Проєкт регламенту роботи Правління

Матеріал з Вікімедіа Україна
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Правління:  ЧлениЗапити і пропозиціїПорядки денніПроєкти рішень (архів) • ПротоколиПрийняті рішення (список) • ЗвітиЛистуванняДовідкиРегламент (проєкт)

Регламент роботи Правління ГО «Вікімедіа Україна» (проект)

Загальні положення[ред.]

1.1. Правління здійснює свою діяльність відповідно до Статуту ВМУА та цього Регламенту.

Порядок збору, місце та формування порядку засідань Правління[ред.]

2.1. Чергове засідання Правління збирається в першу середу кожного березня, червня, вересня і грудня. У разі якщо зазначений день є святковим або вихідним, засідання проводиться в наступну середу після свята (вихідного). Місце та час проведення чергового засідання Правління визначається за спільною згодою членів Правління.

2.2. Допускається проведення засідання Правління в інші дні, а також в онлайн-режимі (Skype, Google HangOut, тощо) за спільною згодою членів Правління ВМУА.

2.3. Порядок денний чергового засідання Правління, місце, дата і час засідання публікуються в розсилці членів Правління ВМУА не менше, ніж за п'ять днів до призначеної дати чергового засідання.

2.4. Порядок денний засідання Правління формується на вікі-сайті Правління. До порядку включаються всі питання, запропоновані членами Правління, виконавчим директором ВМУА, а також ті, за якими не було прийнято рішення на попередньому засіданні або в період між засіданнями. Член Правління, який ініціює включення питання до порядку денного, пропонує свій проект рішення з цього питання.

2.5. Запропоновані проекти рішень публікуються в розсилці для всіх членів Правління ВМУА не менше, ніж за два робочих дні перед черговим засіданням.

2.6. За згодою більшості членів Правління на засіданні Правління можуть бути присутніми і / або брати участь в обговоренні особи, запрошені Правлінням або звернулися до Правління з відповідним проханням. Правління може обмежити присутність таких осіб лише періодом обговорення і голосування окремого питання.

2.7. Позачергове засідання Правління може бути ініційовано членом Правління, виконавчим директором ВМУА. Ініціатор позачергового засідання зобов'язаний повідомити кожному члену Правління про причини та приблизну дату і місце проведення позачергового засідання. Порядок прийняття рішень під час позачергового засідання здійснюється відповідно до п.3.

Порядок прийняття рішень[ред.]

3.1. Правління може приймати свої рішення як на очних (офлайнових) засіданнях правління, так і заочно (в онлайні) — обміном електронними листами, обговоренням в чатах (ICQ, Google Talk, Skype та інших), IRC-каналах та іншими взаємоприйнятними способами.

3.2. Статут містить положення про те, що засідання Правління проводиться не рідше чотирьох раз на рік, тому рішення по зверненнях до Правління приймаються не пізніше ніж в тримісячний термін після отримання звернення. Рішення по заявах про вступ приймаються не пізніше, як в місячний термін.

3.3. Голосування розпочинається після того, як усі члени Правління мали можливість ознайомитися з проектом рішення і висловити власні аргументи стосовно проекту. В разі заочного прийняття рішення, голосування розпочинається не пізніше, як через 24 години після розсилки членам правління проекту рішення електронною поштою.

3.4. Рішення вважається прийнятим, якщо воно набрало більшість голосів членів Правління і опубліковане на сайті ВМУА.

3.5. Якщо голосування відбувається заочно, то для прийняття рішення потрібна більшість від усіх членів правління. В разі голосування на очному засіданні правління, для прийняття рішення достатньо більшості від присутніх.

3.6. До досягнення більшості голосів при заочному голосуванні член Правління може змінити свій голос.

3.7. В разі заочного голосування, якщо член Правління не голосував на момент прийняття рішення (наприклад через відсутність зв'язку з ним на той момент), то такий член Правління може проголосувати і після того, як рішення вже було прийняте. У такому разі в опублікованому рішенні інформація щодо кількості голосів "за", "проти" чи "утрималися" збільшується і інформація щодо голосу конкретного члена правління змінюється.

Порядок ведення засідання і голосування[ред.]

4.1. Засідання Правління ВМУА ведуться відповідно до порядку денного. Головуючим на засіданнях Правління є голова Правління, а при відсутності - заступник голови. При відсутності голови і заступника голови Правління, головуючий на засіданні визначається учасниками засідання.

