних днів на рік, протягом яких щороку мають відбуватися ЗЗ. Antanana запропонувала наступні 30 к.д.: з 15.01 по 15.02. Свої міркування обґрунтовувала тим, що в цей час найзручніше здавати фінансову звітність. Dzyadyk запропонував визначити не будь-які 30 к.д., а саме місяць. Antanana, Ahonc, Ilya, Pavlo Shevelo та Ліонкінг проголосували "за". Dzyadyk утримався.
18 Пропозиція У зв'язку з ухваленням попереднього рішення (проведення ЗЗ між 15 січня та 15 лютого) виникла необхідність закріплення в перехідних положеннях статуту одноразового продовження повноважень новообраних членів Правління приблизно на два місяці. Тобто якщо чинні загальні збори будуть проведені орієнтовно в грудні 2013 р. (так було минулого року), то щоб не скликати нові загальні збори на січень/лютий 2014 р., наступні ЗЗ будуть скликані в січні/лютому 2015 р. і відповідно повноваження обраних органів управління в кінці цього року будуть продовжені приблизно на два місяці до початку 2015 р. Запропоновано викладене врахувати у перехідних положеннях. Підтримано більшістю (5) Antanana, Ahonc, Ilya, Pavlo Shevelo та Ліонкінг проголосували "за". Dzyadyk утримався.

За наслідками проведення зустрічі було узгоджено, що на наступну зустріч будуть підготовлені (зокрема Antananою та Ліонкінгом) нові положення з новими редакціями. Підготовка нових редакцій іншими користувачами безумовно вітається.

Див. також: Вікіпедія:Вікізустрічі/102.