4.2. Голосування з питання порядку денного не може розпочатися до закінчення обговорення питання кожним бажаючим членом Правління.

4.3. Після закінчення обговорення Головуючий зачитує, в порядку надходження, проекти рішень, сформульовані членами Правління в процесі обговорення, і по черзі пропонує присутнім членам Правління проголосувати по кожному з проектів рішення.

4.4. Голосування є відкритим, якщо інше не встановлено рішенням Правління. Порядок голосування повинен бути оголошений до голосування.

4.5. Член Правління може підтримати тільки одну з таких формулювань: «За» або «Підтримую», «Проти» або «Не підтримую», «Утримався».

4.6. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

4.7. Член Правління, який з поважних причин не може бути присутнім на черговому засіданні Правління має право делегувати свій голос одному із членів Правління. В такому випадку член Правління перед черговим засіданням Правління направляє лист членам Правління із зазначенням причин його відсутності та особи члена Правління, якому делегується голос. Одному члену Правління може бути делеговано не більше двох голосів інших членів Правління.

Протокол засідання[ред.]

5.1. На засіданні Правління ведеться протокол, він повинен бути оформлений і опублікований протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

5.2. Проект Протоколу повинен бути підготовлений секретарем засідання протягом 1 дня після засідання Правління та розісланий виконавчим директором ВМУА членам Правління і опублікований на сайті Правління.

5.3. У протоколі засідання зазначаються:

  • місце і час його проведення;
  • порядок денний;
  • повний список присутніх;
  • головуючий і секретар;
  • питання, поставлені на голосування;
  • підсумки голосування по кожному питанню, а в разі таємного голосування - список голосуючих;
  • прийняті рішення.

5.4. Протокол повинен бути підписаний Головуючим та секретарем засідання Правління, які несуть відповідальність за його повноту та правильність.

5.5. Член Правління, який не згоден з текстом протоколу, має право внести до протоколу свою окрему думку.

5.6. Текст протоколу публікується на сайті ВМУА протягом одного дня після завершення його оформлення.

5.7. Оригінал протоколу зберігається у виконавчого директора ВМУА.

Порядок інформування про рішення Правління[ред.]

6.1. Інформація, що відноситься до сфери діяльності одного з робочих органів ВМУА, повинна бути надана цьому робочому органові шляхом її опублікування в розсилці цього робочого органу.

6.2. Протокол рішення робочого органу повинен бути представлений для інформації Правлінню. Питання, що винесені комітетом на розгляд Правління або такі, що перебувають в компетенції Правління, повинні бути обов'язково розглянуті Правлінням. При прийнятті рішення Правління бере до уваги думку робочого органу.

6.3. Голова робочого органу інформує Правління про виконання спрямованих до робочого органу доручень Правління.

Виконання рішень Правління[ред.]

7.1. Всі рішення Правління обов'язкові до виконання відповідно до Статуту у строки, передбачені таким рішенням.

7.2. Інформування про порядок і результати виконання рішень Правління покладено на виконавчого директора ВМУА або відповідального члена Правління, якщо такий був призначений рішенням Правління. Інформування про результати виконання рішень Правління повинно відбуватися протягом 3 (трьох) робочих днів після закінчення терміну виконання рішення, якщо такий був встановлений Правлінням.

Набуття сили рішеннями Правління[ред.]

8.1. Рішення Правління, прийняті з порушенням цього Регламенту, вважаються недійсними. Рішення про відповідність процедури ухвалення рішення за даним Регламентом приймається Правлінням.

Етика членів Правління[ред.]

9.1. Члени Правління зобов'язані доводити до відома Правління про свої контакти з органами державної влади, якщо ці контакти здійснюються в рамках повноважень представників ВМУА в цих органах.

9.2. Член Правління не має права використовувати своє становище в ВМУА в своїх особистих цілях.

Використання розсилки членів Правління[ред.]

10.1. Всі листи, що поступають до виконавчого директора ВМУА, та усні запити від державних органів та ЗМІ публікуються в розсилці членів Правління не пізніше наступного дня з дати отримання.

10.2. Виконавчий директор протягом двох робочих днів від опублікування листа, що передбачає відповідь, направляє в розсилку Правління проект відповіді з урахуванням пропозицій, отриманих від членів Правління.

Внесення до Регламенту змін і доповнень[ред.]

11.1. Внесення змін та доповнень до Регламенту приймається Правлінням не менше, ніж 2/3 складу Правління.